...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

ענייני צוואה

ענייני צוואה
פרשנות צוואה

פרשנות צוואה על פי חוק בישראל המקור לכללי פרשנות צוואה הינו סעיף 54 (א) בחוק הירושה, לפיו "מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת

להמשך קריאה »
ענייני צוואה
פגמים בצוואה

התמודדות מול פגמים בצוואה פגמים בצוואה הם ליקויים אשר התרחשו בעת עריכת הצוואה ולעיתים אף קודם לכן, אשר גורמים לכך שהמסמך יהיה פסול מלשמש כצוואה

להמשך קריאה »
ענייני צוואה
מתנה במשפחה

האב נתן מתנה והתחרט… לפי החוק בישראל, מתנה משמעותה הקניית נכס כלשהו ללא קבלת תמורה. וכך, ישנם לא מעט מקרים שבהם בני משפחה מעניקים מתנות

להמשך קריאה »
ירושה
ירושות

המדריך המלא לענייני ירושה בעולם אוטופי שכולו טוב, הורים הולכים לעולמם, כל אחד לפי תוחלת חייו. הילדים יורשים אוטומטית לפי עקרונות הצדק הטבעי והחלוקתי את

להמשך קריאה »
הסדרים בזוגות חד מינים
ענייני צוואה
חיובי יורש

חיובי יורש לפי צוואת המנוח סעיף 45 לחוק הירושה קובע שהמצווה רשאי להורות בצוואתו על  דברים שהיורש חייב לעשותם או שעליו להימנע מביצועם במה שהתקבל

להמשך קריאה »
Uncategorized
מכירת דירת ירושה

מכירת דירה שעברה בירושה ופטור ממס שבח קרוב/ת משפחה שלך נפטר/ה והשאיר/ה לך דירה או נכס מקרקעין אחר במסגרת ירושה? מקרים כאלה ואחרים מתרחשים בישראל מדי

להמשך קריאה »
Uncategorized
צו ירושה

הדרך המהירה להוצאת צו ירושה במצב בו קרוב משפחה נפטר ולא מותיר אחריו צוואה תקבע חלוקת הירושה לפי חוק הירושה התשכ"ה – 1965 הכולל את

להמשך קריאה »
עורך דין אפוטרופוס
Uncategorized
עורך דין אפוטרופוס

מדוע צריך עורך דין אפוטרופוס? מינוי אפוטרופוס כהכנה למאבק ירושה אפוטרופוס מוגדר בחוק הישראלי בתור מי שאחראי על אדם אחר, המכונה בלשון החוק כחסוי. הורים

להמשך קריאה »
התנגדות לצוואה
התנגדות להשפעה בלתי הוגנת

כיום , הרבה פעמים אנחנו מקבלים צוואה של הקרובים שלנו , ובאבחת חרב נופלים עלינו השמים הקרוב לנו מכל , אבינו או אימנו העבירו את רכושם לאנשים אחרים מכל

להמשך קריאה »
ביטול צוואה
ענייני צוואה
ביטול צוואה

הליך ביטול צוואה אינו דבר של מה בכך, וחשוב להבין כי לצורך ביטולה יש לעקוב בקפדנות אחר הוראות החוק וכללים נוספים שנקבעו בפסיקה ענפה של בית

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.