Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

משמורת משותפת מזונות

משלם מזונות במשמורת משותפת? אתה חייב לקרוא!

במידה והנך גרוש שמשלם מזונות עבור ילדים בגילאים 6 עד 15 שנה, ובעל משמורת משותפת עליהם ביחד עם גרושתך, יתכן ומצבך השתנה לטובה בעקבות ההלכה התקדימית החדשה אשר נקבעה על ידי בית המשפט העליון ביום 19.7.2017 במסגרת הליך בע"ם 919/15 פלוני נ' פלונית.

שכן, בעוד שההלכה הקודמת קבעה כי רק האב ישא בתשלום המזונות עבור ילדים בני 6 עד 15 שנה, הנמצאים במשמורת משותפת, אם כי בתשלום מופחת, אזי ההלכה החדשה קובעת כי כעת הן האב והן האם, ישאו יחדיו בתשלום דמי המזונות, אם כי החלוקה ביניהם תיעשה בהתאם ליכולותיהם הכלכליות וזאת כפי שנסביר בפרטים בסקירה שלפניך.

סעיף 3 (א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, קובע כי: "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".

כלומר, סעיף זה מפנה לדין האישי של הילד כאשר מדובר בתביעת מזונות ילדים. מכאן נובע, איפוא, כי כאשר מדובר בילדים יהודיים, יש לפנות להלכה היהודית.

עקרונית, על פי ההלכה היהודית, יש שני סוגים של תשלומי מזונות ילדים: תשלום מזונות ילדים עבור צרכים הכרחיים ותשלום מזונות ילדים עבור צרכים מדין צדקה.

צרכים הכרחיים הינם צרכים שחיוניים לקיומם של הילדים, כגון מזון, הלבשה והנעלה, חינוך, טיפול בילדים קטנים, מדור, וצרכים בריאותיים דחופים. ואילו צרכים מדין צדקה הינם צרכים עודפים שאינם  חיוניים לקיומם של הילדים, כגון טיולים, בילויים, חוגים, מתנות וכדומה.

לגבי ילדים עד לגיל 6, על פי דין תורה, על האב בלבד לממן את צרכיהם ההכרחיים של הילדים באופן אבסולוטי וזאת ללא קשר ליכולתו הכלכלית, ואף אם אין לו הכנסה כלל.

לעומת זאת, שני ההורים משתתפים במימון הצרכים מדין צדקה, אך זאת לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

תקנת הרבנות הראשית משנת תש"ד קבעה כי כך יש לנהוג גם לגבי ילדים מגיל 6 עד 15,  וזאת לאור הגישה השמרנית לפיה על הילדים לעבור למשמורתה הבלעדית של האם בעת ולאחר גירושין הוריהם.

כתוצאה מכך האב חייב למעשה לממן את כל צרכיהם ההכרחיים של הילדים עד לגיל 15, ואילו לגבי הצרכים מדין צדקה, הן האב והן האם נושאים בהם, לפי יחס הכנסותיהם, ובמידה ומצבה הכלכלי של האם מאפשר זאת.

אולם, מאחר ובשנים האחרונות יותר ויותר ילדים עוברים למשמורת המשותפת לשני ההורים ולא רק לאם בלבד, התפתחה בפסיקת בתי המשפט למשפחה מגמה לפיה האב ימשיך לשאת לבדו בתשלום במימון צרכיהם ההכרחיים של ילדים מגיל 6 עד 15, אולם יש להפחית את גובה התשלום שיושת עליו, באופן שיקח בחשבון גם את המזונות ההכרחיים שהאב עצמו מספק לילדיו במישרין כאשר הם שוהים עמו.

כאמור, הלכה זו התבטלה כעת, עם מתן ההלכה החדשה של ביהמ"ש העליון, אשר קבעה כי כעת שני ההורים יחדיו ישאו במימון הצרכים ההכרחיים של הילדים, אם כי בהתאם ליכולותיהם הכלכליות.

כתוצאה מכך, אם יסתבר למשל, שהיכולות הכלכליות של שני ההורים הנן זהות, כך שעל ההורים לחלוק שווה בשווה את מימון הצרכים ההכרחיים של הילדים, אזי התוצאה למעשה תהיה שהאב לא ידרש לשלם כלל מזונות.

יתרה מכך, אם יסתבר שיכולותיה הכלכליות של האם גבוהות מאלו של האב, אזי אף יתכן שתשלום המזונות יוטל בכלל על האם בלבד!

בהקשר זה חשוב לזכור כי סכום מזונות הילדים אשר נקבע במסגרת פסק הדין, או במסגרת הסכם בין ההורים שקיבל תוקף של פסק דין, איננו סכום סופי ומוחלט וניתן בהחלט לשנותו במידה והתרחש שינוי נסיבות מהותי וכבד משקל אשר מצדיק את השינוי בסכום המזונות לילדים, או אף את ביטולו.  

לפיכך, במידה והנך משלם מזונות לפי ההלכה הקודמת עבור ילדיך בני 6 עד 15, שנמצאים תחת משמורת המשותפת לך ולגרושתך, אזי ביכולתך לפנות לעורך הדין שרון סגל ולהגיש באופן מיידי תביעה להפחתת או לביטול תשלום המזונות שעליך לשלם עבורם.

התביעה תוגש בפני אותו בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, אשר במסגרתו נקבע סכום המזונות המקורי.

בעבר מקובל היה להגיש תביעה כזו בעילות כגון שינוי במצבו הבריאותי של האב, אשר הפחית או ביטל את כושר הפרנסה של האב, או במידה והמדובר בילד מורד אשר מסרב באופן קיצוני וחמור להיות בקשר עם האב.

כעת נוספה עילה חדשה בעניין זה, וזאת בעקבות ההלכה החדשה שניתנה בהליך בע"ם 919/15 כאמור לעיל.

רוצה לדעת יותר? לחץ כאן ופנה לקבלת ייעוץ אישי!

משמורת משותפת דמי מזונות

משמורת משותפת דמי מזונות

המשמורת על הילדים והמזונות הן שתי הסוגיות המהותיות ביותר כשמחליטים להתגרש. מאז הפסיקה התקדימית של בית המשפט העליון תיק מס בג"צ 919/17 בשנת 2017, הסוגיות גם כרוכות אלה באלה: כשישנה משמורת משותפת מזונות הילדים מתבטלים במקרים מסוימים. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם מומחים בתחום. במשרד עורכי דין שרון סגל הצטבר ניסיון רב בנושא הזה, ובמקביל צוות המשרד מחויב באופן מוחלט גם לטובת הלקוח או הלקוחה וגם לטובת הילדים.

באילו מקרים של משמורת משותפת מזונות הם חובה ובאילו לא?

  • ילדים קטנים – במרבית המקרים ישנה חובת תשלום מזונות לילדים עד גיל 6, בלי קשר לסוגיית המשמורת.
  • פערים בהכנסות – כשיש פער משמעותי בין כושר ההשתכרות של האב לכושר ההשתכרות של האם, ייתכן שהצד בעל המשכורת הגבוהה יותר ישלם מזונות לילדים. בהקשר זה כדאי לדעת שגם הכנסות שאינן מעבודה, למשל משכר דירה, נכללות בחישוב לצורך זה.
  • אחרי גיל 18 – באופן עקרוני מזונות ילדים משולמים עד גיל 18. יחד עם זאת הפסיקה המקובלת היא לחייב תשלום מזונות גם כשהילד או הילדה בשירות צבאי או לאומי, או לחילופין לומדים בכיתה י"ג / י"ד. בגילאים אלה המזונות יהיו מופחתים.
  • הבדלים בין ערכאות שיפוטיות – מזונות הילדים נקבעים הן בבית משפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני . חשוב להקדיש תשומת לב לבחירת הערכאה השיפוטית, מפני שישנם הבדלים בין זו האזרחית לזו הדתית.

משמורת משותפת למען הילדים

כל המומחים ממליצים על משמורת משותפת – לא מתוך שיקולים כלכליים (למרות שגם הם כמובן חשובים), אלא מתוך ההבנה שנוכחות משמעותית של שני ההורים בחיי הילדים לאחר הפרידה ממזערת את הפגיעה בהם. על-מנת להסדיר במקרים של משמורת משותפת מזונות בהתאם לטובתכם ולטובת הילדים, פועלים במשרד עורכי דין שרון סגל במקצועיות וברגישות גם יחד. עורכי הדין במשרד הם גם מגשרים מוסמכים, ואמונים על גיבוש הסכמי גירושין מקיפים ומיטיבים לטובת כל הצדדים. במידת הצורך כולל השירות גם ייצוג בפני הערכאות השיפוטיות הרלוונטיות על-מנת להגיע לתוצאה הרצויה.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר