...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

חלוקת רכוש

חוק יחסי ממון
חלוקת רכוש
חוק יחסי ממון

להכיר את חוק יחסי ממון עד לחקיקת חוק יחסי ממון חלה חזקת השיתוף התקפה עבור בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974 וקובעת כי בהנחה שמהלך הנישואין

להמשך קריאה »
חלוקת רכוש
צריך אקטואר?

חלקו של האקטואר בחלוקת הרכוש המשותף אקטואר הינו איש מקצוע אשר מתמחה במדע האקטואריה. מדע זה עוסק בחישוב הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים הכרוכים באי

להמשך קריאה »
חלוקת רכוש
מוניטין ונכסי קריירה

מוניטין אישי ונכסי קריירה בהליך גירושין במשך החיים אנשים צוברים נכסים, לעיתים בני זוג צוברים נכסים במשותף ובמקרים מסויימים מדובר על נכסים אשר נרכשו עוד

להמשך קריאה »
חוק יחסי ממון
חלוקת רכוש
חוק יחסי ממון

להכיר את חוק יחסי ממון עד לחקיקת חוק יחסי ממון חלה חזקת השיתוף התקפה עבור בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974 וקובעת כי בהנחה שמהלך הנישואין

להמשך קריאה »
חלוקת רכוש
הברחת נכסים

הדין הישראלי מחיל על כל זוג נשוי את המשטר הרכושי מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 או באמצעות הלכת השיתוף, אשר

להמשך קריאה »
הסדר איזון משאבים
הסדר איזון משאבים

האחד בינואר 1974 הינו מועד חשוב בדיני המשפחה בישראל, שכן החל מאותו היום נכנס לתוקפו חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר שינה באופן מהותי את האופן

להמשך קריאה »
חלוקת רכוש
חברה משפחתית

נמצאים לפני או ממש בזמן הליך גירושין? הרכוש המשותף שלכם כולל חברה משפחתית? בסקירה שלפניך נסביר כיצד החוק מתייחס לחברה מסוג זה, הן בשגרה והן

להמשך קריאה »
הסדר איזון משאבים
פתרון מחלוקת

הכלל הידוע הוא כי אם בני זוג כורתים הסכם ממון, הרי שההסכם הוא שינחה אותם במקרה של גירושין או כאשר יבקשו לחלק את רכושם המשותף. מנגד, אם

להמשך קריאה »
חלוקת רכוש בגירושין
חלוקת רכוש
חלוקת רכוש בגירושין

מתי נצטרך להתעסק ולחשוב על חלוקת רכוש בגירושין? לאחר שנים של זוגיות פורייה והקמת משפחה מתפקדת ובריאה, קורה מה שקורה לשליש מהזוגות במדינת ישראל. ההורים

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.