צד שמגיע עם דירה לפני הנישואין מה עולה בגורלה ?
כוונת שיתוף בדירה שהגיע טרם הנישואין
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

 מרכז המידע להליכי
גירושין ודיני משפחה
בהנהלת עו"ד שרון סגל
בהנהלת עו"ד
שרון סגל

להתגרש בתנאים שלך! פתרונות יצירתיים בענייני משפחה
וגירושין בהתאמה אישית עבורך
תמיד למען הזכויות שלך יעוץ מומחים בנושא ירושה וצוואה
ופתרון אפקטיבי לסכסוכי ירושים
לחזק את הזוגיות! הסכם ממון הוא הבטחון שלך
לעתיד שקט ורגוע
שמירה על האינטרסים שלך! הדרך לפירוק השיתוף
בליווי משפטי אישי ובהליך מזורז
נסיון ואסטרטגיה מנצחת! הדרך המהירה והאפקטיביות
לחלק את הרכוש המשותף שלכם!
x

סיוע משפטי למתגרשים צוואות וירושות חלוקת רכוש פירוק שיתוף הסכמי ממון


כוונת שיתוף בדירה שהגיע טרם הנישואין

Hebrew
תאריך: 16/02/2017 14:28   

כוונת שיתוף ספציפית בדירה

גם אם לא הבאתם דירה לנישואין, יכול להיות שמגיע לכם בה חלקים מסוימים

בפסק דין בע"מ 1398/11- בית המשפט העליון קיבל תביעת אישה לקבוע כי היא שותפה בדירת מגורי המשפחה, שנרכשה במלואה ע"י הבעל טרם הנישואין.
במוקד הדיון, מצויה דירה שנרכשה על ידי הבעל טרם הנישואין וששימשה למגורי המשפחה במהלך שנות נישואיהם. כאמור, הנחת המוצא הינה כי נכס שמצוי בבעלותו של אחד מבני הזוג בנקודת הפתיחה (ערב הנישואין) נותר בבעלותו המלאה גם בנקודת הסיום (התרת הנישואין) ואינו נכלל במסת הנכסים במסגרת הסדר איזון המשאבים. יחד עם זאת, הנחת מוצא זו אינה סוף פסוק. בית משפט העליון קבע במספר הזדמנויות כי סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון אינו מונע יצירת שיתוף בנכס ספציפי מכוח הדין הכללי החל על העניין; כגון דיני הקניין, דיני החוזים, דיני הנאמנות, עיקרון תום הלב וכיו"ב וכי הדברים אמורים גם בנכס "חיצוני" שנרכש על ידי אחד מבני הזוג טרם הנישואין. ייאמר מיד, כי נטל ההוכחה מוטל, מטבע הדברים, על בן הזוג שאינו רשום כבעלים של הנכס.
זאת ועוד, כאשר הנכס "החיצוני" הינו דירת המגורים, הודגש אופייה וייחודה כ"נכס משפחתי מובהק, לעיתים הנכס המשמעותי ביותר של בני הזוג ולעיתים אף היחיד", ולפיכך נקבע כי מבחינת נטל ההוכחה "יש טעם להקל על בן הזוג הטוען לבעלות משותפת בדירת המגורים כאשר זו רשומה רק על שם אחד מהם". עוד נקבע, כי בין בני זוג נוצרים יחסים קנייניים דינאמיים במהלך חיי הנישואין, והחוק אינו מפריע ליחסים אלה להתפתח, וכי על אף שסעיף 5(א) לחוק יחסי ממון מוציא ממסת הנכסים המשותפת נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג טרם הנישואין הרי שבמקרים רבים ניתן ללמוד מהתנהגות הצדדים על הכנסתם של נכסים אלה למסגרת המאסה של הנכסים המשותפים של בני הזוג בעת הנישואין.
על מנת שתוקנינה זכויות בדירת מגורים הרשומה על שם בן הזוג האחד לבן הזוג האחר, על האחרון להראות נסיבות עובדתיות, נוסף על עצם קיום הנישואין, שמהן ניתן להסיק מכוח הדין הכללי- הקניית זכויות בדירת המגורים.
הנה כי כן, על בן הזוג שמבקש שיוקנו לו מחצית הזכויות בדירת המגורים שרשומה על שמו של בן הזוג האחר, מוטל להוכיח, מעבר לקיומם של חיי נישואין משותפים, אף אם הינם ממושכים, קיומו של "דבר מה נוסף" שיעיד על כוונת שיתוף בנכס הספציפי. "דבר מה נוסף" יכול להיות הוכחה כי בוצעו השקעות כספיות בנכס מצידו של בן הזוג הטוען לשיתוף והשקעות אלה היוו "דבר מה נוסף" המעיד על כוונת השיתוף. השקעה שכזו, ככל שמדובר בהשקעה כספית רצינית שאינה בטלה בשישים, מעידה בדרך של התנהגות על כוונת שיתוף מצד שני בני הזוג ועל עירוב נכסים כלכלי.

משרדנו טיפל במקרה מעין זה כאשר ייצג את צד א' שהינו הבעל בתביעה נגד צד ב' שהינה האישה, על-מנת לקבל את הזכויות המגיעות לבעל חרף העובדה שדירת המגורים של הצדדים הינה בבעלותה של האישה ורשומה על שמה ועל שם אמה בלבד. הצדדים, ניהלו משק בית משותף, לצדדים היה חשבון בנק משותף, לצדדים הייתה כוונה שהבעלות בדירה תהא משותפת, נסעו לחו"ל יחדיו, גידלו את הילדים יחדיו וחיו תחת קורת גג אחת במשך 17 שנה. זאת ובנוסף, הבעל שילם מכספו את תשלומי המשכנתא שרבצה על הדירה וכן שילם מכספו את כל הוצאות הבית וכלכל את הילדים ואת האישה. לאחר דין ודברים, הצדדים הגיעו לפשרה והוחלט כי הבעל יהיה זכאי למחצית הדירה. 

רוצה לדעת עוד על הליכי גירושין?
ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי!


הליכי גירושין פורום משפחה יצירת קשר 052-2226699