Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

התנגדות לצוואה

באילו מקרים ומתי עולה הצורך להגיש התנגדות לביצוע צוואה של אדם שנפטר? מהי הפרוצדורה המשפטית הנחוצה לצורך התנגדות שכזאת ומהם הסיכויים להצליח?

במקרים של סכסוכים בין יורשים לגבי צוואתו של אדם שהלך לעולמו, בין אם המדובר על בני משפחה מדרגה ראשונה ובין עם המדובר על קרובי משפחה רחוקים יותר או אנשים זרים, הליך ההתנגדות לביצועה של צוואה הנו הליך מורכב ביותר מבחינה משפטית ואין אפשרות מעשית לצלוח אותו שלא בליווי עורך דין מנוסה.

הסקירה שלפניך מהווה מדריך מקוצר כולל דוגמאות מתוך פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה, שנועד להסביר סיטואציות שונות ואת הפרוצדורה שבהליכים כאמור. אז בואו נתחיל…

התנגדות לצוואה – מתי עולה הצורך ?

לאחר מותו של אדם יקר עלולים קרוביו לגלות שתוכן הצוואה המקורית אינו עולה בקנה אחד עם הבטחת המנוח טרם פטירתו ואפילו לא עם העתק הצוואה שנותר אצל המשפחה, עד כדי כך שכל הרכוש הובטח למכרים אחרים או לגופים חיצוניים שאינם מקרב בני המשפחה.

למרות שחוק הירושה תומך בעקרון "רצונו של אדם כבודו" וגם נטיית הקרובים היא לכבד את רצון המנוח, חשוב לדעת שהחוק מאפשר לאלו הטוענים שקיפוחם נעשה בחוסר צדק ולא כדין להציג התנגדותם בתנאי שזו מבוססת על עילה מוצדקת.

העילות להתנגדות לביצוע צוואה, המבוססות על טענות הקשורות לתרמית, כפייה, טעות או זיוף הינן:

(1) ספק לגבי חתימת המצווה או טעות בתיאור פרטים כגון נכס, תאריך, מספר או חשבון. כאשר מתעוררת השאלה אם החתימה שעל גבי הצוואה היא אכן חתימת המצווה, הצוואה אינה כשירה. באופן דומה, כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיב הצוואה (למשל במקרה בו הוא סבל ממחלת נפש) – יש עילה להתנגד לקיום הצוואה.

מאחר שהחוק אינו מגדיר באופן מדויק מהו "טיב הצוואה", נקבעו מספר מבחנים לכך בפסיקה: האם עורך הצוואה מודע לכך שהוא הכותב ומודע לרכיבי רכושו לזהות יורשיו ולתוצאות צוואתו, וכמו כן, מצבו הנפשי של המצווה תקין כך שבעת כתיבת ההוראות לא סבל מהזיות או מלחץ נפשי.
 
(2) הוראת צוואה שנעשתה תחת השפעה לא הוגנת או בכפייה; לפי סעיף (30) לחוק הירושה, כאשר נתון כותב הצוואה לאיום או אונס בעת הכתיבה, הצוואה מתבטלת. גם בעילה זו החוק אינו מגדיר מהי "השפעה לא הוגנת" ולכן ההחלטה לגבי ביטול הצוואה במצב זה נקבעת לאור מבחני הפסיקה המתייחסים לעצמאות המצווה, קשריו החברתיים ומעורבות צד נוסף.

במקרה שהוכח שהמצווה לא היה עצמאי מבחינה שכלית או פיזית בעת כתיבת הצוואה, תיבחן רמת תלותו בסיוע החיצוני ובהיקפו. מבחינה חברתית – אם הוכח שלמצווה היו קשרים בנוסף למטפל שסייע לו, ניתן להסיק מכך שרמת התלות נמוכה יותר ממצב בו הוא נעדר קשרים חברתיים. 

המבחן המרכזי של השפעה בלתי הוגנת בודק את מעורבותו של צד נוסף בניסוח הוראות הצוואה.
 
(3) צוואה שנפלה בה טעות או שנכתבה מחמת טעות: סעיף 30(ב) לחוק הירושה מתייחס לשני סוגי טעויות עובדתיות: טעות שבית המשפט יכול לתקן מאחר שניתן להבין את כוונת המצווה למרות הטעות, וטעות המובילה לביטול ההוראה מאחר שאינה מאפשרת להתחקות אחר כוונת כותב הצוואה.

אדם המבקש לתקן צוואה עקב טעות, מחויב להוכיח שאכן קיים פגם בצוואה ושיש קשר סיבתי בין הטעות להוראה ושניתן לקבוע בוודאות מה היה רצון המצווה לולא נפלה הטעות.

(4) הוראת צוואה שיישומה כרוך בביצוע בלתי חוקי או בלתי מוסרי.

בתיק המשפחה 92990/98 שהדיון בו נערך בבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל אביב והמרכז, מוצגת דוגמה להתערבות בית המשפט בגלל הוראת צוואה שיישומה כרוך בביצוע בלתי מוסרי.

כותב הצוואה במקרה זה הוא בעל חלקה חקלאית במושב בית יצחק אשר הורה להעביר את המשק לאחת מבנותיו על מנת שתמשיך את ייעודו החקלאי, ומחצית משווי ערכו החקלאי – להעביר לאחות השנייה.

לטענת האחות שקבלה זכות לפיצוי, המשק אינו משמש לחקלאות ומכאן שאחותה קבלה למעשה אחוזה בתוך המושב ואין זה צודק שתקבל פיצוי רק לפי הערך החקלאי.

בית המשפט תמך בטענה זו וקבע שהמנוח התכוון לפיצוי האחות השנייה רק במקרה שייעוד המשק יהיה חקלאי – מה שלא קרה בפועל לאור השינויים החברתיים והכלכליים שהתרחשו במשקי המושבים מאז שנערכה הצוואה.

לפיכך, האחות השנייה תפוצה על ידי הראשונה לפי ערכו הריאלי של המשק – כלומר לפי שווי הנכס במקרה שהיה ממומש לצורך חקלאי.

(5) הוראת צוואה המזכה את כותבה, או את מי שהיה עד לכתיבתה או מי שהשתתף בהכנתה או את בן זוגו של אחד מאלו.  

דוגמה לפסיקה בה הופיעו מספר עילות להתנגדות לקיום צוואה היא בקשה אשר הוגשה על ידי בני משפחת המנוחה (הנתבעים) לאחר שהמנוחה הורישה למבקשי מימוש הצו (התובעים) את כל עיזבונה.

במקרה זה נדרש בית המשפט לדון במספר עילות לביטול: ספק לגבי חתימת המצווה, השפעה בלתי הוגנת, אי כשירות של המנוחה לערוך צוואה לאור מצבה הבריאותי וניצול מצוקתה השכלית והגופנית של כותבת הצוואה על ידי הנהנים.

עוד טענו המתנגדים שהנכסים המוזכרים בצוואה אינם חלק מהעיזבון כך שהצוואה אינה יכולה לחול עליהם.

מנגד, נקטו הטוענים למימוש הצוואה בהליכים על מנת להוכיח שהצוואה אכן נחתמה על ידי המנוחה וכמו כן הוכיחו את כשירותה לכתוב את ההוראות בצו.

אלו הובילו את השופטים לפסיקה שהצוואה משקפת את רצונה החופשי של המורישה ודחה את ההתנגדות. לטענתם, המסמך עונה על תנאי צוואה נוטריונית לפי חוק ואין בה פגם פורמאלי או צורני.

בנוסף, מכלול הראיות והמסמכים הרפואיים העידו על כך שהמצווה הייתה כשירה וצלולה בעת כתיבת הצוואה ולא הייתה כל השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית מצד הנהנים. כמו כן לא הייתה מצוקה גופנית או שכלית באותה עת.

בית המשפט דחה את ההתנגדות וחייב את המבקשים לשלם 80,000 ₪ עבור הוצאות המשפט.

הנחיות ופרוצדורה להגשת התנגדות לביצוע צוואה

זריזות בהגשת התביעה

עם גילוי הסיבה לתביעה, אין להשתהות בהגשתה מאחר שככל שהתובע ממתין זמן ממושך יותר הצד השני נאחז יותר ברכוש שהועבר לחזקתו ותחושת הזכייה בעיזבון מתחזקת לא רק בקרב היורש אלא גם בעיני בית המשפט.

לפיכך, תביעה המוגשת באיחור, גם אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות, נראית כמהלך בלתי הולם מבחינה משפטית ועלולה לפגוע באופן חמור בסיכוי התביעה להצליח.

עילה מדוייקת ונכונה

חשוב שהבקשה תהיה מבוססת על עילה מנומקת היטב ולא על רגשות נקמה או תחושת חוסר צדק. אלו לא מהוות סיבה להגשת תביעה למרות התסכול המובן של הצד שנושל מהצוואה.

בסיס עובדתי מבוסס

חשוב שהתביעה תהיה מבוססת על ראיות התומכות בטענות הצד הטוען לצוואה, ולא על רגשות קיפוח (בדומה לביסוס העילה בסעיף הקודם).

קשר מוכח של המבקש לעניין התביעה

על מגיש התביעה להוכיח קשר לסוגיה ופגיעה אמיתית ממעשי הנתבע. בעגה המשפטית מכונה המבקש הרשאי להגיש תביעה בנושא ירושה "מעוניין בדבר", ובקשתו של אדם שאינו נמצא במעמד זה מבחינה משפטית, לא תתקבל.

סעדים מציאותיים

על התובע להגדיר ציפיות ריאליות לגבי היעדים אותם הוא מבקש לממש בתביעתו, שכן בית המשפט כפוף להוראות החוק.

סעדים אפשריים במסגרת תביעת התנגדות לצוואה הינם קביעה של זהות היורשים (בית המשפט יקבע האם אדם מוגדר כיורשו של המנוח) וקביעה של זהות העדים (סעד בלתי ריאלי בהקשר זה הינו תיקון צוואה בעדים אם לא היו 2 עדים בעת כתיבת הצוואה).

מודעות לחוק ולערכאה הרלבנטית

לאור חוק הירושה התשכ"ה-1965 דיונים בענייני ירושה וצוואה נערכים בבית המשפט לענייני משפחה, אך אם קיימת הסכמה של שני הצדדים, מאפשר החוק שהדיון ייערך לפי המשפט העברי בבית הדין הרבני.

מעמדו האזרחי והכלכלי של המוריש

על פי סעיף 136 לחוק הירושה, הסמכות לדיון בסוגיה תינתן לבית משפט ישראלי בתנאי שהמצווה היה בעת פטירתו תושב ישראל או שהנכסים שהותיר נמצאים בישראל.

ליווי משפטי צמוד והערכות נכונה יבטיחו את הצלחתך!

על מנת להיערך היטב לקראת הדיון בהתנגדות לצוואה חשוב לאסוף ראיות מבעוד מועד ובמקרים בהם מתעורר חשד שעוד בחייו של המצווה מתבצעות פעולות העלולות לפגוע בזכויות הירושה ניתן אפילו לאסוף הוכחות ומידע רפואי לגבי מצבו הנפשי והפיזי של המצווה.

על מנת שמהלכים אלו יבוצעו כדין ועל מנת לצבור נקודות זכות בבקשת ההתנגדות יש חשיבות מכרעת לסיוע מקצועי של עורך דין המומחה לדיני ירושה ועיזבון ומנוסה בסכסוכים על רקע זה.

סיבה נוספת לנחיצותה של התערבות עורך הדין היא שיש חשיבות גבוהה לפעולה מהירה לאחר פטירת המוריש; יש להכין את הראיות ולגבש עילות מנומקות היטב תוך זמן קצר מכיוון שבית המשפט, כאמור, אינו רואה בעין יפה בקשת התנגדות שהוגשה באיחור.

לשם כך יש להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי, מנוסה ומיומן שיוכל להכין במהירות תשתית מנומקת וראויה מבחינה משפטית עוד לפני שהצד השני יספיק להצטייד במידע לגבי מעמדו ומשמעות מעשיו.

בין היתר יפעל עורך הדין לאיסוף מידע כמו חומר רפואי, צוואות קודמות או קרובות של בן הזוג , יצליב את המידע בין העדים, וימצא סתירות בגרסאות הצד הזוכה בצוואה. לאור כל אלו יבדוק האם העילה להתנגדות מבוססת היטב כך שניתן להגישה.

עניין נוסף שיש לקחת בחשבון הוא שעורך דין שךף עשוי ליישב את הסכסוך עוד טרם הגשת ההתנגדות – אסטרטגית פתרון הנמנעת מהכרזת מלחמה שתפעל לטובת שני הצדדים.  

הזכות להגיש התנגדות לביצוע צוואה נתונה לכל אדם, וזו תיעשה תוך ארבעה – עשר ימים מיום פרסום הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות.

דחייה תתאפשר רק באישור הרשם או בית המשפט. בתחילת הליך הבקשה יש לנסח את ההתנגדות בכתב כך שתכלול את נושא ההתנגדות, נימוקים ומסמכים עליהם היא מבוססת. תצהיר המאומת על ידי עורך דין התומך בטיעונים להתנגדות, קבלה על תשלום אגרה, טופס פתיחת הליך ומסמך יפוי כוח במקרה שהמבקש מיוצג על ידי עורך דין.

את מסמך ההתנגדות מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה בעותק אחד לבית המשפט ובעוד מספר עותקים זהה למספר הצדדים המעורבים בתיק. בהמשך, מעביר הרשם את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

בדיון בבית המשפט מציג המתנגד ראיות ותצהירים שאסף לגבי אי כשירותה של הצוואה והראיות נבדקות על ידי השופטים. בשלב הבא יגיש המתנגד את סיכומיו ולאור כל אלו יוחלט האם אכן קיימת עילה מוצדקת לפסילת הצוואה.

במקרה שהוחלט לבטל את הצוואה יחולק העיזבון לפי הוראות חוק הירושה.

יש לך שאלות לגבי התנגדות אפשרית לביצוע צוואה?

חייג/י לשיחה עם עו"ד שרון סגל: 052-2226699

עורך דין התנגדות לצוואה

עורך דין התנגדות לצוואה

צוואה היא הדרך של כל אדם להורות כיצד יחולק הרכוש שצבר לאורך חייו לאחר מותו. חשוב לציין שצוואה לכשעצמה לא מאפשרת לאנשים שמוזכרים בה לבצע פעולות כאלה או אחרות ביחס לעיזבון שהותיר האדם – אלא רק לאחר שניתן צו קיום צוואה שאותו מנפיק הרשם לענייני ירושה. בכל מקרה שבו קיים חשש כי הצוואה לא משקפת את רצונו של האדם, ניתן להגיש התנגדות לצוואה – כלומר לפנות לרשם הירושות בבקשה שלא ינפיק את הצו האמור. במשרד עורכי דין שרון סגל מסייעים למי שחוששים כי זכויותיהם יקופחו עקב צוואה לא תקינה, ביושרה מלאה ובזמינות מרבית.

הגשת התנגדות לצוואה

  • צוואה שנערכה כשלאדם לא הייתה כשירות – מצב מורכב במיוחד, מפני שנדרשת הוכחה לאי כשירות מנטלית של האדם במועד עריכת הצוואה המדוברת.
  • קיימת צוואה נוספת – כשישנה צוואה תקפה אשר נחתמה במועד מאוחר יותר מזו שעבורה הוגשה בקשה לצו קיום צוואה, ניתן, ורצוי כמובן, להגיש התנגדות.
  • לחץ פסול – כל צוואה שנכתבה ונחתמה תחת לחץ אסור, מכל סוג שהוא, או חמור מכך תחת איומים, לא מביאה לידי ביטוי את רצונותיו האמיתיים של האדם ולכן חשוב להגיש התנגדות למימושה. באופן טבעי נדרשת הוכחה לקיומו של אותו לחץ או איום.
  • מעורבות פסולה – מעורבות של אדם שנכלל ברשימת הזוכים בצוואה בעריכתה, גם ללא הפעלת לחץ או איום, תוביל לפסילת הצוואה. חשוב להדגיש שאפילו פעולה כמו הסעת האדם לעורך דין שיסייע לו לערוך את הצוואה נחשבת מעורבות פסולה, וכך גם הימצאות ליד האדם בעת כתיבתו של המסמך החשוב כל כך.
  • פגם צורני – לעיתים גם פגם צורני, לכאורה חסר משמעות, מאפשר הגשת התנגדות למתן צו קיום לאותה צוואה.

הליך התנגדות לצוואה

משרד עורכי דין שרון סגל מסייע בהגשת התנגדות לצוואה, ועושה זאת כאמור ביושרה מלאה וזמינות גבוהה. הזמינות הכרחית מפני שהחוק מגביל את האפשרות להתנגד למתן צו קיום צוואה ל-14 ימים בלבד ממועד פרסום הבקשה למתן צו זה. לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לביטולו של הצו, אולם בשלב הזה כבר עלולות להתבצע פעולות בלתי הפיכות בנוגע לעיזבון. היושרה נדרשת כדי שהבקשה תוגש רק כשיש היתכנות אמיתית לכך שהצוואה אכן תיפסל.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר