...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

מידע על מזונות

הליכי גירושין
ביטוח לאומי מזונות

תפקידו של ביטוח לאומי באכיפת דמי מזונות חוק המזונות (הבטחת תשלום), משמש ככלי בידי הזכאים לדמי מזונות בעת שהחייב אינו מקיים את פסיקת המזונות. יש

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
תביעה לביטול מזונות

תביעה לביטול מזונות ילדים כאשר בני זוג מגיעים לסוף דרכם המשותפת מתקיימים כמה הליכים משפטיים. האחד הוא תביעת גירושין אותה יגיש אחד מהצדדים, תביעה למשמורת ילדים, ותביעה למזונות

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
מתי האישה תשלם?

באילו מקרים האישה תשלם מזונות לבעל? בכל הקשור לדיני מזונות המשפט הישראלי מתבסס על ההלכה היהודית, אשר קובעת כי החובה לתשלום דמי המזונות חלה על

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
מי ישלם מזונות?

מי ישלם דמי מזונות עבור הילדה? לדה בת 8 הגישה באמצעות אמה תביעה נגד אביה בבקשה להגדלת דמי המזונות. האב שנתבע טען כי הסבתא היא

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
מזונות ילדים

מזונות ילדים והפחתת מזונות הילדים חובת הורים לדאוג לצרכי ילדיהם אינה רק חובה מוסרית וחברתית, אלא גם חובה חוקית ומשפטית הקבועה במספר חוקים. סעיף 15

להמשך קריאה »
משמורת ילדים
הליכי גירושין
הגרוש לא משלם?

הגרוש לא משלם מזונות? הכירי את האפשרויות שבפניך חיוב גרוש בתשלום דמי מזונות לאשה ו/או לילדים, יכול להיעשות בשתי דרכים: במסגרת פסק דין, אשר נפסק בתביעה

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
הגדלת מזונות

תביעה להגדלת מזונות – אימתי? ביהמ"ש למשפחה הגדיל את חיוב האב במזונות ילדיו שנקבעו במסגרת הסכם גירושין וזאת בשיעור של 30% משיעור המזונות המקורי. מתי ובאילו תנאים

להמשך קריאה »
משמורת משותפת מזונות
הליכי גירושין
משמורת משותפת מזונות

משלם מזונות במשמורת משותפת? אתה חייב לקרוא! במידה והנך גרוש שמשלם מזונות עבור ילדים בגילאים 6 עד 15 שנה, ובעל משמורת משותפת עליהם ביחד עם גרושתך, יתכן

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
בדיקת אבהות

בדיקת אבהות בהליך גירושין תביעת אבהות טומנת בחובה בליל מורכב של השלכות על בני המשפחה, אמוציות רבות, סערת יצרים, מאבקי הורות וכסף. בדיקת רקמות היא

להמשך קריאה »
הליכי גירושין
מידע על מזונות

מהם דמי מזונות וכיצד יחושבו מזונות אישה או ילדים? נושא המזונות משמש פעמים רבות כשחקן מרכזי במסגרת הליך הגירושין בין בני הזוג. קביעת שיעור המזונות,

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.