...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

עורך דין הסכם ממון

פירוק זוגיות ממוסדת דוגמת נישואים או ידועים בציבור, טומנת בחובה התעסקות בנושאים כלכליים וסוציאליים שאותם כדאי מאוד לקבוע מראש, הרחק מסערת הרגשות העזים של הפרידה, עוד בזמן האהבה, הכבוד ורחשי ההערכה שבין בני הזוג. הדרך האידיאלית לעשות זאת היא באמצעות פנייה אל עורך דין הסכם ממון שיעזור לבני הזוג לנסח את התנאים החשובים להם והרלבנטיים ביותר עבורם. מה כולל הסכם הממון ומה תפקידו של עורך הדין בהליך זה? להלן כל המידע.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הינו מסמך משפטי שמנוסח ע"י בני הזוג ואשר קובע את התוואי וההנחיות לניהול הפרידה הפוטנציאלית בין 2 בני זוג וההתנהלות שלאחריה. הסכם הממון הינו בעיקרו כלכלי והוא נוגע לחלוקת הרכוש, מזונות ילדים, מזונות אישה, נהלי הטיפול של בני הזוג בצוואות, ירושות ועוד. עורך דין בעל ניסיון עשוי להציע לבני הזוג גם להוסיף להסכם זה סעיפים נוספים שכדאי לכלול במקרה של פרידה פוטנציאלית בעתיד כגון הסדרי ראייה, סוג המשמורת על הילדים, אופי החינוך וכו'. מדובר למעשה במעין "הסכם גירושין בהסכמה", וניתן לערוך אותו בכל שלב של המערכת הזוגית- לפני הנישואין, במהלכם ואף מעט לפני סופם. טרם הנישואים ניתן להפקיד את ההסכם אצל עורך דין הסכם ממון שהוא גם נוטריון אך במידה ובני הזוג כבר נשואים, יש לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. יש לציין כי ההסכם תקף גם עבור זוגות שעברו נישואים אזרחיים או כאלה שמחזיקים בתעודות זוגיות למיניהן.

מה תפקידו של עורך הדין בהסכם?

עורך הדין למעשה עוזר לגשר מעל הפערים שעלולים להיווצר בין בני הזוג (למשל, במקרה שקיים הבדל בין הנכסים או ההון שיש לאחד מבני הזוג על פני השני) ועוזר להם לראות את התמונה הכללית במקרה של פרידה. עורך דין הסכם ממון מיומן ידע לנסח את כל הסעיפים הרלוונטיים כך שלא תתעורר דילמה משפטית מעיקה ומתישה ומכאן חשיבות ניסיונו ומקצועיותו הרבה. בני הזוג יכולים לבחור לעצמם עורך דין משותף (זוהי האופציה האידיאלית) אך אין שום מניעה גם להסתייע בשני באי כוח נפרדים. בסופו של דבר, עורך דין מקצועי ומנוסה יידע כיצד לגרום לשני בני הזוג להגיע לעמק השווה ללא תחושות של "רווח והפסד" או מרמור מיותר, ומקרים רבים אף מוכיחים כי ההתדיינות המוקדמת בסופו של דבר מחזקת את הקשר הזוגי, שכן כל הקלפים כבר מונחים על השולחן גם במקרה הגרוע ביותר.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.