...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

צו ירושה

הדרך המהירה להוצאת צו ירושה

במצב בו קרוב משפחה נפטר ולא מותיר אחריו צוואה תקבע חלוקת הירושה לפי חוק הירושה התשכ"ה – 1965 הכולל את דיני הירושה.

על מנת שהיורשים יוכלו לקבל את העיזבון עליהם להוציא צו ירושה שבאמצעותו ניתן יהיה להכריע לגבי זכויות היורשים ולחלק את הרכוש.

בסקירה שלפניך נסביר את הפרוצדורה הכרוכה בהוצאת צו ירושה לפי חוק בישראל, בסיוע עורך דין או באופן עצמאי.

מבחינת הליך הוצאת צו הירושה, יש לדעת כי בעל הסמכות להורות על הוצאת צו ירושה הנו הרשם לענייני ירושה בלבד אשר קובע בצו מי הם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם ברכוש המנוח. חלוקת העיזבון יכולה להעשות רק באמצעות צו ירושה.

שלושת השלבים להוצאת צו הירושה

השלב הראשון

הגשת הבקשה – אחד מקרובי המשפחה המועמדים להיות יורשים, כמו בן זוג של הנפטר, ילדיו אחיו או הוריו, מגיש בקשה בלשכת הרשם לענייני ירושה באזור מגוריו של הנפטר. את הבקשה יש להגיש בשלושה עותקים ולצרף אליה את תעודת הפטירה, הודעות לשאר היורשים, ואישורי משלוח ההודעות בדואר רשום.

בנוסף למסמכים אלו יש לשלם 2 אגרות – אחת עבור הטיפול בבקשה והשנייה עבור פרסומה בעיתונות.

הטעם לכך הוא זכות ההתנגדות לבקשת צו ירושה השמורה ליורשים האחרים ולכל אדם אחר והאפשרות שאותו מתנגד מחזיק בצוואת המנוח.

השלב השני

לאחר הגשת הבקשה ואישור קבלתה על ידי הרשם, עוברת הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי ומפורסמת בעיתונות היומית.

עם הפרסום וקבלת אישור האפוטרופוס כי אין לו התנגדות להוצאת הצו, עוברת הבקשה לרשם לצורך אישור וחתימה על צו הירושה.

יש לקחת בחשבון ששלב זה עשוי להמשך מספר חודשים ולעכב את חלוקת הרכוש ומימושו ולכן מומלץ להגיש את הבקשה בהקדם.

השלב השלישי

בשלב זה מקבלים היורשים את הצו ואז יכולים לקבל את חלקם בירושה מהבנק בו התנהל חשבון המנוח.

כמו כן יכולים קרובי המנוח להעביר את זכויותיו בנכסי המקרקעין על שמם בלשכת רישום המקרקעין.

צו ירושה לקביעת זהות היורשים

הוראת סעיף 70 לחוק הירושה דנה במצב בו היורש נפטר לאחר מות המוריש טרם מתן צו הירושה, ומצווה על חובת הפירוט.

בעת הגשת בקשה לצו ירושה בפרטים ופירוט, קבע הנשיא שמגר שיש לקיים בנפרד הליך לקביעת יורשי היורש והליך לקביעת יורשי המוריש.

הדרך החוקית להוכחת זהותם וזכויותיהם של יורשי היורש היא להמציא צו ירושה לגבי עזבונו של היורש.

צו הירושה לאחר מות היורש ינתן בשתי דרכים: אם המבקשים מעוניינים לחלק באופן שמי את העיזבון עליהם לבקש צו הקובע באופן מפורט את זהותם של יורשי היורש. הצו ינתן תוך ציון שמם של יורשי היורש בכפוף להמצאת צו ירושה שלהם.

אם המבקשים מסתפקים בקביעה של זהות יורשי היורש באופן כללי, ניתן לציין בבקשה כי היורשים הם "יורשי היורש שנפטר" ללא פירוט ואז ינתן צו הירושה תוך ציון כללי ונוסחו יהיה "יורשי היורש שנפטר" בכפוף להמצאת תעודת פטירה של היורש.

מה יכול להשתבש בדרך לקבלת הצו?

ראשית, תיתכן התנגדות לצו הירושה – כל אדם רשאי להתנגד להוצאת צו ירושה על ידי הגשת התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי הרשם להגשת הבקשה. זאת, כל עוד לא ניתן הצו.

סיבה אחת להתנגדות היא מצב בו למגיש ההתנגדות ידוע על קיומה של צוואה או על יורשים על פי דין (יורשים הנקבעים בהתאם להוראות חוק הירושה כאשר אין צוואה) שלא הוזכרו בבקשה לצו.

בנוסף, תיתכן התנגדות של יורש לחתום על בקשה לצו ירושה. זאת כאשר אחד מקרובי המשפחה מסרב לחתום על הצו מפני שלדעתו חלוקת הנכס עם שותפיו אינה צודקת או שוויונית.

לאחר קבלת הבקשה להתנגדות מעביר הרשם לענייני ירושה את ההתנגדות לבית המשפט ושם נערך דיון והכרעה בבקשת ההתנגדות.

טעם שני לעיכוב הוצאת הצו הוא פרסום שגוי של פרטי הנפטר – כאשר הפרסום ברבים של פרטי המנוח שגוי, לא ניתן להוציא צו ירושה, אלא רק לאחר תיקון הפרטים.

דוגמאות מפסיקת בית המשפט

הכרעת הדין בסוגיה שהובאה בפני השופט ח. פיזם בבית המשפט המחוזי בחיפה (7409/00, 10166/00, בש"א עז 1716/98) מתאריך 11.1.2001 מדגימה כיצד הליך הבקשה לצו ירושה בא לידי ביטוי. בנוסף לבקשה לצו מתוארת במקרה זה גם התנגדות לצו ירושה.

הרקע לדיון הוא בקשה שהוגשה על ידי המשיבה בתיק זה למתן צו ירושה של המנוח יפים פודגור. בצו הירושה שניתן באוקטובר 1998 הוחלט שהמשיבה תהיה היורשת הבלעדית, בהיותה בתו היחידה של המנוח.

פודגור גרגורי, הגרוש של המבקשת, הצהיר במסגרת אותו צו ירושה, שהצוואה בה המנוח הוריש לו את דירתו בשנת 1995 בטלה, מאחר שנכח בעת החתימה וסייע למנוח להבינה. צו הירושה ניתן לאחר שהבקשה פורסמה כדין בשני עיתונים יומיים, זומנו מועמדים אפשריים לירושה ולא הוגשה כל התנגדות.

בחודש אפריל 2000 הגישה המבקשת, גרושתו של גרגורי, בקשה לביטול צו הירושה בטענה שלפי ההסכם, לאחר התרת הנישואין היא תקבל את חלקו של גרגורי בדירת המנוח.

בישיבה במאי 2000 הוסכם שהבקשה לביטול צו הירושה תמחק, אך יום לאחר מכן התחרטה המבקשת ופנתה לבית המשפט לבטלו את בקשתה, בטענתה שביטול הצוואה שלל ממנה את קבלת חלקו של המנוח (חלק זה עבר למשיבה לפי צו הירושה).

לאחר העיון בנתונים, פסק השופט שיש לדחות את הבקשה. אמנם למבקשת יש עילת תביעה נגד גרגורי שכן הפר את הבטחתו לגבי החלק ברכוש, אך מקומו של דיון זה במסגרת תביעה נפרדת בבית המשפט המוסמך ולא בדיון בתיק הירושה.

לעומת זאת, יש לדחות את הבקשה בנימוק שלמבקשת אין מעמד בתיק הירושה וצו הירושה ניתן ללא התנגדות. בנוסף נקבע שהמבקשת (גרושתו של גרגורי) תשלם למשיבה (בת המנוח) את הוצאות הבקשה בסך 1,800 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי בענייני ירושה!

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר

מי ירש את המנוח, ילדיו או הידועה בציבור? – מאבק ירושה בין ידועה בציבור לילדי המנוח – כיצד הכריע בית המשפט בבקשה למתן צו ירושה שהגישה הידועה בציבור?

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.