...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה
התנגדות להשפעה בלתי הוגנת

כיום , הרבה פעמים אנחנו מקבלים צוואה של הקרובים שלנו , ובאבחת חרב נופלים עלינו השמים הקרוב לנו מכל , אבינו או אימנו העבירו את רכושם לאנשים אחרים מכל

להמשך קריאה »
התנגדות לצוואה
תנאים מקדימים

הסעיפים העוסקים בנושא הגשת התנגדות לביצוע צוואה הנם סעיף 67 וסעיף 67א לחוק הירושה, התשכ"ה 1965. כדי להתנגד לביצוע צוואה יש לעמוד בכמה תנאים מקדימים ועקרוניים, עליהם

להמשך קריאה »
התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

באילו מקרים ומתי עולה הצורך להגיש התנגדות לביצוע צוואה של אדם שנפטר? מהי הפרוצדורה המשפטית הנחוצה לצורך התנגדות שכזאת ומהם הסיכויים להצליח? במקרים של סכסוכים

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.