Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

מידע על מזונות

מהם דמי מזונות וכיצד יחושבו מזונות אישה או ילדים?

נושא המזונות משמש פעמים רבות כשחקן מרכזי במסגרת הליך הגירושין בין בני הזוג. קביעת שיעור המזונות, היא עניין מהותי ולה השפעה ארוכת טווח על יכולתם הכלכלית של הצדדים, לאחר פקיעת הנישואין.

שיעור המזונות והקיפן מושפע מהערכאה השיפוטית אשר דנה בנושא:

סמכות ייחודית לבית הדין הרבני
הוגשה תביעת גירושין ונכרכה בה בקשה כנה לדון גם בתביעת המזונות . במקרה זה תהא סמכות ייחודית לבית הדין הרבני ובהסכמת הצדדים.

סמכות מקבילה
טרם הוגשה תביעת גירושין לבית הדין הרבני או שהוגשה ולא נכרך בה נושא המזונות. במקרה זה ניתן לדון בנושא גם בביהמ"ש לענייני משפחה.

דמי מזונות אישה

ראשית חשוב לציין, כי אישה יכולה לתבוע מזונות מבעלה או מעיזבונו גם כאשר לא מתקיים הליך גירושין. במקרה זה רשאית האישה לפנות על פי בחירתה, אל בית הדין הרבני או אל ביהמ"ש לענייני משפחה על מנת שיקבעו את שיעור המזונות.

שנית נדגיש, כי מזונות אישה במקרה של הליך גירושין משולמים עד מועד מתן הגט או עד המועד בו חייב אותה ביה"ד להתגרש בפסק דין. לאחר מכן, לא משולמים מזונות אישה, אלא, מזונות ילדים בלבד.

בנוגע למזונות אישה יש להבחין בין הזכאות למזונות ובין שיעור המזונות:

הזכאות למזונות אישה
הדין החל בעניין הוא הדין הדתי, גם כאשר מתנהל הדיון בבית המשפט לענייני משפחה ולא בבית הדין הרבני. בעניין זה תיבחן זכאותה של האישה למזונותיה בהתאם לפעולותיה במהלך הסכסוך עם בן זוגה. כך למשל, אישה "מורדת" אשר לא קיימה את חובותיה לבעלה ולביתה או עזבה ללא סיבה או בגדה אינה זכאית למזונות. מנגד, די בסיבה "קלה כנוצה" על מנת לחייב את הבעל בתשלום המזונות.

שיעור המזונות
גם במקרה זה יחול הדין הדתי תוך התייחסות לנסיבות המציאות הקיימת. העיקרון הקובע לעניין שיעור המזונות הוא, כי אישה "עולה עימו ואינה יורדת עימו". המשמעות הפרקטית של עקרון זה היא, כי יש לקבוע את שיעור המזונות בהתאם לרמת החיים אליה הורגלה האישה במהלך שנות הנישואין ולא רק בהתאם לצרכיה.

העובדה, כי מצבו הכלכלי של בעלה הדרדר, אין בה כדי להשפיע על גובה המזונות שיפסקו לטובתה. מנגד, הגורמים המשפיעים על גובה המזונות הם, בין היתר: כל צרכיה של האישה לרבות מגורים, תשלומים קבועים לאחזקת הבית, כלכלה, טיפוח, הלבשה והנעלה, לימודים ועוד, שכרו של הבעל והכנסותיו ממקורות אחרים, הכנסותיה של האישה מעבודתה "מעשה ידיה" והאם די בהן על מנת לענות על דרישות רמת החיים אליה הורגלה.

מזונות ילדים

הזכאות למזונות ילדים מוענקת לכל ילד בתקופה שעד מתן הגט ולאחריו. מצבו המשפחתי של הזוג אינו רלוונטי לשאלת מזונות הילדים – משמע, ילד זכאי למזונות גם כאשר הוריו אינם נשואים או כאשר נשואים הם לאחרים. יתרה מכך, מזונות ילדים ישולמו גם ע"י מי שלא חפץ בהולדתו של הילד ולא ידע על קיומו. בדומה למזונות אישה, גם במקרה זה חל הדין הדתי ללא קשר לזהות הערכאה השיפוטית.

שיעור המזונות נקבע ע"פ צרכיו של הילד ומתחלק ע"פ הפירוט הבא:

עד גיל 15
אביו של הילד נושא בתשלום כל ההוצאות ההכרחיות. במסגרת זו נכללות הוצאות הדיור, חינוך, הנעלה והלבשה,כלכלה ועוד. הוצאות נוספות מתחלקות בין ההורים באופן שווה.

גיל 15-18
בגילאים אלה מתחלקים ההורים באופן שווה בכל ההוצאות, תוך התחשבות ברמת הכנסותיהם.

גיל 18 ואילך
בדרך כלל תשלום מזונות הילדים נפסק בגיל 18. במקרים מסוימים עשויה הערכאה השיפוטית לקבוע, כי תשלום המזונות יימשך בזמן השרות הצבאי ועד גיל 21 . שיעור המזונות במקרה זה הינו כ-1/3 מהמזונות ששולמו בתקופה הקודמת לכך.

בין אם מדובר בדמי מזונות אישה ובין אם תשלום מזונות ילדים, לאור הגורמים הרבים המשפיעים על הזכאות ועל שיעור המזונות, רצוי להיוועץ בעו"ד לשם מיצוי הזכויות החוקיות.

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר

ערעור על חיוב במזונות ילדים – בואו לקרוא סקירה מעניינת של פסק דין בערעור שהגיש אב על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בעניין מזונות ילדים שנפסקו כנגדו…

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר