...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

הסכם גירושין

הליכי גירושין
פרשנות להסכם

פרשנות להסכם גירושין – עמדת בית המשפט בסיום מערכת היחסים הזוגית וחיי הנישואים, הסכם גירושין מקבל תוקף משפטי ובני הזוג יוצאים כל אחד לדרכו החדשה. התנהלותם העתידית

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
סעדים זמניים

סעדים זמניים בהליך הגירושין סעדים זמניים הינם צווים המאפשרים לצדדים המעורבים בתהליכי הגירושין הטלת סנקציות, מגבלות או ניצול זכויות עד לסיום בירור התביעה, על מנת

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
ילדים וגירושין

טובת הילדים שלך בהליך הגירושין איך תגרום לנזק מינימלי לילדיך בתהליך הגירושין? הילדים שלך יודעים יותר ממה שאתה מספר להם. הם קשובים אלייך ולאימם, קולטים

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
הנזק הפסיכולוגי

השפעת תהליך הגירושין על בני הזוג והילדים במשך הזמן ניתן לראות יותר ויותר מקרים בהם בני זוג מחליטים לפרק את המשפחה הגרעינית ומתגרשים. התופעה אמנם

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
גישור לגירושין

גישור בהליכי גירושין אנו חיים בעולם תחרותי ורבגוני המכיל קבוצות רבות של אוכלוסיות ואנשים המחזיקים דעות ורצונות שונים. על מנת שלא להתגושש ולריב באופן תדיר

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
בוררות

בוררות בהליכי גירושין – בעד, נגד והאם כדאי? בוררות הינה הליך משפטי אלטרנטיבי, המתקיים מחוץ לכותלי בית המשפט ומטרתו להגיע להסכמה ברת קיימא בין שני

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
גירושין פיקטיביים

גירושין פיקטיביים ולא אפקטיביים – שימו לב! אחד מבני הזוג מנהל עסק פרטי שהוא גם בעליו. לצורך הקמתו נטל הלוואות מהבנק כנגד בטחונות וערבות אישית.

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
גירושין בהסכמה

הדרך לגירושין בהסכמה של בני הזוג בני זוג אשר מחליטים להתגרש ומבקשים לעשות זאת מבלי לבזבז כסף על הליכים משפטיים ארוכים ומיותרים, יעדיפו להתגרש בהסכמה

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
ביטול הסכם גירושין

ביטול הסכם גירושין – אימתי וכיצד? הסכמים צריכים לכבד, הכלל הזה נכון גם כאשר אנו כורתים חוזה עם ספק מסוים או עם בעל דירה. עם

להמשך קריאה »
הסכם גירושין
הסכם גירושין
הסכם גירושין

מתי מומלץ לערוך הסכם גירושין? הליך גירושין של בני זוג יהודים במדינת ישראל, בכל הנוגע למתן גט – מסור לסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני.

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.