...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה
מריבות בזוגיות

לריב בלי לשבור את הכלים וויכוחים הם עניין בלתי נמנע בחיים ובמיוחד כשהם מתפרצים בתוך המסגרת המורכבת מלכתחילה שבתוכה מתקיימת מערכת יחסים רומנטית. בני זוג

להמשך קריאה »
אלימות במשפחה
אלימות כלכלית

אלימות כלכלית בין בני זוג בשנים האחרונות עלתה המודעות בישראל למקרים של אלימות במשפחה וככל שגברה המודעות, כך עלו גם מספר הפניות למוקדי הסיוע של נשים אשר

להמשך קריאה »
אלימות במשפחה
אלימות במשפחה

התמודדות חוקית מול אלימות במשפחה אלימות במשפחה היא תופעה חברתית, שפוגעת קשות בבני המשפחה שחשופים אליה ומהווה עילה נפוצה לגירושין. לא משנה מאיזה חתך אוכלוסייה

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.