...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

הפרת הסדרי שהות

הפרת הסדרי שהות על ידי האב

כידוע, הסדרי השהות בין ההורים הגרושים נועדו לקבוע את חלוקת זמנם עם ילדיהם. באילו ימי ושעות תהיה האם עם הילדים ומתי יבלה האב עם ילדיו. הסרים אלה מאושרים על ידי בית המשפט לענייני משפחה ומקבלים תוקף חוקי ומחייב.

השאלה הנשאלת הנה מה קורה כאשר אחד ההורים אינו מקיים את הסדרי השהות באופן שיטתי מסיבותיו הוא?

האם ניתן לכפות על הורה לראות את ילדיו בהתאם להסדרים שנקבעו?

כהורים, הרצון ואהבה הגדולה שלנו היא להיות עם ילדנו. אנו עושים מאמצים רבים כדי לבלות עם ילדינו ככל שניתן. אנו משקיעים מזמננו, כספנו, מרצנו כדי לחנך את ילדינו ולהעניק להם בסיס לעצמאות, ערכים, ואושר.

עובדות אלה לא אמורות להשתנות גם לאחר הליכי גירושין ופרידה של ההורים.

למרות הכל, לעיתים עולה השאלה מה דינו של אב שלא רואה את ילדיו, אף על פי שהוא חתום על הסכם משמורת עם גרושתו?

בתביעה שלפנינו נאלץ בית המשפט לענייני משפחה לבחון מקרה של אי כיבוד הסדרי שהות על ידי אביהם של הילדים, ומפסק הדין עולות מסקנות מעניינות.

נסיבות התביעה שהוגשה לבית המשפט

בית המשפט לענייני משפחה בקריות, במסגרת הליך תמ"ש 37245-07-13 פלונית נ' פלוני, דן זה מכבר בבקשה שהגישה האישה נגד בעלה לשעבר, בגין אי קיום הסדרי שהות ( ראיה).

מדובר בזוג גרוש לו שתי ילדות בגילאים 7 ו-9, בתחילה היו הסדרי שהות תכופים יותר אך אלו צומצמו לבקשת האב אשר טען כי אין ביכולתו לעמוד בהסדרי השהות המקוריים משום שיש לו משפחה חדשה לה הוא מחויב.

נכון לעתה, הסדר הראיה של האב עם בנותיו הוא אך ורק כל סוף שבוע שני. אף על פי כן, גם בהסדר זה האב לא עמד במובן הזה שהוא פשוט לא ראה את בנותיו.

בית המשפט בתחילה הציע לצדדים הצעת פשרה לפיה יופחתו דמי המזונות אותם משלם האב, על מנת שזה יקבל על עצמו הסדר שהות תכוף יותר, אשר יהיה גם כדי להקל על האם הנושאת בעיקר נטל גידול הילדות. האב סירב.

האם ביקשה להטיל על האב סנקציות לאור הפרת הסדר הראיה.

בד בבד, הסיטואציה היא ברורה, ההורים רבים ושתי ילדות קטנות פשוט אינן מבינות מדוע אביהן לא בא כלל לראותן.

כיצד הכריע בית המשפט עקב הפרת ההסדר?

ככלל בית המשפט יכפה את הסדרי ביקור ההורים. הרציונל של אותה כפייה היא ראשית טובת הילד, שכן כאשר ישנו הורה מתפקד יש לשמר ולקיים קשר בין ההורה לילד.

מיותר לציין כי נתק בין הורים לילדים שראשיתו כבר בשלב הילדות, עשוי להשפיע רבות על ביטחונו העצמי של הילד על תפיסת חייו, ועל נפשו העדינה של ילד.

רציונל נוסף, הוא הקפדה על הוראות הדין. הורים הם האפוטרופסיים הטבעיים של ילדיהם, תפקידם כחוק הוא לדאוג ולטפל בהם. את החוק יש לאכוף.

הלכה משפטית ותיקה היא שמשמורת והסדרי משמורת בין ילדים להורים היא אינה נחלת ההורים או רצונם, אלא רצונם ונחלתם של ילדים.

קראו בהרחבה על קביעת הסדרי ראיה בפרידת בני זוג חד מיניים

מצד שני, קיים קושי מובנה להטיל סנקציה על הורה שפשוט אינו רוצה לפגוש בילדיו. בנסיבות, מצד אחד האב משלם מזונות ובכך הוא ממלא אחר חובתו, האם יש מקום להטיל עליו חובה לפגוש את ילדותיו? האם ברמה המוסרית – חברתית, לא המשפטית, האם באמת ראוי שבית המשפט יכנס לעובי הקורה בנסיבות כאלו רגישות ומשפחתיות?

כבר כנקודת מוצא קבע בית המשפט: "חשיבותו של הקשר בין המשמורן ובין ההורה שאינו משמורן, מצויה בלב לבה של בחינת טובתם של קטינים. הורה הפוגם באיכות הקשר, פוגם למעשה בהתפתחות הקטין עליו הוא מופקד.

משכך, לא רק למען מראית המערכת, שומה עלינו לאכוף את סדרי הביקור, אלא ובעיקר שמירה על טובת הקטינים והגנה על שלומם […] נקודת המוצא הנה הקטינים ולא הוריהם; העובדה כי ההורים מצויים בבלבול, ובסערת רגשות אגב הליך הגירושין, אינה מצדיקה היתר לפגיעה בטובת קטינים".

גם לשאלה האם ברמה המוסרית חברתית ראוי לו לבית המשפט להתערב בהסדרי ראיה בנסיבות כאלו, השיב בית המשפט:

"העובדה כי מערכת המשפט אינה מתערבת באי הקדשת זמן ותשומת לב לקטינים אינה מדויקת ואינה בגדר פרמטר בלעדי.

ראשית- הליכי המשמורת, הליכי שמירת הקשר, הם מקור ההתערבות; משכך- הבאת העניין לבית המשפט לעצמה היא המצדיקה התערבות. שנית- כאשר ההזנחה הופכת לקיצונית וכאשר טובתו ושלומו של קטין עלולה להיפגע – מתערבת המערכת הסוציאלית והמשפטית, אף בנקיטת צעדי קיצון".

במסגרת ההליך המשפטי, טען האב כי ככל שתוטלנה עליו סנקציות, הרי שהתוצאה תהיה פגיעה אנושה בתא המשפחתי, שכן הוא יפגוש את בנותיו אך בכפייה. על כך השיב בית המשפט כי סנקציה יש להטיל רק במקרי קיצון. שנית, מדובר בהסדר ראיה שקיבל תוקף של פסק דין.

בית קבע לבסוף כי הנסיבות דנן כן חריגות מספיק כדי להטיל סנקציה על האב. האב התנתק מבנותיו באופן חד צדדי, בנוסף בנסיבות האב מפר באופן בוטה הסדר ראייה לגביו התחייב, מה גם שההפרה מצדו נעשית לאחר שהסדרי הראייה הופחתו משמעותית לבקשתו.

בנוסף, מדובר בילדות החפצות לקשר עם האב. לבסוף קבע בית המשפט כי האב ישלם סך של 350 ₪ בכל פעם שלא יגיע למפגש עם בנותיו וייפר את הסדרי הראייה שנקבעו.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי אישי!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.