Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

זכויות ילד נטוש

ילד נטוש לפי חוק וזכויות ההורה המשמורן

התופעה הכאובה של ילד אשר ננטש על ידי אחד או יותר מהוריו, הינה תופעה שהחוק מכיר בה, באופן לפיו הוא מטיל את האחריות לדאגה לרווחתו על המוסד הלאומי, ובשיתוף עם משרד הרווחה, והשירותים החברתיים.

כאשר המדובר בילדים נטושים, יש להבחין בין:

 • ילד אשר ננטש בפועל על ידי שני הוריו, ומבלי שנפסקו לו מזונות כלפי מי מהם – במקרה כזה הילד  זכאי לקבלת קצבת הבטחת הכנסה.
 • ילד שננטש על ידי לפחות אחד מהוריו, שלרוב הינו האב, אשר מחוייב בתשלום מזונותיו של הילד ועם זאת אינו משלמם  – במקרה כזה הילד זכאי לקבלת קצבת מזונות.

קבלת קצבת הבטחת הכנסה

כאמור, ילד אשר ננטש על ידי שני הוריו, מבלי שמי מהם מחוייב בתשלום מזונותיו, זכאי לקבלת קצבת הבטחת הכנסה מטעם הביטוח הלאומי.

ילד נטוש כאמור מוגדר בחוק הבטחת הכנסה כילד שהינו תושב ישראל, אשר לפחות אחד מהוריו הינו תושב/ת ישראל, והוא ננטש על ידי שני הוריו יחדיו, או ננטש רק על ידי אחד מהוריו, אך ההורה השני נעדר, או אינו מתגורר עמו, ואינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד.

חריגים לכלל זה: ילד מאומץ, אלא אם ננטש על ידי הוריו המאמצים, ילד יתום שזכאי לקצבת שארים, ילד שנמצא במשפחת אומנה באופן קבוע, ילד שנמצא בפנימיה שממומנת ע"י רשויות המדינה זכאי לקצבה רק בעת חופשה ארוכה מהפנימיה, וילד שנמצא אצל קרובי משפחה, שאינם מקבלים דמי אומנה עבורו.

קבלת קצבת מזונות עבור ילד נטוש ואמו

כאשר המדובר בילד עד גיל 18 שננטש על ידי אחד מהוריו, אך חי עם ההורה השני ומטופל על ידו, ואשר ההורה שנטש חוייב בפסק דין לשלם לו מזונות, קבועים או זמניים, אותם הוא איננו משלם – אזי ילד זה זכאי לקצבת מזונות מהביטוח הלאומי, ובנסיבות מסויימות – גם אמו.

המציאות מראה כי ההורה שנוטש הינו בד"כ האב, בעוד האם ממשיכה לטפל בילדם המשותף. ולפיכך, רוב התביעות לקבלת קצבת מזונות עבור ילד שננטש, מוגשות בדרך כלל על ידי אמו, ועל כן, מטעמי נוחות, מאמר זה יתייחס להלן בעיקר למקרה זה. יחד עם זאת, יש לזכור כי החוק חל גם על המקרה ההפוך. 

גם האם זכאית לקבל קצבת מזונות, וזאת במידה וגם לה נפסקו מזונות שאינם משולמים על ידי החייב, ובכפוף ליתר תנאי החוק.

תנאי הזכאות לקבלת קצבת מזונות

תנאי הזכאות לקבלת קצבת מזונות הינם כמפורט להלן:

 • הגבר החייב היה תושב הארץ בעת מתן פסק הדין למזונות, או שהיה תושב הארץ ב-24 מתוך 48 החודשים שקדמו למתן פסק הדין.
 • האשה הינה תושבת הארץ.
 • האשה איננה מתגוררת עוד עם החייב.
 • האשה עברה מבחן הכנסות.
 • אשה הנשואה לחייב ויש עמה ילד – בין שפסק הדין למזונות ניתן לזכותה, בין שהוא ניתן לזכות הילד בלבד, ובין שהוא ניתן לזכות שניהם.
 • אשה שאינה נשואה לחייב ושיש עמה ילד – אם פסק הדין ניתן לזכות הילד בלבד.
 • אשה הנשואה לחייב ואין עמה ילד – אם אין היא מסוגלת לכלכל את עצמה או שהיא בת 60 ומעלה.
 • ילד שאינו נמצא גם עם אמו – אם פסק הדין ניתן לזכותו בלבד, ואין עיקר החזקתו על חשבון אוצר המדינה או רשות מקומית.
 • ילד שנמצא עם אביו – יקבל האב את תשלום דמי המזונות עבור הילד, בהתאם לפסק דין מזונות בו האם חויבה בתשלום המזונות.

סכום הקצבה הוא הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות, או הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי – לפי הנמוך מבין השניים.

הביטוח הלאומי משלם את סכום הקצבה, ובמקביל גובה את התשלום מהחייב. במידה ופסק המזונות גבוה מהסכום המופיע בתקנות המוסד לביטוח לאומי, המוסד ישלם את ההפרשים רק לאחר גביית התשלום מהחייב.

כמו כן, לא ניתן לקבל דמי מזונות מהביטוח הלאומי במקביל לנקיטת הליכי הוצאה לפועל, אלא אם כן מדובר בהליכי הוצאה לפועל לצורך גביית ההפרשים מהחייב.

כיצד ניתן לקבל קצבת מזונות?

יש להגיש טופס בקשה לתשלום על פי חוק המזונות, וזאת בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תעודה מזהה.
 • שני עותקים מפסק הדין נשוא החוב.
 • אישה עובדת – תצרף שלושה תלושי משכורת אחרונים.
 • אישה שאיננה עובדת אך יש לה הכנסה – תמציא מסמכים על כך.
 • במידה ונפתח תיק הוצאה לפועל בעניין המזונות – אסמכתא שהתיק נסגר.
 • במידה והבקשה מוגשת על ידי ילד אשר לא נמצא גם בחזקת אימו, יומצא צו אפוטרופוס אשר קובע כי האפוטרופוס הוא תובע המזונות בעבור הילד.
 • אישור מהבנק המוכיח כי מבקשת המזונות הינה גם בעלת החשבון בו היא מעוניינת לקבל את דמי המזונות.
 • אישור מהבנק לגבי חסכונות, פיקדונות, ותדפיס עדכני של חשבון העובר ושב.

על החלטת המוסד לביטוח לאומי בעניין הבקשה לקצבת מזונות ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה, תוך 12 חודשים ממועד ההחלטה. על החלטת בית הדין האזורי אפשר לערער לפני בית הדין הארצי.

שאלות לגבי ילד נטוש? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר