Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

על משמורת ילדים

כל מה שצריך לדעת על משמורת ילדים

 

בני זוג המבקשים לסיים את יחסיהם ולהביא לפקיעתם של הנישואין, נאלצים להתמודד עם נושאים רבים השנויים במחלוקת לדוגמא חלוקת רכוש, קביעת שיעור המזונות ועוד.

יחד עם זאת נדמה, כי הנושא המרכזי והעיקרי בהליך הפרידה הינו משמורת הילדים והסדרי הראייה.

ההחלטה בדבר משמורת הילדים, הינה משמעותית מאין כמוה ותשפיע באופן נחרץ על עתידם של ילדיהם. כיוון שכך, מסורה ההחלטה בדבר ההורה אשר יזכה במשמורת, לבחינתם של בית המשפט או בית הדין וזאת על מנת להבטיח את טובתם של ילדי הזוג המתגרש.

המצב החוקי בישראל בנושא משמורת ילדים

היחסים בין הורים לילדיהם, הינם כמובן יחסים טבעיים הנובעים מעצם ההורות. המחוקק הישראלי ביקש לעגן יחסים אלה ולקבעם מבחינה משפטית ע"י חקיקת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

זה האחרון קובע, כי ההורים הם האפוטרופוסים של ילדיהם ועל כן מחובתם לדאוג לכל צרכיהם הכלכליים, נפשיים ובריאותיים.

החובה נבחנת בהקשר טובתו של הילד, מקום בו מחליט הזוג לפצל את התא המשפחתי ולהיפרד. בסיטואציה זו, יש לקבוע מי מההורים יזכה במשמורת ומה יהיו הסדריי הראייה להורה השני. מובן, כי קביעת המשמורת הינה כתלות מלאה במסוגלות ההורית.

משמורת משפטית ומשמורת פיזית

בטרם נבחן את נושא המסוגלות ההורית יש להבהיר, כי נושא ה"משמורת", מתחלק לשני סוגים:

משמורת משפטית – אחריותם המשותפת של שני ההורים לכל צרכיי ילדיהם, לרבות ההוצאות הכרוכות בכך.

משמורת פיזית – ההכרעה מיהו ההורה שיקבל לידיו את ייצוג הילדים והחזקתם בפועל ומכאן קביעת מקום המגורים וההשגחה היומית הקבועה. לגביי ההורה השני אשר לא זכה במשמורת הפיזית, יקבעו הסדריי ראייה.

מסוגלות הורית

כאמור, הסמכות להכריע בדבר המשמורת הפיזית נתונה לביהמ"ש לענייני משפחה או לביה"ד הרבני. מערך השיקולים כולו, נבחן בהקשר טובת הילד, תוך סקירת הנתונים והנסיבות הקיימות בעת הפירוד.
ההחלטה בדבר המשמורת הפיזית מושפעת משיקולים שונים בהתאם לקבוע בחוק ובפסיקה.

אולם, כל שיקול שכזה יבחן במסגרת הכללית של מסוגלות הורית קיימת בעת קבלת ההחלטה, ומסוגלות הורית עתידית לאחר הפירוד.

להבהיר:

מסוגלות הורית, היא מכלול העובדות והנסיבות לגביי כל אחד מההורים. במקרה הצורך, תפנה הערכאה השיפוטית את אחד מההורים או שניהם, לבחינת יכולתם בפועל לקבל לידיהם את המשמורת הפיזית. בין היתר, יבדקו ההורים לעניין כושרם הנפשי והמנטאלי, יכולתם הכלכלית – לרבות כושר השתכרות בהווה ובעתיד, אירועי העבר ועוד. תסקירי סעד, אף הם משמשים ככלי בידי הערכה השיפוטית לקביעת המסוגלות ההורית.

בהקשר זה יש להדגיש, כי גם במקרים בהם קיים הסכם גירושין או הסכם ממון מקדים הקובע בדבר משמורת הילדים במקרה של פירוד, מסור שיקול הדעת בנושא לערכאה השיפוטית, גם אם לא התבקשה לעשות כן ע"י אחד ההורים. עוד יודגש, כי חזקת הגיל הרך – עקרון הקובע, כי יש להותיר את הילד אצל אימו עד גיל 6 , אף היא מושפעת מהמסוגלות ההורית, במקרה זה של האם.

עולה אם כן, כי ההחלטה בדבר משמורת הילדים תלויה בנסיבות הקיימות בעת הפירוד ובמסוגלות ההורית העולה מהן. כיוון שכך, גובר הנושא על כל הסכם קודם או החלטה משותפת של ההורים, בטרם התגבשו הנסיבות הקיימות בעת הפירוד בפועל.

לאור האמור לעיל, על הורה המבקש לזכות במשמורת ילדים בטענת חוסר מסוגלות הורית של בן הזוג או לחלופין זה המבקש להתגונן מפניי טענה זו, לפנות לקבלת יעוץ משפטי אצל עורך דין הבקיא בתחום.

פעולה זו תבטיח מיצוי זכויותיו החוקיות והכרעה שיפוטית בהתאם לטובת ילדיו.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר