...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

התנגדות להשפעה בלתי הוגנת

כיום , הרבה פעמים אנחנו מקבלים צוואה של הקרובים שלנו , ובאבחת חרב נופלים עלינו השמים הקרוב לנו מכל , אבינו או אימנו העבירו את רכושם לאנשים אחרים מכל מיני סיבות שיפורטו בהמשך ומקצתם נכתוב באריכות לדוגמא העברת הרכוש למטפלת , העברת הרכוש לשכנים , העברת הרכוש לאח או אחות בלבד . העברה לאנשים חיצוניים כגון מתווכים , או אנשים אחרים שהתלבשו אל המנוח לפני לכתו מהעולם . במאמר זה נסביר את התופעה של השפעה בלתי הוגנת והדרכים להתנגד לה בבית המשפט למשפחה בכתב ההתנגדות לצוואה .

חשוב לזכור : אסור לנו לקבל כתורה משמים צוואה שקיבלנו וחייבים לבחון ולבדוק אותה בצורה שורשית ועמוקה האם יש אמת בצוואה ולא לקבל אותה כגזרה משמים .

המלצה שלנו : תמיד אבל תמיד להתייעץ עם עו"ד מומחה בצוואות על מנת לקבל תמונה מלאה משפטית ועובדתית מה ניתן לעשות .

  בחוק הירושה  סעיף 30(א) לחוק הירושה, תשכ”ה-1965 (להלן: “החוק”), מורה כדלהלן:

” הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית- בטלה”.

פירוש הסעיף בשפה פשוטה השפעה לא הוגנת על המנוח להטות את הצוואה עקב לחצים חיצוניים .

הלחצים המופעלים על המנוח הם נעים במנעד של קל עד כבד ולראייה הסעיף מתייחס למנוח שבוצע כנגדו אונס, איום  הינם מעשים קשים מאוד ברמה הגבוהה של הטיית הצוואה .השפעה בלתי-הוגנת מדובר על לחץ שקיבל המנוח מאת צד "ג" להטיית הצוואה .תחבולה או תרמית או מרמה. הכשלה של המנוח לטובת צד "ג" .

יאמר מיד הפסיקה מלאה בדוגמאות לאנשים שכתבו צוואות לאנשים אחרים והכל כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת ולעניין זה יפים דבריו של כבוד שופט עליון חשין בפס"ד מרום . אנשים מקבלים הטבות כספיות ולכן הם נוטים לבצע השפעה בלתי הוגנת למרות האיסור שבדבר

כב' השופט מ' חשין ב- ע"א 5185/93  היועץ המשפטי לממשלה נ' רנה מרום,   ציטוט נאמן למקור

"זקן וחולה וחלוש ונעזב, מדוע לא נזכה אותו ברצון אמיתי ועצמאי וחופשי ליתן את כל רכושו לאישה שטיפלה בו בחודשי חייו האחרונים (ולו כדי שתזכה ברכושו)? מדוע נניח – כדבר המובן מאליו – כי אותה אישה הפעילה על המנוח השפעה בלתי-הוגנת כדי הכרזת צוואתו כבטלה? הינה זה אותו זקן חולה ומסכן (והוא אינו המנוח) שאשתו מתה על פניו ואילו בניו נטשוהו לאנחות כדי כך שאין הם מטריחים עצמם לשאול לשלומו. הנפש החיה האחת המטפלת בו והסועדת אותו בחוליו וברע-לו היא אישה זרה. אותה אישה עושה את מלאכתה באי-חשק ובאין כל יחס נפשי למנוח. ואולם המנוח, כאדם התלוי בה לחלוטין, מבקש להוריש לאותה אישה את כל רכושו, בשל אותה תלות ובשל מעט הטובה שהיא עושה לו בימיו האחרונים. יתירה-מזאת: הוא רוצה שהאישה תדע על-כך שהוא עומד להוריש לה את כל רכושו כדי שתמשיך לטפל בו כיאות. חודשים ספורים נותרו לו – אפשר פחות מכך – וחייו כולם מתמצים ומרכזים עצמם באותה פיסת-חיים קצרה שניתנה לו. אין ספק שמצבו הנפשי והפיסי המעורער השפיע על החלטתו להוריש לאישה את כל רכושו, ואולם מדוע נאפיין את הדברים כהשפעה בלתי-הוגנת כדי פסילת הצוואה? כל עוד יודע הוא אותו זקן להבחין בטיבה של צוואה – לאמור, כשיר הוא על-פי חוק לערוך צוואה ולחלק את רכושו אחרי-מות כאוות-נפשו – מניין ניטול זכות לעצמנו שלא לקיים דבר שהורה אותנו לקיימו?

דבריו של השופט חשין מבטאים בצורה ברורה וחדה את המצב לאשורו של השפעה בלתי הוגנת בפסק דין מרום שהוא פסק הדין המנחה אותנו .

בפרקטיקה  כאשר קיבלנו צוואה לאחר המוות של המנוחה או המנוחה עלינו לבחון את הפרמטרים  הבאים ברחל בתך הקטנה והם :

 •   מצבו הפיזי והנפשי ( מנטל ) גילו של הנפטר .
 •   התלות  ואו עצמאות שלו בעזרה  חיצונית ובמידת הנזקקות שלו  .
 •   התלות של הנפטר בנהנה או הנהנים  .( מצב פיזי או נפשי )
 • יכולת הבנה של הפטר את הצוואה
 • הנסיבות סביב עריכת הצוואה;
 • האם הופעלו לחצים על הנפטר
 • מעורבות של היורש על פי הצוואה
 •  האם הנפטר שוחח עם אנשים אחרים לגבי הצוואה
 • האם עצם קיומה של הצוואה היה סודי או גלויי
 • האם הצוואה הייתה ברורה ומנוסחת כהלכה .
 • האם בוצעו נישול בצוואה ללא סיבה הגיונית

למשרד עורכי דין שרון סגל יש את הניסיון והמומחיות  בעזרה של ניהול אסטרטגי להתנגדות לצוואה  טרם מתן ההתנגדות וניהול ההתנגדות בבית המשפט בצורה מיטבית עבור לקוחות המשרד במשך השנים צבר המשרד אין ספור הצלחות בתחום הירושות והצוואות  . ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי בנושא!

להתייעצות ללא עלות וללא התחייבות אפשר להתקשר למשרדנו 052-2226699  .

הפס"ד המנחה היום בהשפעה בלתי הוגנת הינו פסק דין  הניתן בבית המשפט העליון מרום דנ"א 95/1516 מרום  'היועץ המשפטי לממשלה,  של כבוד השופט חשין כאשר הנושא של השפעה בלתי הוגנת נדון בהרחבה והוא בודק את ההשפעה הבלתי הוגנת ב4 מבחנים מרכזיים :

 • תלות ועצמאות –מבחן זה בא לבצע הערכה האם הנפטר היה עצמאי פיזית ומנטלית  למבחן זה חשיבות רבה לצורך השפעה בלתי הוגנת .
 • תלות וסיוע – מבחן זה בא לקבוע האם הנפטר היה תלותי וזקוק לסיוע למבחן הזה יש מטולטלת משפטית שכן במידה והיה זקוק לפחות סיוע הוא פחות תלותי בצד "ג" והפוך כלפי התלות והסיוע זה מבחן עדים חיצוניים עדות רפואית  כמובן .
 • קשרי המצווה עם הסביבה –מבחן של המפטר עם הנהנה לגבי קשרי הגומלין ביניהם .
 • סיבות עריכת הצוואה– מבחן שמדגים את ההתערבות של הנהנה בעריכת הצוואה .

החריג לביטול צוואה בגין בשפעה בלתי הוגנת הוא כאשר חלפה עברה שנה מאז השפעה הבלתי הוגנת והנפטר בחר לא לשנות ואו לבטל את הצוואה .

רוצים לדעת עוד על הליכי צוואה והתנגדות קראו באתר בלשונית צוואות .

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי בנושא!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.