Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך בצל וירוס הקורונה

בימים האלה בו העולם נשקף תחת סכנה, בריאותית וכלכלית, יש צורך בנקיטת אמצעי בטיחות לשעת משבר. כיום ישנם אנשים רבים בקבוצת הסיכון העשויים להיות רגישים יותר להשפעותיהם של מזהמים סביבתיים- חולים כרוניים, חולים במחלות רקע (כמו אסטמה וסוכרת), וקשישים (בסוף שנת 2018 מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל כמיליון ו-56 אלף איש).

ייפוי כוח מתמשך, בניגוד לייפוי כוח נקודתי, הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), המבין את משמעותו של ייפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד באופן רציף במידה ויגיע למצב בו לא יהיה כשיר לטפל בעצמו ולקבל החלטות עבור עצמו. ייפוי הכוח המתמשך יכנס לתוקף רק וכאשר "הממנה" לא יהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות.

ייפוי כוח מתמשך יערך על פי הקבוע בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז – 2017. על הממנה ומיופה הכוח לחתום על טופס מיוחד שנועד לכך בפני עורך דין שעבר הכשרה אצל האפוטרופוס הכללי המסמיכה אותו לחתום על ייפוי כוח מתמשך, ובלבד שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. מיופה הכוח מוכרח לאשר על גבי הטופס שהוא מבין את כל המוטל עליו כתוצאה מייפוי הכוח, ובמקביל עורך דין צריך לאשר כי התרשם שהממנה ערך את ייפוי הכוח בהסכמה חופשית, תוך מרצון ובצלילות דעת. ישנה אפשרות לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" בו מוענקת למיופה הכוח סמכויות רק בניהול ענייניו הבריאותיים של הממנה. לשם כך, ניתן לחתום על ייפוי הכוח בפני עורך דין, או במקביל בפני איש מקצוע מהתחום הטיפולי (רופא מורשה, פסיכולוג, עובד סוציאלי או אח מוסמך). לאחר עריכתו וחתימתו, יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.

בייפוי הכוח המתמשך הממנה יכול לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד עליו לנהוג ואלו החלטות לקבל, יתרה מזאת ניתן גם להשאיר את שיקול הדעת למיופה הכוח בקבלת ההחלטה.

ניתן לכלול בייפוי כוח המתמשך היקף רחב של נושאים מכל היבטי החיים החל מהחלטות אישיות הכוללת את רווחת האדם, צרכיו היומיומיים ובריאותו הפיזית והנפשית, ועד לקבלת החלטות עסקיות, כולן או מקצתן.

ייפוי כוח מתמשך בעיניי טיפול רפואי–  ייפוי כוח מסוג זה יוענק כשהממנה בעל כשרות משפטיות, צלול וכאמור מבין את משמעות ייפוי הכוח. במסגרתו מיופה הכוח יהיה ראשי להסכים או לסרב במקום הממנה באשר לקבלת טיפול רפואי מסוים, ובניהם טיפול הנועד להאריך את חיי הממנה באופן "מלאכותי" (הנשמה, הזנה מלאכותית וכדומה).

לא זאת ועוד, ייפוי הכוח מסמיך את המיופה בכל הנוגע לבדיקות ולטיפולים פסיכיאטריים, זאת במידה והממנה לא ציין אחרת במסמכי ייפוי הכוח.

בצל וירוס הקורונה ישנו מספר רב של אנשים העשויים להיות במצב המוגדר כ"חולים הנוטים למות" ולהם כמה ברירות בעלות דרגת משקל שונה לבחירה בעת הענקת ייפוי הכוח, לדוגמה: מיופה הכוח יכול לקבל כל החלטה באשר לטיפולו או אי טיפולו של הממנה, לחילופין ניתן לקבוע אפשרות בחירה רק באשר לטיפול מאריך חיים או שניתן לקבוע "מאגר" אפשרויות בחירה בו יפורט מאיזה טיפולי רפואי להימנע ומאיזה לא להימנע.

ייפוי כוח מתמשך בעיניי רכוש– טיפול בכלל כספיו, רכושו, נכסיו והתחייבויותיו הפיננסיות של הממנה, כולם או חלקם. לממנה כמו בטיפול בעיניי הבריאות גם בעיניי הרכוש, מאחד גיסא יכול להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת בקבלת ההחלטות ומאידך גיסא זכאי לקבוע הנחיות מקדמיות בהן יפרט בצורה קונקרטית כללים לפיהם מיופה הכוח ינהג בקבלת ההחלטות העתידות בנושאים השונים.

  לאור מורכבות המצב בעולם ובסוגיית ייפוי הכוח מתמשך יש צורך בבקיאות מקצועית רבה תוך הקשבה לרצונות ולצרכיו הנוכחיים והעתידיים של כל ממנה וממנה.

אנחנו כאן בשבילך!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר