...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

זכויות גבר מתגרש

כל הזכויות של גבר מתגרש – אתה חייב לדעת!

בראשית הדברים ייאמר, כי גברים רבים נאלצים להתמודד עם הליכים משפטיים בינם לבין נשותיהם, בנות זוגם ואף ילדיהם.

לדוגמה, תביעות המוגשות כנגד הגבר בטענת אלימות במשפחה או עבור מזונות ילדים ו/או מזונות אישה. כמו כן, יצוין כי גברים נתקלים בבעיות כגון הסתת הילדים נגד האב על ידי האם, טפילת אשמות שווא על אלימות מצד הגבר שלא הייתה ולא נבראה, ניפוח ההוצאות ע"י האישה כדי להשיג מזונות גבוהים וכיו"ב.

יאמר מיד כי הגבר הוא כמעט תמיד הנתבע. הוא נתבע ע"י האישה והילדים לשלם מזונות, לפרוע את שטר הכתובה, לתת לאישה מחצית מהרכוש שעל שמו וכו'.

זאת ובנוסף, הבעל חייב לשלם לילדים מזונות עד בגרותם ואילו לאישה מגיעים מזונות לכל ימי חייה, אלא אם בית הדין ישלול אותם ממנה, כגון במקרה של בגידה.

יודגש, כי ישנה אפשרות לבעל לתבוע את האישה להשתתף במחצית חובותיו וזאת מכוח דיני ההגינות – כמו שמשתתפים בזכויות כך גם בחובות.

ישנם מקרים מועטים בהם הבעל יכול להיות התובע ולא הנתבע, דהיינו לתקוף ולא רק להתגונן. להיות זה שיקדים להגיש תביעת גירושין ובכך יצור לעצמו מספר יתרונות.

ישאל השואל, כיצד יש להתמודד עם אישה אשר מסיתה את הילדים שנמסרו למשמורתה? לפי החוק ניתן לקנוס ואפילו לאסור אם שמונעת קשר בין האב לילדים הקטנים וזאת ע"פ פקודת ביזיון בית המשפט.

כמו כן, לפעמים ניתן לבטל את מזונותיהם של ילדים בוגרים (שאינם מקטיני קטינים) שמסרבים לעמוד בקשר עם אביהם, ובמקרים קיצוניים אין מנוס מלתבוע העברת המשמורת לידי האב.

יאמר מיד, כי ניכור הורי זהו סירוב של ילדים לעמוד בקשר עם אחד ההורים שלהם אשר נגרם עקב הסתה והשפעה שלילית, מפורשת או משתמעת, של ההורה האחר.

לעיתים קרובות נמסרים הילדים למשמורתה של האם ולכן רוב המקרים של ניכור הורי, אם כי לא כולם, הם מקרים בהם האם היא האשמה בהסתות נגד האב.

הגבר יכול להתגונן מפני טענה זו בכך שיהיה מעורב יותר ונוכח יותר בחיי הילדים, בגן או בבית הספר, בשעות הלימודים כמו גם בשעות הפנאי, הדבר יקשה יותר על האם להסית את ילדיו ולהרחיקם ממנו ולטעון טענות שווא.

יובהר, כי צמצום תזרים המזומנים על ידי גבר שנקלע להליכי גירושין יכול לסייע לו בכך שהדבר ימנע מהאישה לנפח באופן מלאכותי את צרכי הבית והמשפחה לקראת תביעת מזונות.

כמו כן, ניתן "לסגור את הברז" למשל ע"י צמצום תקרת האשראי בבנק, סגירתו של החשבון וכו'.

  • לגברים בעלי עסק עצמאי – מומלץ להמעיט בהכנסות ולהרבות בהוצאות, הלוואות והתחייבויות.
  • לשכירים – מומלץ שלא להרבות בשעות נוספות, ולא להרחיב את היקף המשרה שלהם וזאת עד חלוף הליכי הגירושין.

יובהר, כי ככל שיש לעסק יותר חובות, כך האישה פחות תרצה לתבוע מחצית ממנו בעת הגירושין.

המונח משמורת ילדים מתייחס לאחריות ההורים לגידולו והתפתחותו של ילד, לרבות התווית דרך חינוכו, דאגה ללימודיו ולעתידו.

כיום, אף שחזקת הגיל הרך עדיין לא בוטלה בחוק, בפועל, אנחנו לקראת סוף עידן ובתי המשפט לענייני משפחה נותנים פתח שהולך וגדל, למשמורת משותפת.

קרי, מקומו של האב בחיי הילד והעובדה שאבות יכולים להיות הורים לא פחות טובים מאמהות, הולכת ותופסת לה אחיזה והכרה בפסיקת בתי המשפט. יובהר, כי השלכה של משמורת משותפת נוגעת ישירות גם לגובה המזונות שישלם האב.

רק לאחרונה, הכיר בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון בחשיבות הקשר הרציף של אב לילד בעל צרכים מיוחדים והחליט על משמורת משותפת למרות שהילד היה רק בן 3.

חשוב לציין כי גבר שאיננו משמורן על ילדיו זכאי להסדרי ראיה / זמני שהות קבועים של לפחות פעמיים בשבוע עם ילדיו. כמו כן, הוא זכאי לארחם לסוף שבוע בכל סוף שבוע שני.

אין למנוע מהאב את המפגש עם ילדיו ואין להפריע לסדירות של הסדרי הראיה. במקרה של הפרת הסדרי הראיה ישנן סנקציות כנגד הצד המפר.

יתרה מזאת, זכותו של האב לקבל מידע על הישגיו או קשייו של הילד ע"י בית הספר. כמו כן, כל טיפול רפואי דורש את אישור האב כולל טיפולים נפשיים.

רוצה לדעת יותר? לחץ כאן ופנה לקבלת ייעוץ אישי!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.