...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

בוררות

בוררות בהליכי גירושין – בעד, נגד והאם כדאי?

בוררות הינה הליך משפטי אלטרנטיבי, המתקיים מחוץ לכותלי בית המשפט ומטרתו להגיע להסכמה ברת קיימא בין שני הצדדים היריבים, אשר תעמוד במבחני המציאות והזמן.

בשנים האחרונות קנה לעצמו הליך הבוררות מקום בתחומים משפטיים רבים, וביניהם: עולם המשפט המסחרי, סכסוכים צרכניים ועוד, כאשר בתחום גירושין מוכר הליך הבוררות כנפוץ ביותר.

מדוע לפנות לבוררות?

פניה לבוררות בהליכי גירושין מציעה מספר יתרונות מהותיים, אשר הופכים מנגנון זה לבחירה טבעית עבור זוגות רבים.

יתרונות הבוררות מביאים להתאמה ולאופטימיזציה של הליך הגירושין בין בני זוג, המתאפיין ברגישותו הרבה, באמוציות המשולבות בו ובמארג האינטרסים המשותפים לשני הצדדים היריבים.

הליך בוררות בגירושין יהיה לרוב קצר לאין ערוך מהליך משפטי, אשר עשוי להימשך אף מספר שנים.

האינטנסיביות הגבוהה של הליך הבוררות מאפשרת לצדדים לסיימו תוך זמן קצר יחסית ובעלויות נמוכות באופן משמעותי לעומת העלויות שהיו מושתות עליהם לו היו בוחרים בהליך משפטי ארוך ומורכב.

בהליך בוררות מונחים הצדדים על ידי הבורר לדון במכלול השאלות הכרוכות בפרידה ביניהם לרבות מחלוקות שעלולות לצוץ בעתיד, בנושאי מזונותחלוקת רכושמשמורת ילדים וכד', זאת בעוד בבית משפט ידונו לרוב רק סכסוכים ספציפיים שהתגלעו בעבר.

הדבר מאפשר גיבוש פתרון הוליסטי וארוך טווח בין הצדדים, אשר יקנה להם יכולת לצאת לדרך חדשה בידיעה כי שמו את הפרק הקודם בחייהם מאחור.

הזמן הקצר והאופן בו נפתרות המחלוקות בין הצדדים בהליך בוררות מאפשרים לצדדים לסיימו ברוח טובה ככל הניתן ומחקרים אף מראים, כי יש בכך השפעה חיובית על הילדים המשותפים לזוג ביחס להליכי גירושין המתקיימים בבית המשפט.

לחץ כאן לקריאה בנושא השפעת תהליך הגירושין על בני הזוג והילדים

חסרונו הבולט של הליך הבוררות עשוי אף הוא להיחשב כיתרון – במידה והצדדים חשים כי קופחו או שהליך הבוררות התנהל בחוסר תום לב, הם רשאים לפנות לבית המשפט.

בחירת בורר מוסכם

ככלל, בישראל כל אדם המעוניין לעסוק בבוררות רשאי לעשות כן.

עם זאת, לרוב יגיעו הצדדים להליך בוררות לאחר שהופנו אליו על ידי בית המשפט ועל מנת להיות בורר שערכאה משפטית מוסמכת להפנות אליו צדדים יריבים נדרש אדם לעמוד במספר תנאי סף, המפורטים בתקנות משרד המשפטים.

גם אם לא הופנו להליך בוררות על ידי בית המשפט, מומלץ לצדדים להעדיף בורר העומד בדרישות המפורטות בתקנות, אשר נועדו להבטיח סף מקצועיות וידע מינימאלי לניהול הליך איכותי ומועיל.

בין הדרישות המפורטות בתקנות בתי המשפט (רשימת בוררים), התשנ"ו – 1996 לבוררות בענייני משפחה וגירושין מנויים: מעבר קורס בוררות בן 60 שעות לפחות, רישיון עריכת דין או תואר שני בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית או ייעוץ חינוכי וניסיון בעבודה של חמש שנים לפחות בתחום הנלמד.

בנוסף, מגשרים מטעם בית המשפט נתונים להערכה תקופתית הבוחנת את רמתם ותפקודם.

נדבך חשוב אחר בבחירת בורר מוסכם על הצדדים הינו מתן אמון מלא בו על ידי כל אחד מהם, כאשר להיבט זה השפעה קריטית על סיכויי הצלחתו של ההליך.

על הבורר מוטלת החובה להיות נטול פניות למי מהצדדים באופן שיאפשר לו להכריע בעניינם בצורה מקצועית ובתום לב.

ללא קיום דרישת יסוד זו לא יוכל להתנהל הליך בוררות מועיל לטובת שני הצדדים.

לחץ כאן לקריאה בנושא גישור בהליכי גירושין

ליעוץ משפטי בנושאי גירושין מעורך דין משפחה מומחה, לחץ כאן:
סיוע משפטי – הליכי גירושין

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.