...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

פירוק שותפות

פירוק שותפות
יש לך משכנתא?

במדינת ישראל זוגות המבקשים לרכוש דירה לרוב נאלצים לקחת הלוואה, הקרויה משכנתא, לצורך מימון רכישת נכס מגורים. במרבית המקרים מדובר בהתחייבות הכספית הגדולה ומורכבת ביותר, אשר עימה

להמשך קריאה »
פירוק שותפות
שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין מוסדר בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969. בעניין זה מקנה החוק לכל אחד מהשותפים זכות לפרק את השותפות מתי שיחפוץ ומאפשר

להמשך קריאה »
פירוק שותפות
חסכון פנסיוני

בבואם של בני זוג להיפרד זה מזו, ניצבת בפניהם, בדרך כלל, סוגיית פירוק השיתוף בנכסיהם. לא אחת, אחד הנכסים המשמעותיים ביותר – מבחינת שיעורם, אך לא

להמשך קריאה »
פירוק שותפות
כוונת שיתוף בדירה

בני זוג קיימו יחדיו משק בית משותף במשך 19 שנים. הם מעולם לא התחתנו אלא הוכרו כידועים בציבור. הם חיו בדירת מגורים שהייתה רשומה על שם

להמשך קריאה »
פירוק שותפות
פירוק שיתוף

הנישואים מתפרקים ובעקבותיהם השותפות ומה שבתוכה. השותפות כוללת מטבע ברייתה נכסים מסוגים שונים, שנצברו במהלך החיים המשותפים. בעקבות פירוד או הליך גירושין, הנכסים המשותפים צריכים להתחלק

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.