...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

מגשר גירושין

מגשר גירושין – תפקיד בעל חשיבות מכרעת

כל העובדות מראות כי הדרך הנכונה והמושכלת ביותר להתגרש היא ע"י גירושין בהסכמה. הליך זה כולל ניסוח של הסכם גירושין הדדי בין שני בני הזוג שחותמים עליו מרצונם החופשי, מאשרים אותו בבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה ומתגרשים ללא מחלוקות כלל וכלל. מגשר גירושין הוא איש המקצוע שעוזר לבני הזוג המתגרשים להגיע לעמק השווה, ובכך להימנע מהליך משפטי סבוך ומתיש. בשורות הקרובות נלמד על תפקיד זה יותר לעומק ועל חשיבותו הרבה לשני הצדדים.

מגשר גירושין – מהות התפקיד

מגשר הינו למעשה עו"ד שתפקידו להביא ליישוב סכסוכים ומחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט. תפקידו של מגשר גירושין לצורך העניין הוא ליצור מצב בו בני הזוג המתגרשים חותמים על הסכם שמסדיר את נושא הפרידה ביניהם מכל הבחינות וההיבטים כגון גובה מזונות הילדים, חלוקת הרכוש, הסדרי הראייה וכל נושא אחר הקשור בכך. לצורך עמידה בתפקיד זה על המגשר להיות ניחן בתושייה רבה, חשיבה מחוץ לקופסא, אישיות קוסמת ומקצועיות משפטית רבה. מקצועית המגשר הינה קריטית ביותר על מנת שבהסכם יכללו כל ההיבטים שחשובים לשני הצדדים וימנעו מחלוקות בעתיד. המגשר אף יכול להציג בפניהם את המציאות המשפטית כפי שעשויה להיפסק על ידי שופט בית המשפט במידה ולא יגיעו לפשרה ביניהם, וזאת לעומת ההסכם שמנוסח יחדיו בצורה שמיטיבה עם כולם. 

יתרונות ההליך

אין ספק כי גירושין בהסכמה מהווים את הדרך הנכונה ביותר להתגרש. בראש ובראשונה מדובר בהליך שמציע שיתוף פעולה מלא בין בני הזוג שמנסחים יחדיו את ההסכם וקובעים בעצמם את עתידם. זאת לעומת ההליך המשפטי שכולל החלטה כוחנית וחד צדדית של דיין בית הדין הרבני או שופט בית המשפט לענייני משפחה. מגשר גירושין מקצועי ומנוסה למעשה יעזור לשני בני הזוג להגיע למצב של win-win בו שני הצדדים מרגישים נשכרים, אין מנצחים ואין מפסידים. מקרי עבר רבים אף מוכיחים כי הליך הגישור עוזר להפחית מהמתח הרגשי שנוצר בהליכי הגירושין, ובכך תורם לדו השיח של בני הזוג גם לאחר הגירושין. וזה עוד לפני שדיברנו על מניעת בזבוז הכספים והזמן המרובה שטומנים בחובם מאבקים קשים בבית המשפט. 

מה עוד חשוב לדעת לפני התחלת התהליך?

כדאי מאוד לבחור מגשר גירושין שהוא עורך דין משפחה/גירושין בעל ניסיון רב בתחום ענייני המשפחה. בנוסף מומלץ מאוד שבני הזוג יתקשרו עם מגשר משותף ואובייקטיבי למרות שאין מניעה להסתייע בשני מגשרים נפרדים, כל בן זוג עם מגשר מטעמו. ההליך עצמו כולל פגישת היכרות, ניסוח הסכם טיוטה ולאחר מכן מפגשים במשרד או בצורה "ווירטואלית" באמצעות מיילים וצ'אטים עד למועד החתימה על פרי היצירה המשותפת- הסכם הגירושין האידיאלי.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.