...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

הסכם טרום נישואין

הסכם טרום נישואין, המכונה גם הסכם ממון טרום נישואין או הסכם יחסי ממון, ובאנגלית: Prenuptial Agreements או בקיצור Prenup, הינו הסכם אשר נערך בין בני זוג לפני נישואיהם, על מנת להגן על זכויותיהם, בעיקר הכספיות, במקרה של גירושין.

כמו כן, ההסכם יכול להסדיר את אופן ודרך הפרידה של בני הזוג, לדוגמא באמצעות פניה לייעוץ זוגי, גישור משפחתי וכד'.

הסכם ממון נועד בד"כ להגן על הצד האמיד יותר מבין שני הזוג, כאשר לבן הזוג השני יש נכסים מועטים או אין נכסים בכלל.

מטרת ההסכם הינה להבטיח כי הרכוש האישי של בן הזוג האמיד יותר, בין כזה שהוא צבר לפני הנישואין, ובין כזה שהוא יצבור במהלך הנישואין, אכן יישאר שלו גם בעת גירושין, כך שהוא לא ייאלץ לחלק אותו באופן שיוויוני עם בן הזוג השני, בהתאם להסדר חלוקת הרכוש הקבוע בחוק.

בהקשר זה, הסכם טרום הנישואים נועד למעשה גם להבטיח שהנישואים אינם נערכים מסיבות כלכליות גרידא, וכן למנוע סחיטה כספית של אחד מבני הזוג במהלך הגירושים.

עוד מקובל לערוך הסכם טרום נישואין במקרה של נישואים שניים ומעלה, או נישואים בגיל מבוגר יחסית, כאשר מי מבני הזוג או שניהם כבר צבר לעצמו רכוש ניכר, או במקרה שלמי מהם יש הורים אמידים שמהם הם אמורים לקבל כספים רבים במהלך הנישואין, בין בצורת מתנה ובין בצורת ירושה.

הסכם זה עשוי לחסוך מאבקים משפטיים מיותרים ומתישים בעת גירושין בין בני הזוג, הואיל והוא נועד להסדיר מראש ובצורה מוסכמת את אופן חלוקת הרכוש ביניהם, הגם שאין ספק שעצם העלאתו לפני הנישואין כרוכה בד"כ באי נעימות מובהקת, בהיותו נוגד את הלך הרוח הרומנטי שלרוב אופף את בני הזוג בטרם נישואיהם.

לפיכך, מומלץ להעלות את הנושא ברגישות ובתבונה, תוך הדגשת יתרונות ההסכם לשני הצדדים, ולא רק מבחינת הצד שמעלה אותו.

עקרונית, מומלץ לערוך הסכם ממון לפני הנישואים, וזאת מהטעמים שהוזכרו לעיל. יחד עם זאת, אין מניעה על פי החוק לערוך אותו גם לאחר מכן ואף במהלך גירושי הצדדים.

ואכן, ברוב המקרים הסכמי יחסי ממון נערכים למעשה בזמן הליך גירושין ומאושרים על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני שדן בנושא הגירושים ביניהם, ואילו רק מיעוטם נערכים לפני הנישואים.

מאחר והמדובר בסוגיה מורכבת ביותר, הן מבחינה משפטית, הן מבחינה כלכלית, והן מבחינה רגשית, מומלץ כמובן להיעזר בשירותיו של עורך דין גירושין מיומן לצורך עריכת ההסכם.

רק עורך דין מנוסה ובקי בחוק ידע בראש ובראשונה לנהל ברגישות את המו"מ בין בני הזוג, ולגשר ביניהם בעדינות.

בנוסף, עוה"ד יקפיד לערוך את ההסכם בצורה בהירה וחד משמעית, בהתאם להוראות חוק, וכן לקחת בחשבון את כל הסוגיות הרלוונטיות להסכם, לרבות כאלו שבני הזוג אינם תמיד מודעים להן, כגון כספי פנסיה והכנסות עתידיות, והכל בצורה מיטבית המתואמת ספציפית לצרכי הצדדים.

הפרוצדורה המשפטית לעריכת ההסכם

על פי סעיפים 1 ו-2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, על מנת שכל הסכם ממון או הסכם טרום נישואין יהיה בר תוקף, חובה לערוך אותו בכתב, ויש לאשר אותו בפני אחד הגורמים הבאים: בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני,  רושם הנישואין, או נוטריון.

יובהר כי רושם הנישואין מוסמך לאשר רק הסכם ממון שנערך לפני הנישואים או בעת עריכת הנישואים, ואילו הנוטריון מוסמך לאשר רק הסכם ממון שנערך לפני הנישואים.

אישור בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני והנוטריון יינתן רק בתנאי שהם נכחו שההסכם נערך בהסכמתם החופשית של בני הזוג, ולאחר שהבינו את משמעותו ותוצאותיו.

יודגש כי התנאים לעריכת ההסכם בכתב ואישורו כדין הינם תנאים מהותיים-קונסטיטוטיביים ולא תנאים ראייתים-דקלרטיביים בלבד, ועל כן, בהעדרם אין להסכם כל תוקף, ולא ניתן לאכוף אותו.

הסכם ממון שנערך בין ידועים בציבור, אין חובה לאשרו כדי שייכנס לתוקף, כך שתוקפו מתגבש כבר עם חתימת הצדדים. יחד עם זאת, ישנם זוגות של ידועים בציבור המגישים אותו לאישור בית המשפט, אם כי לא כל השופטים מסכימים לאשר הסכמים אלו.

כמו כן, גם שינוי הסכם הממון טעון אישור, וזאת של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הדרך לביטול הסכם טרום נישואין

הסכם זה איננו הסכם רגיל הואיל והמדובר בהסכם שקיבל אישור של רשות מוסמכת, בד"כ של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, דבר שמעניק לו תוקף של פסק דין.

כתוצאה מכך, ההסכם כפוף הן לדיני החוזים הכלליים, והן להוראות חוק יחסי ממון, ובהתאם ניתן לבטלו בהתאם לעילות הביטול המפורטות בהם.

כלומר, על מנת לבטל את ההסכם החתום יש להוכיח כי נפל פגם בעת כריתת ההסכם, בהתאם לדיני החוזים הכלליים, כגון מצגי שווא, עושק, הטעיה, מרמה, חוסר תום לב, ההסכם מכיל הוראות בלתי מוסריות או שאינן חוקיות או שנוגדות את תקנת הציבור וכד', או שנפל פגם בעת אישור ההסכם, כאמור בחוק יחסי ממון, לדוגמא כאשר השופט שאישר את ההסכם לא טרח לוודא קום לכן שהוא נערך מהסכמתם החופשית של בני הזוג ו/או שהם הבינו היטב את משמעותו.

לפיכך, עקרונית ניתן לבטל הסכם טרום נישואין על אף שהוא קיבל אישור של בית המשפט / בית הדין הרבני.

אולם יש לזכור כי המדובר במשימה משפטית קשה מן הרגיל, מאחר שחזקה על הצדדים שהם חתמו עליו מהסכמתם החופשית, והבינו לכאורה את מהות ההסכם, במיוחד לאור העובדה שבית המשפט לכאורה בדק ווידא זאת.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר בנושא הסכמים!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.