Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

משמורת משותפת , זמני שהות , אחריות הורית

משמורת משותפת מזונות, זמני שהות , אחריות הורית – באילו תנאים?

משמורת ילדים משותפת הינה מצב לאחר גירושין שבו המשמורת על הילדים מתחלקת בין שני ההורים בצורה שוויונית.

במאמר הבא נסקור את המצבים בהם תתקבל החלטה על משמרות משותפת על ילדי בני הזוג שהתגרשו, בין אם בהסכמה מראש ובין אם בפסיקה של בית המשפט לענייני משפחה.

כמה מילים על משמורת בכלל…

תחום משמורת ילדים ,אחריות הורית , זמני שהות מושגים אלה  עוסק ביחסים המעשיים והמשפטיים שבין ההורים לילדיהם, חובות ההורים לדאוג לכל צרכיהם של ילדיהם וזכויות ההורים הנוגעות לקבלת החלטות עבורם.

לשיחה עם עורך דין חייג/י: 052-2226699

בארץ קיימת אבחנה בין משמורת משפטית, הרואה בהורים הביולוגיים כאפוטרופוסים הטבעיים לילדיהם הקטינים, והאחראים לצרכיהם הבריאותיים, החינוכיים ובכלל, לבין משמורת פיזית, המתייחסת למגוריו הקבועים של הילד הקטין, כאשר החזקה על הקטינים מוטלת על ההורה שעימו מתגורר הקטין.

הביטוי משמורת ילדים מתייחס לרוב למשמורת הפיזית.

מהי משמורת משותפת ואילו עוד אפשרויות קיימות?

באופן בעקרוני ישנן ארבע אפשרויות בנוגע למשמורת ילדים, כשהאפשרות השכיחה ביותר היא שמשמורת הילדים היא אצל האם, כאשר הילדים הינם בחזקתה ומתגוררים עימה דרך קבע.

בנסיבות הללו לאב ישנם לרוב הסדרי ראיה שלפיהם הילדים מבקרים אצלו בימים ובשעות קבועים.

אפשרות נוספת היא שהאב הוא ההורה המשמורן והילדים מתגוררים עימו, בעוד שלאם ישנם הסדרי ראיה עם ילדיה. משמורת ילדים מפוצלת הינה מצב שבו הילדים מפוצלים בין ההורים, כשכל אחד מן ההורים הוא משמורן של חלק מהילדים, ויש לו הסדרי ראיה עם הילדים שמתגוררים אצל ההורה האחר.

משמורת ילדים משותפת הינה משמורת המתחלקת שווה בשווה בין שני ההורים. זוהי גישה ליברלית ושוויונית, אשר תפסה תאוצה בחברה הישראלית, לפיה הילדים שוהים אצל כל אחד מההורים בצורה מחזורית, כשכל אחד מההורים מספק לילדיו את כל צרכיו לרבות חדר, מיטה, משחקים, ארון, צעצועים וכדומה.

הסכמה על משמורת משותפת: לבד, באמצעות מגשר או עורך דין

במהלך הפרידה קיימת בידי ההורים האפשרות לגבש עצמאית הסכם הנוגע לענייני המשמורת המשותפת. במידה והערכאה השיפוטית קובעת כי ההסכם אכן תואם את טובתם של הקטינים, יאושר הסכם זה ויינתן לו תוקף משפטי.

יחד עם זאת, סוגיות משפטיות אשר עוסקות במשמורת קטינים בכלל ובמשמורת משותפת בפרט הינן סוגיות מורכבות ביותר הקשורות לטובת הילד, לרבות עניין גובה המזונות, אופי החינוך, רמת החיים אליה הורגלו הילדים וצרכיהם.

משמורת משותפת מצריכה קרבה גיאוגרפית בין המגורים של ההורים, וכן את זמינותם וניידותם של כל אחד מן ההורים לטובת הילדים בצורה גורפת.

ההסכמה על משמורת משותפת מחייבת את ישובן של כל המחלוקות הנוגעות לטובת הילדים ולמסוגלותם של ההורים לשיתוף פעולה מוחלט בתהליך.

היתרון להסכם על משמורת משותפת באמצעות מגשר נעוץ ביכולת לנהל משא ומתן פתוח בין ההורים, משא ומתן המנוהל על ידי גורם ניטרלי ובעל הכשרה בתחום הטיפולי, אשר מוביל את ההורים להחלטות מושכלות בהיבטים הרגשיים והכלכליים, שישרתו את כל הצדדים.

הסכם על משמורת משותפת, זמני שהות ,אחריות הורית המנוהל על ידי עורך דין יסייע בפתרון מחלוקות משפטיות תוך בחינת אישורם של הפתרונות הללו בראי הערכאות.

עורך דין או מגשר בונים ומגבשים ביחד עם ההורים תוכנית הורות ותוכנית לכלכלת הילדים כחלק מהליך הגירושין.

החלטת בית המשפט על משמורת משותפת

בין אם ההורים גיבשו עצמאית או על ידי גורמים מסייעים את ההסכם למשמורת המשותפת ובין אם קיימות ביניהם מחלוקות, הסמכות השיפוטית היא המאשרת את ההסכם ונותנת לו תוקף של פסק דין.

בית המשפט לענייני משפחה בוחן את רמת המסוגלות ההורית של שני ההורים, האם מערכת היחסים תקינה ביניהם וכוללת תקשורת חיובית, כבוד הדדי ואמון, וכן הצגת פתרונות ישומיים טכניים לקיום משמורת משותפת.

יחד עם זאת, קיימות הכרעות אשר פסקו על משמורת משותפת על אף התנגדותו של אחד הצדדים.

על מנת להכריע בענין המשמורת המשותפת מסתייע בית המשפט בחוות דעת של מומחים מתחומים שונים כגון פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי וכדומה.

לעיתים יבחן בית המשפט גם את דעתם של הילדים, על מנת לבדוק האם המשמורת המשותפת אכן עומדת במבחן טובתו של הילד.

השפעת ועדת שניט על החלטה על משמורת משותפת

ועדת שניט הוקמה בשנת 2005 במטרה לבחון את הכללים הנוגעים לאחריות ההורית בנסיבות בהן ההורים אינם חיים יחדיו ובחינת שאלת האחריות המשפטית.

בין השאר, הוועדה בחנה את הצורך בביטול או שינוי חזקת הגיל הרך ועיגון חקיקתי בכל הקשור לשיתוף וחלוקת האחריות של ההורים בגירושין. בשנת 2011 הגישה הועדה את המלצותיה לשר המשפטים דאז, יעקב נאמן, אשר אימץ את ההמלצות וגיבש הצעת חוק על פי המלצותיה של ועדת שניט.

בתאריך 22.12.2013 עלה תזכיר החוק אל וועדת השרים לחקיקה אשר אישרה פה אחד את טובת הילד ואחריות הורית משותפת כחלופה לחזקת הגיל הרך, אשר צומצמה לגיל שנתיים.

השפעותיה של ועדת שניט בהיבט המשפטי הן נרחבות ביותר, ומאפשרות לבית המשפט לקבל להכרעה הנוגעת לטובת הילד במצבים של מבוי סתום, כשבית המשפט מתקשה לגבש החלטה על פי הנתונים שבפניו.

חשוב להדגיש כי אחריות הורית משותפת אינה בהכרח משמורת משותפת, אך השפעותיה של ועדת שניט ניכרות כיום בפסקי דין רבים אשר הביאו לידי כך שהמשמורת המשותפת הפכה מהכרעה חריגה להכרעה שבשגרה.

ההשפעה על תשלומי המזונות לילדים

משמורת משותפת משמעה מעורבות רגשית וכלכלית כמעט שווה בין ההורים, כשהמעורבות מתאפיינת גם בהוצאות הישירות של האב עבור ילדיו, על כן המזונות לילדיו מופחתים.

שיעור ההפחתה במזונות הינו נתון אינדיבידואלי למשפחה, והוא תלוי במספר גורמים כגון הכנסותיו של כל אחד מההורים, צרכי הילדים ורמת החיים לה הורגלו.

ישנם פרמטרים נוספים המשפיעים על גובה המזונות בהתאם לאופי המקרה. בית המשפט קבע ששיעור ההפחתה במזונותיהם של הילדים במשמורת משותפת יכול לנוע בין 25 אחוז לבין 100 אחוז לאור הלכת בית המשפט העליון משנת 2017 בע"מ 919/15 לעומת המזונות אותם האב היה נדרש לשלם בנסיבות בהן ילדיו היו נמצאים במשמורת מלאה של האם או בזמני שהות בלעדיים של האם .

שיעורי ההפחתה אינם באים מהוצאות החינוך והוצאות מדור אלא ממזונות הבסיס בלבד. בתי המשפט מחשבים את ההפחתה על פי מספר עקרונות כגון חישוב ההכנסה החודשית לאחר ניכויי החובה של כל אחד מן ההורים, פוטנציאל ההשתכרות של כל אחד מהם, רכושם, זכויותיהם הסוציאליות וכדומה.

בהתאם לתחשיבים הללו מסכמים בתי המשפט את המזונות לכל ילד, הכוללים מזונות בסיסיים בתוספת חינוך ומדור.

טובת הילדים וטובת ההורים הגרושים

למשמורת משותפת ישנם יתרונות רבים, כשהיתרון הבולט הוא שנחסכת מהילדים התחושה כי איבדו את אחד מהוריהם, וחרדת הנטישה אשר נמנעת כמעט באופן מוחלט. הילדים זוכים לקשר רציף ומשמעותי עם שני הוריהם, כשחלוקת הנטל מאפשרת לכל אחד מההורים שמירה על חיוניות ונינוחות.

משמורת משותפת מאפשרת צמצום מתחים וקונפליקטים בין ההורים, כשאף אחד מהצדדים אינו חש שיצא מופסד. משמורת משותפת מאפשרת גם לילדים למצות את המשאבים ההוריים הטמונים בכל אחד מההורים באופן מיטבי, והסמכות ההורית של כל אחד מההורים נשמרת.

באופן זה נמנע חוסר האיזון בסמכות ההורית, שבו האבות מתפקדים לרוב על תקן ספקי הבידור, בעוד האמהות נתפסות כהורה מציב גבולות ומטיל משמעת, ופוחת הסיכוי להסתה של הילד כנגד אחד ההורים, לדלדול הקשרים של הילד עם אחד ההורים או לנתק מוחלט.

קיראו בהרחבה: טובת הילדים בהליכי גירושין

מה כולל הסכם משמורת משותפת מבחינה טכנית?

הסכם כאמור כולל הצהרה של ההורים כשהשיקול המרכזי העומד לנגד עיניהם הוא טובת כל אחד מילדיהם, כאשר כל אחד מחויב לפעול לקידום מעורבותם ולשיתוף פעולה בגידול ילדיהם, וכן ליישוב המחלוקות בדרכי שלום והמנעות מחשיפת ילדיהם אל המחלוקות שביניהם.

ההסכם מגדיר את האחריות המוטלת על כל הורה במגוון היבטים כגון קבלת החלטות הנוגעות לענייני בריאות של הילדים ומתן הסכמה הדדית לכל סוג של טיפול לרבות טיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי.

בהיבט החינוכי כולל הסכם המשמורת המשותפת מעורבות וקבלת מידע מכל גוף הקשור לחינוך הילדים, החל ממעורבות בימי הורים והשתתפות באירועים מטעם במסגרת החינוכית בה נמצאים הילדים וכלה בחתימה על תעודות.

במשמורת המשותפת זמן ההורות מחולק באופן ליברלי ביותר לרבות חגים ומועדים, כאשר חלוקת השהות עם הילדים הינה באופן שבו בכל זמן נתון יהיה הורה שהינו האחראי על הילדים.

כמו כן מתחייבים ההורים להסעת הילדים בהתאם ללוח הזמנים אשר נקבע בתוכנית ההורית לשם קיום פעילויותיהם השונות, ובמידה ועולה הצורך בשינוי מועדי השהות המוסכמים יש ליידע על כך את ההורה השני לכך לפחות יממה מראש.

בנסיבות של העתקת מקום מגורים יש ליידע את ההורה השני ובכתב לכל הפחות חודשיים מראש. נסיעות לחופשה בחו"ל עם הילדים מותנים בהסכמה הדדית, וחתימה באישור נוטריון.

בנוסף לכל אלו, כולל הסכם המשמורת המשותפת התחייבות מצד ההורים שבכל מחלוקת שאין ביכולתם לפתור במשא ומתן ביניהם, אזי יפנו לצד שלישי שהוא יועץ או מגשר לישוב המחלוקות בטרם יפנו לערכאה שיפוטית.

קיראו: ערעור על חיוב במזונות ילדים

דוגמא מתוך פסיקת בית המשפט לענייני משפחה

פריצת דרך משפטית ותקדימית התרחשה כאשר לראשונה בארץ פטר בית המשפט לענייני משפחה את האב מתשלומי מזונות לילדיו בגין משמורת משותפת.

השופט יהורם שקד יצר תקדים בכך שפסק כי אבות גרושים אינם מחויבים בהתאם לדין העברי להעביר את מזונות ילדיהם לידי האם דווקא, והם רשאים לשלם עבור צרכי ילדיהם הבסיסיים כהוצאה ישירה, מבלי שלאם תהיה השליטה על כספי ילדיה הקטינים.

על פי הדין העברי מחויב האב בתשלום צרכיו של קטין, אך הוא אינו מחויב להעביר את התשלום לידי האם כברירת מחדל, ולילדים יש את האפשרות להיות ניזונים ממנו ישירות.

פסיקה תקדימית זו ניתנה במסגרת תביעת מזונות של אם בעלת תואר דוקטור נגד אבי ילדיהם המשותפים העוסק בייבוא. בשנת 2007 עלו יחסיהם על שירטון בעקבות טיסתה של האם לחו"ל במסגרת קידומה המקצועי. בני הזוג שהיו נשואים באותם הימים ערכו הסכם ממון ומשמורת משותפת על ילדיהם, הסכם שאושר בבית המשפט לענייני משפחה.

בחלוף כשנה שבמהלכה חיה האם עם בן זוג לא יהודי התגרשו בני הזוג, וניהלו מאבקים משפטיים סביב המזונות לילדיהם והמשמורת משותפת.

השופט נתן נחמני פסק שבשל העובדה שהילדים נמצאים זמן שווה עם כל אחד מן ההורים, אין האב מחויב במזונות זמניים, והוא ימשיך לשאת בעלות מחצית מהוצאות הרפואיות, החינוך והביגוד.

בעקבות ההחלטה הגישה האם רשות ערעור אל בית המשפט המחוזי, ולאחר דיון בפני שלושה שופטים מחקה האם את בקשת הרשות לערער.

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי מהיר!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר