...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

תביעה לביטול מזונות

תביעה לביטול מזונות ילדים

כאשר בני זוג מגיעים לסוף דרכם המשותפת מתקיימים כמה הליכים משפטיים. האחד הוא תביעת גירושין אותה יגיש אחד מהצדדים, תביעה למשמורת ילדים, ותביעה למזונות ילדים.

תכליתם של דמי המזונות היא לאפשר את גידולם של הילדים בתנאים טובים, וליצור מציאות בה שני ההורים משתתפים בנטל הגידול בפן הכספי.

במקביל, תכליתה של המשמורת היא לאפשר לשני ההורים לשאת בנטל הפיזי של גידול הילדים. דמי המזונות מוטלים בישראל מכוח הדין האישי, כלומר, הדין הדתי החל על בני הזוג.

בדרך כלל כפי שנהוג הוא כי הילדים נותרים אצל אמם, כאשר האב משלם דמי מזונות, ומקיים משמורת ימים ספורים בשבוע.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 052-222-6699

מה קורה בסיטואציה בה אב אשר מחזיק במשמורת על שלושה מילדיו המשותפים עם גרושתו, מבקש לבטל את החיוב במזונות על שני ילדים נוספים המצויים במשמורתה של גרושתו?

מהי הדרך הנכונה להגיש תביעה לביטול תשלום מזונות ילדים ומהם השיקולים שעומדים בפני בית המשפט לענייני משפחה שצריך לפסוק בתביעה? האם בכפוף לשיקולים כלכליים יסכים בית המשפט לבטל לחלוטין את התשלום של אחד ההורים עבור מזונות ילדים?

קראו בהרחבה: על מזונות ילדים והמקרים שבהם ניתן להפחית את התשלום

בשאלות אלה דן לאחרונה בית המשפט לענייני משפחה באשדוד במסגרת הליך תמ"ש 53490-09-12 האב נ' האם.

נסיבות התביעה לביטול מזונות הילדים

סיפור על זוג גרוש עם חמישה ילדים, שהקטנה ביותר היא בת 4 והגדול ביותר בן 11.

שני הילדים הקטנים ביותר בני 4 ו-3 מתגוררים אצל האימא מכוח החלטת בית הדין הרבני והיא שנושאת במשמורת עליהם.

שלושת הילדים הגדולים יותר, בני ה-8, 9, ו-11, מתגוררים אצל האבא אשר נושא במשמורת עליהם.

בין הצדדים מתקיימת חלוקת משמורת שתאפשר גם לילדים להיפגש אחד עם השני.

מאז הגירושין האב משלם לגרושתו סך של 2850 ₪ דמי מזונות חודשיים לשני הילדים המצויים במשמורתה.

עתה עתר האב להורות על ביטול תשלום דמי המזונות לשני ילדים כאמור. הסיבה לכך, היא גובה ההוצאות הגדול הרובץ לפתחו בשל גידול שלושת הילדים הנוספים המצויים במשמורתו.

האם מנגד טענה כי חיוב במזונות הוא מכוח הדין הדתי-אישי, וזהו חיוב אבסולוטי.

על כן, אין מקום לבטל את החיוב במזונות. חבות האב לזון את ילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל 15 – היא חבות אבסולוטית, לגבי צרכיהם ההכרחיים.

לגבי הצרכים שאינם הכרחיים, החיוב הוא מדין צדקה. מעל גיל 15, החיוב הינו מדין צדקה בכל מקרה. בענייננו, מדובר בקטינים שהם "מקטני קטנים" ועל כן החיוב עבורם הינו אבסולוטי לגבי צרכיהם ההכרחיים.

האב הוא מורה המשתכר כ-7000 ₪ בחודש. האם היא אופטומטריסטית המשתכרת כ-5000 ₪ לחודש.

הכרעת בית המשפט לענייני משפחה

תחילה שם בית המשפט את ההוצאות הנדרשות לחודש לצורך טיפול בכל הקטינים.

נקבע: "כי נכון להיום, הוצאות הקטינים הן עבור על אחד מהקטינים שבמשמורת האב נדרש סכום של 1,600 ₪ לחודש. עבור כל אחד מהקטינים במשמורת האם נדרש סכום של 1,550 ₪ לחודש". 

בהתאם לכך, קבע בית המשפט את המסקנות הבאות, הנוגעות לצורך בדמי מזונות:

"האב משמורן על שלושה קטינים והכנסתו 7,000 ₪ לחודש.  ההוצאה הנדרשת לקטין היא 1,600 ₪ לחודש, ולשלושתם – 4,800 ₪ לחודש.

מכאן כי ההכנסה שנותרת לאב לפרנסת עצמו הינה 2,200 ₪ לחודש. האם משמורנית על שני קטינים, הכנסתה 5,000 ₪ לחודש והפוטנציאל 7,000 ₪ לחודש.

ההוצאה הנדרשת לכל קטין היא 1,550 ₪ לחודש, ולשניהם 3,100 ₪ לחודש. מכאן כי ההכנסה הנותרת לה לפרנסת עצמה הינה 1,900 ₪ לחודש".

מכאן, קבע בית המשפט כי אם תתקבל עמדת האם הרי שהאב יוותר ללא כל פרנסה, בשים לב לכך שהוא משמורן על שלושה קטינים.

בית המשפט התייחס לעיקרון השוויון בנטל, וקבע כי שוויון בנטל גידול הילדים צריך להיות שווה בשווה גם להורים. בנוסף,

תהה בית המשפט כיצד זה יעלה על הדעת שהאב יוותר ללא כל פרנסה, על כן בנסיבות התוצאה ההגיונית היא כי תתקבל בקשתו.

כך פסק בית המשפט:  "כיצד יגדל האב את הקטינים כאשר אין לו כדי מחייתו שלו? מדוע תקבל האם הכנסה העולה עשרת מונים על זו של האב? אין כל הצדקה לכך.

עקרון השוויון בנטל יחול, אפוא, גם על נטל גידול הילדים וגם על נטל הפרנסה.

יוער כי נטל זה הינו החובה שבצד הזכות הבסיסית של ההורים לגדל את ילדיהם, אותם הביאו לעולם מתוך רצון משותף לגדלם בשמחה ובאהבה. אין ספק בליבי כי שני ההורים אוהבים את ילדיהם אהבת נפש, אלא שהמאבק ביניהם גובה מחירו גם מהקטינים".

ברמה האופרטיבית קבע בית המשפט כי האם תישא בדמי מזונות לשני הילדים המצויים במשמורתה, והאבא יישא במזונות שלושת הילדים המצויים במשמורתו.

כמה מילים לסיכום

נראה כי בנסיבות כאלו מסקנתו של בית המשפט היא הנכונה וההגיונית ביותר. לא ניתן להותיר אדם אפילו אם הוא אב לילדים ללא כל אפשרות מינימאלית לכלכל את עצמו.

ישנם כאמור מקרים בהם ניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות ילדים, בעת שינוי בנסיבות חייו של אחד ההורים, ובמקרים קיצוניים ניתן לתבוע ואף לבטל לחלוטין את הצורך בתשלום.

בית המשפט לענייני משפחה בוחן כל מקרה לגופו ואינו ממהר לפסוק על הפחתת מזונות ילדים או ביטולם, למרות שהדבר בהחלט מקובל ואפשרי.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי אישי!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.