...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים
הסדר איזון משאבים

האחד בינואר 1974 הינו מועד חשוב בדיני המשפחה בישראל, שכן החל מאותו היום נכנס לתוקפו חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר שינה באופן מהותי את האופן

להמשך קריאה »
הסדר איזון משאבים
פתרון מחלוקת

הכלל הידוע הוא כי אם בני זוג כורתים הסכם ממון, הרי שההסכם הוא שינחה אותם במקרה של גירושין או כאשר יבקשו לחלק את רכושם המשותף. מנגד, אם

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.