...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

ירושה

ירושה
ירושות

המדריך המלא לענייני ירושה בעולם אוטופי שכולו טוב, הורים הולכים לעולמם, כל אחד לפי תוחלת חייו. הילדים יורשים אוטומטית לפי עקרונות הצדק הטבעי והחלוקתי את

להמשך קריאה »
Uncategorized
מכירת דירת ירושה

מכירת דירה שעברה בירושה ופטור ממס שבח קרוב/ת משפחה שלך נפטר/ה והשאיר/ה לך דירה או נכס מקרקעין אחר במסגרת ירושה? מקרים כאלה ואחרים מתרחשים בישראל מדי

להמשך קריאה »
Uncategorized
צו ירושה

הדרך המהירה להוצאת צו ירושה במצב בו קרוב משפחה נפטר ולא מותיר אחריו צוואה תקבע חלוקת הירושה לפי חוק הירושה התשכ"ה – 1965 הכולל את

להמשך קריאה »
עורך דין אפוטרופוס
Uncategorized
עורך דין אפוטרופוס

מדוע צריך עורך דין אפוטרופוס? מינוי אפוטרופוס כהכנה למאבק ירושה אפוטרופוס מוגדר בחוק הישראלי בתור מי שאחראי על אדם אחר, המכונה בלשון החוק כחסוי. הורים

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.