...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

מניעת הילדים מהאב

האם מנעה מהאב לראות את הילדים וחוייבה בפיצויים

המציאות מלמדת שלא אחת זוגות שנפרדים או מתגרשים, מוצאים את עצמם במשך תקופה ארוכה מנהלים מלחמות קשות בינם לבין עצמם בנושאים מגוונים.

בדרך כלל עיקר המחלוקות נסובות סביב חלוקת הרכוש. אך  מחלוקות רבות נוגעות להסדרי הראיה והמשמורת בכל הנוגע לילדים משותפים.

עם זאת, המציאות גם מלמדת שלעיתים הכעס, הרצון לנקום ולהקשות על בן או בת הזוג פוגעים לא רק בבני הזוג, אלא פוגעים בצורה אקוטית דווקא בילדים שגדלים בסביבה רווית יצרים, הסתה ושנאה.

מחלוקת מן הסוג המתואר, גרמה לאם לסכל עשרים וארבעה מפגשים שהיו אמורים להתרחש בין ילדיה לבין אביהם.

לשיחה עם עורך דין חייג/י: 052-2226699

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי על האישה לשלם לגרוש שלה פיצויים בסך 12,000 ₪ בגין סיכול המפגשים כאמור.

האישה לא ויתרה, והגישה ערעור על ההחלטה של בית המשפט לענייני משפחה.

הערעור הוגש במסגרת הליך בר"ע 7489-07-14 האם נ' האב, ונדון בפני בית המשפט המחוזי בחיפה.

מה הוביל להגשת התביעה והערעור?

המבקשת והמשיב התגרשו בחודש מאי לשנה זו. יש להם שלושה ילדים משותפים בני 11, 9, ו-6.

בני הזוג היו בהליכי גירושין ופרידה כבר משנת 2009, כאשר כבר אז הגיעו להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה, בין היתר בכל הנוגע להסדרי המשמורת על הילדים.

הוסכם בין הצדדים שהילדים יהיו במשמורת האם בכפוף להסדרי ראיה שלא פורטו בפסק הדין.

זמן לא רב לאחר מכן, האב הגיש תביעה למשמורת על הילדים בטענה שהאם לא מאפשרת לו לראותם, בתביעה זו דן בית משפט לענייני משפחה בגינו הוגש ערעור.

יצוין כי "במסגרת תביעתו זו טען האב כי המבקשת אינה מאפשרת קיומם של הסדרי הראיה בינו לבין ילדיו, עושה שימוש בקטינים ככלי משחק בידיה, וגורמת לניתוקם ממנו.

לדידו, התנהגותה זו של האם מעידה על מסוגלות הורית לקויה, ועל כן זו מחייבת העברת הקטינים למשמורתו".

בבית המשפט לענייני משפחה הכחישה האם את הטענות.

לטענתה היעדר הקשר בין הילדים לאביהם נובע רק בשל התנהגותו של האב ונוקשותו כלפיהם.

עוד טענה כי הילדים בכלל הם שמסרבים לפגוש את אביהם, והיא כלל לא מעיבה ולא מקשה על מפגשים ביניהם.

לבית המשפט לענייני משפחה הוגשו תסקירים שונים מטעם עובדים סוציאליים כנהוג בתיקי משמרות ילדים.

החלטת בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה קבע בהסתמך על תסקירים שהוגשו שהאם "אינה נותנת את ברכת הדרך המלאה לקשר בין האב לבין הקטינים ואינה מעודדת קשר זה".

בכמה החלטות ביניים שניתנו ע"י בית המשפט לענייני משפחה נקבע כי על האם לכבד את הסדרי הראיה. נקבע כי היא אינה רשאית למנוע מהגרוש, אבי הילדים, לפגוש ולהיות עם ילדיו.

למרות הכל, האם נותרה בעמדתה ומנעה את המפגשים בין אביהם לילדיו. האב מצדו הגיש בקשות שונות לבית המשפט לענייני משפחה במסגרתן טע שהאם עדיין מונעת ממנו להיפגש עם ילדיו.

לבסוף, קבע בית המשפט לאחר שמיעת הצדדים, שהאם מנעה וסיכלה 24 מפגשים בין האב לילדיהם, ועל כן הורה לה לשלם לאב 500 ₪ בגין כל מפגש.

סה"כ הוטל על האם לשלם לאב 12,000 ₪. עוד נקבע שעל כל מפגש אותו תסכל האם היא תשלם לאב 500 ₪.

קראו בהרחבה: הפרת הסדרי ראיה מצד האב

הליך הערעור שהגישה האם

האם ערערה על ההחלטה וטענה כי זו החלטה שגויה. היא אף חזרה על הטענות אותן העלתה בפני בית המשפט לענייני משפחה.

הכלל בערעורים בכלל ובפרט בתחום דיני המשפחה הוא שערכאת ערעור לא מתערבות בעובדות שנקבעות ע"י הערכאה הדיונית.

ערעור הוא לא מקצה שיפורים אלא אפשרות לבחון האם בית המשפט הדיוני טעה במסקנות המשפטיות אליהן הגיע.

בית המשפט שדן בערעור כאמור קבע כי בנסיבות הללו בית המשפט לענייני משפחה לא טעה במסקנותיו. לאמור: "לא שוכנעתי כי נפלה שגגה מלפני בית משפט קמא. ההחלטה מעוגנת היטב בכלל החומר שעמד לרשותו, ובעיקר בתסקירים מטעם העובדת הסוציאלית אשר תמכו דווקא בגרסת האב וייחסו את אי קיום הסדרי הראיה לאם".

גם בית המשפט שלערעור ביקר באופן חריף את התנהגותה של האם בקבעו שהתנהגותה חסרת תום לב ומעידה על סמכות הורית לקויה שאינה מופעלת על ידה הלכה למעשה. עוד קבע כי "האם מתבצרת בעמדתה, מתייחסת לקטינים דוגמת היו רכושה הפרטי".

בית המשפט שלערעור גם קבע כי אין כל מקום לאור הנסיבות להתערב בגובה הקנס שהוטל על האם ע"י בית המשפט לענייני משפחה שכן מדובר בסכום סביר ההולם את התנהגותה.

בית המשפט דחה את הערעור ואף הטיל על האם לשלם לאב הוצאות משפט בסך 3,000 ₪.

מפסק הדין ומתוצאות הערעור ניתן ללמוד כי הורים יכולים להיות חלוקים בדעתם, אך מומלץ להורים המגיעים לידי שוקת שבורה בנוגע ליחסיהם, לא לשכוח שפירוק תא משפחתי הוא קשה הרבה יותר לילדים, ולכן יש להימנע ממלחמות מיותרות שפוגעות בעיקר בילדים שלא חטאו בדבר.

מקרים כגון הנ"ל עלולים לעלות ביוקר רב ולו עקב העובדה שהאם בחרה לעשות "שימוש בילדיה" על מנת להתנקם בגרוש שלה. מעבר להליכים המשפטיים היקרים, להשקעת האנרגיות והזמן המבוזבז, בית המשפט גם פסק לחובת האם פיצויים בסכום ניכר.

בשורה התחתונה, זכרו כי מאד לא מומלץ לנהל מאבקי כוח על חשבון הילדים, גם לא לאחר הליכי גירושין ולמרות האיבה ששוררת. זה פוגע בילדים ועולה ביוקר להורים.

לחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.