Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

עורך דין אפוטרופוס

מדוע צריך עורך דין אפוטרופוס?

מינוי אפוטרופוס כהכנה למאבק ירושה

אפוטרופוס מוגדר בחוק הישראלי בתור מי שאחראי על אדם אחר, המכונה בלשון החוק כחסוי. הורים הם אפוטרופוסים לילדיהם. ילדים יכולים להיות אפוטרופוסים של הוריהם, כאשר אלו אינם יכולים לדאוג לצרכיהם.

במקרים מסוימים בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לגופו של אדם במובן הפיזי, או לחלופין לרכושו של אדם.

כך לדוגמא, כאשר אחד מהורינו אינו מתפקד באופן פיזי, ניתן לבקש מבית המשפט להתמנות לאפוטרופסים על רכושו ו/או על גופו, וזאת לפרק זמן מסוים.

עם זאת, לעיתים בקשה למינוי אפוטרופוס יכולה להיות מוגשת כאשר נלווה ניחוח לא מרנין, של מאבק מכוער בין אחים על רכוש ההורים.

במקרה כזה עסק בית המשפט לענייני משפחה בקריית גת, במסגרת הליך א"פ (ק"ג) 1/13 פלונים נ' פלוני.

עיקרי המחלוקת שהובילה לבית המשפט

שני אחים הגישו בקשה למינוי אפוטרופוס על רכושו של אביהם, אשר אינו מסוגל לתפקד פיזית עקב מחלת הסוכרת וכריתת רגלו.

המשיבים לבקשה, היו שני אחיהם, ושאר בני משפחתו. אך המחלוקת התגלתה בין שני האחים המבקשים, לבין שני אחים משיבים. כאשר שני האחים המשיבים דרים בבית אביהם, שהוא מבוקש האפוטרופסות.

לטענת המבקשים, אחד האחים מצוי בניגוד עניינים חריף משום שהוא מתגורר בבית אביהם, ויש לו נגיעה לרכושו.

כמו כן, טענו האחים כי אם לא ימונו לאפוטרופסיים על אביהם, אחיהם המשיבים יעשו דיספוזיציה ברכוש, מה שיפגע גם בהם.

עוד טוענים המבקשים כי האחים המשיבים ישפיעו השפעה בלתי הוגנת על האב בכל הנוגע לרכוש, אלמלא הם ימונו כאפוטרופסיים לרכושו.

בין האחים קיימת מחלוקת בנוגע לרכוש ועל מנת לפתור את המחלוקת התמנה בורר בעניינם. אך זהו הליך נפרד שלא נוגע להליך האפוטרופסות.

נציין עוד כי עיקר המחלוקת והחשש של המבקשים נסוב סביב משק חקלאי שהיה בבעלות אביהם.

המשיבים מנגד טענו כי אביהם כלל לא צריך אפוטרופוס על רכושו. הוא צלול לחלוטין.

אכן נכרתה רגלו אך הוא מתפקד, הוא משתתף בפעילות חברתית בשעות אחר הצהרים, ועל כן אין כל צורך לדאוג לו ברמה המשפטית.

בנוסף ובין לבין התקבל סיכום רפואי בעניינו של האב שהוגש על ידו, ממנו עולים הדברים הבאים: "מבחינה קוגניטיבית האב מצוי בהכרה מלאה, משתף פעולה, מתמצה בזמן, במקום ובנוגע למצבו.

הזיכרון לטווח המידי שמור, כמו גם הקשב והריכוז. כן עולה, כי שיפוט האב כלפי עצמו והסביבה, הוא שיפוט שמור וכי, ההפשטה תקינה, וכך גם הארגון החזותי המוטורי והמרחבי".

גם עובד סוציאלי שמונה מטעם בית המשפט קבע כי אין כל מקום למנות לאב אפוטרופוס.

היועץ המשפטי לממשלה, שהוא צד בכל הליך למינוי אפוטרופוס, התנגד למינוי בנסיבות דנן.

כבר בשלב מוקדם המליץ בית המשפט לצדדים לשקול שוב האם יש מקום לנהל את ההליך דנן, אך המבקשים עמדו על כך.

הכרעת בית המשפט בבקשה למנות אפוטרופוס לאב

במעמד הדיון ביקש בית המשפט לשוחח עם האבא ביחידות, כאשר רק נציג מטעם היועץ המשפטי לממשלה היה באולם.

כך תיאר בית המשפט את עמדת האבא: "האב הביע תסכול רב מעצם ניהול ההליך נושא החלטה זו.

לטענת האב, המשיב 4, הוא הבן היחיד שמטפל בו, מכבדו, מנעים את זמנו ודואג לצרכיו, בעוד המבקשים מתעלמים ממנו ועסוקים בסכסוכים הפנים-משפחתיים ולא באמת בשמירה על טובתו".

סלידתו של בית המשפט עולה כבר מראשית ההכרעה, כאשר כך נכתב בפסק הדין:

"…שאין זה סוד והדברים משתקפים מהבקשה כמו גם ממהלך הדיון שהתקיים בפניי ובפני המותב הקודם, כי הסכסוך האמתי בין ילדיו של האב אינו בשאלה מי ראוי לטפל בו ולדאוג לענייניו, כי אם מי מבניהם יזכה ברכושו. מובן כי, אין זוהי מטרתו  של מוסד האפוטרופסות".

בעת מינוי אפוטרופוס על בית המשפט לנהוג בזהירות רבה כאשר הוא שולל זכויות מאדם ומעבירן לאדם אחר. 

כך נפסק: "מצווה בית המשפט לנהוג משנה זהירות ולבחון בקשה מעין זו בקפידה רבה, שהרי קבלתה אינה אלא פגיעה בזכות היסוד הבסיסית ביותר של האדם, ומהווה שלילת החירות, האוטונומיה והרצון החופשי שלו ואף תיוגו כחריג וכבעל מגבלה חמורה וקיצונית הפוגמת ביכולותיו לנהל ענייניו, עד כי ישנה הצדקה שאדם אחר יבוא בנעליו ויקבל החלטות הרות גורל באשר לגופו ו/או לקניינו".

בית המשפט קבע כי המבקשים אינם דואגים לצרכיו של האב הלכה למעשה, אלא רק לכך שייתכן וכבר בחייו הוא יתפרק מנכסיו, והם יפגעו לבסוף.

כאמור, סכסוכי ירושה עתידיים אינם נוגעים לאפוטרופסות.

על כן, דחה בית המשפט את בקשת המבקשים להתמנות לאפוטרופסים על רכושו. המבקשים אף חוייבו בהוצאות משפט בסך 3500 ₪.

צא ולמד…

מדובר במקרה מצער למדי של מלחמת ירושה עתידית וניסיון מוקדם מטעם בניו של אדם מבוגר להכשיר את הקרקע למאבקי ירושה עתידיים.

נראה אכן כי המבקשים טעו מלהפנים את תכלית מוסד האפוטרופסות, ובחרו לעשות בו שימוש לרעה, ובכך פגעו באביהם ובשאר בני משפחתם.

לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי בענייני צוואה וירושה!

מדוע צריך עורך דין אפוטרופוס?

עורך דין לענייני אפוטרופסות

כל אדם בוגר רוצה כמובן לנהל את ענייניו בעצמו. יחד עם זאת יש לא מעט מצבים שבהם היכולת פשוט לא קיימת, והפתרון שמציע החוק הוא אפוטרופוס. זהו גם המענה הנכון למצב שבו הורים, שהם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, לא כשירים לדאוג להם. כשממנים בעזרת עורך דין אפוטרופוס, אפשר להיות סמוכים ובטוחים שהפתרון לבעיה הנ"ל יהיה אופטימלי. משרד עורכי דין שרון סגל טיפל עשרות מקרים במשך השנים נשמח בכל המקרים שבהם נדרשים שירותים משפטיים של מומחה בתחום, על-מנת למנוע הסתבכויות ועיכובים שלא לצורך.

איך ממנים בעזרת עורך דין אפוטרופוס בלי עיכובים?

  • בקשה מנומקת ומסמכים נלווים – על-מנת שהרשויות יסכימו למנות לאדם מישהו שינהל את ענייניו, נדרשים נימוקים משכנעים וכמובן גם הוכחות לאי כשירותו של האדם. בהתאם הבקשה חייבת לכלול מכתב אשר מפרט את הנסיבות שהובילו לצורך במינוי אפוטרופוס, וכן מסמכים המעידים על העובדות המוזכרות בבקשה.
  • תצהירים – כל קרובי המשפחה מדרגה ראשונה של האדם שזקוק לאפוטרופוס צריכים לחתום על תצהיר ולציין אם הם תומכים בבקשה (או מתנגדים לכך).
  • טיפול בהתנגדויות – ישנם מקרים שבהם התהליך מסתבך, וזאת עקב התנגדות מצד האדם עצמו ו/או קרובי משפחתו מהמעגל הראשון. ההתנגדות יכולה להיות כללית לרעיון של מינוי אפוטרופוס, או למינוי המבוקש הספציפי (כלומר לזהות האפוטרופוס המיועד). גם למדינה ישנה זכות התנגדות. במקרה כזה הבקשה תידון בפני בית משפט לענייני משפחה, ועורך דין מיומן ייצג את האינטרסים שלכם ויפעל לאישור הבקשה.

ייעוץ מקיף וליווי צמוד עד לתוצאה המבוקשת

כאמור בעזרת עורך דין אפוטרופוס מתאים יכול להיכנס לתפקידו החשוב במינימום זמן. במקרים שבהם כל עיכוב בקבלת ההחלטות הנחוצות בנוגע לחיי אותו אדם עלול לגרום נזק בלתי הפיך – החשיבות של עורך הדין מתעצמת. בנוסף איש מקצוע מנוסה מסייע באמצעות ייעוץ והכוונה לגבי תחומי האחריות של האפוטרופוס, הצבת מגבלות על הפעולות שהאפוטרופוס מורשה לבצע, ועוד. גם כשישנה מחלוקת סביב אופן תפקוד אפוטרופוס שכבר מונה לתפקיד כדאי מאוד להיעזר בידע ובניסיון של עורך דין מתאים. אפוטרופסות היא אחד מתחומי המומחיות של משרד עורכי דין שרון סגל, שבאופן כללי מקפיד על שירות בסטנדרטים גבוהים במיוחד.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר