...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

שיתוף במקרקעין

פירוק שותפות
יש לך משכנתא?

במדינת ישראל זוגות המבקשים לרכוש דירה לרוב נאלצים לקחת הלוואה, הקרויה משכנתא, לצורך מימון רכישת נכס מגורים. במרבית המקרים מדובר בהתחייבות הכספית הגדולה ומורכבת ביותר, אשר עימה

להמשך קריאה »
פירוק שותפות
שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין מוסדר בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969. בעניין זה מקנה החוק לכל אחד מהשותפים זכות לפרק את השותפות מתי שיחפוץ ומאפשר

להמשך קריאה »

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.