Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

נישואין אזרחיים

מהם נישואין אזרחיים?

 

הסמכות לחתן בני זוג

הסמכות לחתן בני זוג יהודים במדינת ישראל, מסורה לרב שהוסמך ע"י מוסד הרבנות הראשית ולו בלבד. מקור הסמכות בדבר חקיקה מנדטורי – סימן 51 לדבר המלך והמועצה שקבע, כי כל ענייני המעמד האישי יוסדרו ע"י ביה"ד של העדות הדתיות. לאחר הקמתה של מ"י, בשנות ה-50 נחקק חוק שיפוט בתי הדין הרבניים הקובע, כי נישואין וגירושין של יהודים במ"י יערכו ע"פ דין תורה. 

מכאן, הסמכות לחתן יהודים במ"י הופקעה מהמדינה כרשות אזרחית ונמסרה באופן בלעדי לרשויות הדת. יתרה מכך, לרשויות הדת מסור גם שיקול הדעת האם להשיא את הזוג המבקש להתחתן או להכריז עליו כפסול חיתון.

נישואין אזרחיים לפסולי חיתון

מבחינה הלכתית, קיימים מצבים בהם הזוג אינו רשאי להינשא כדת משה וישראל. הרבנות לא תאפשר נישואיהם של בני זוג אשר אחד מהם אינו יהודי , נישואיו של ממזר, נישואיהם של כהן וגרושה, נישואיי גיור בהם לא הושלם ההליך, נישואיי חסרי דת וכל מקרה בו קם ספק בקשר לכשרותם של הנישואין.
בחירה ממניעים אידיאולוגים. זוגות רבים בוחרים שלא להינשא כדת משה וישראל, אלא, כאקט של בחירה חופשית נישאים בנישואים אזרחיים.

נישואים אזרחיים בחו"ל

מרבית מדינות העולם בחרו שלא להפקיע מכוהני הדת את הסמכות לחתן בני זוג. יחד עם זאת בעלת הסמכות המקורית היא המדינה ומוסדותיה. בני הזוג רשאים לבחור בין נישואין בפניי פקיד רושם הנישואין או בנישואין בפניי נציג דת.

בשני המקרים נתפס אקט הנישואין כמהלך אזרחי הכפוף לחוקי המדינה. מכוח אמנות בינלאומיות שנחתמו ואושררו ע"י מדינת ישראל, חלה חובה לרשום בני הזוג שנישאו בנישואים אזרחיים במרשם האוכלוסין, ולכן חלופה זו של נישואים אזרחיים, עומדת לבני זוג שאינם יכולים או רוצים להינשא במדינת ישראל אך מעוניינת להירשם במוסדותיה כזוג נשוי . לרישום השלכות לעניין זכויות בני הזוג בהתנהלות מול גורמי המדינה (לדוגמא  – קצבאות).

הליך הנישואים

בחירת המדינה בה יינשאו בני הזוג תלויה במכלול התנאים הדרושים לרישום הנישואים האזרחיים. ברור, כי תועדף מדינה שבה תנאים מקלים ועלויות נמוכות. כך למשל הפכה קפריסין ליעד קרוב ונוח לנישואים אזרחיים.

כל מדינה מציבה תנאים שונים לרישום הנישואים כגון –בדיקות רפואיות, שהות במדינה טרם הנישואים ואחריהם, גיל מינימאלי לרישום הנישואין,  העדר מניעה להינשא, אישורי אפוסטיל , תרגום מסמכים ואישור נוטריוני ועוד. בכל מקרה, יש לברר בקונסוליה הרלוונטית מהם התנאים המקדימים לרישום הנישואים.

לרשות בני זוג שנישאו עומדים 30 ימים לרישום הנישואים במרשם האוכלוסין בישראל, הרישום מותנה בהצגת תעודת הנישואים חתומה ע"י המדינה בה התקיימו.

השלכות נישואין אזרחיים

זוג שנישא בנישואים אזרחיים אשר הוכרו בישראל ונרשמו במרשם האוכלוסין, חב בחובות ובעל זכויות באופן הדומה לזוג שנישא כדת משה וישראל.

במקרה בו בוחר הזוג לסיים את דרכו המשותפת, עשוי ביה"ד הרבני לקבוע "גט לחומרא" כאשר קיים ספק נישואין: חוק שיפוט בענייני התרת נישואין, מעניק לביה"ד הרבני סמכות להתיר נישואיהם של מי שנישאו בנישואים אזרחיים.

ההיגיון בבסיס הוראה זו נשען על עקרון הלכתי של "ספק נישואין". במקרה שכזה , עדיף ליתן גט לחומרא ולגרש את בני הזוג מאשר לאפשר להם להינשא שוב ללא גט. בנוסף, קבע ביהמ"ש, כי חיוב מזונות במקרה שכזה ייעשה מתוקף דיני החוזים במ"י . לעניין החלוקה הרכושית , רצוי להקדים "תרופה למכה", ללוות את הנישואים האזרחיים בהסכם ממון ולהעניק לו תוקף משפטי בארץ. 

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר