...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

מיתוסים בגירושין

מיתוסים לגבי הליכי גירושין – שלא תגיד/י שלא ידעת

לעיתים קרובות, כאשר בני זוג מתגרשים, הם "רוכשים" ידע רב ממכרים, שכנים וכיו"ב אשר מחשיבים את עצמם למומחים בהליכי גירושין ולכן מייעצים לבן הזוג המתגרש דברים שאינם בהכרח נכונים.

הליך הגירושין הינו הליך מורכב אשר בנוי מ-2 ערכאות; ביהמ"ש לענייני משפחה וביה"ד הרבני. כמו כן, הליך הגירושין מורכב מרגשות, תחושות ואמוציות גבוהות אשר משחקות תפקיד מכריע בתחילתו של ההליך ולאורכו.

יצוין, כי כל תיק גירושין שונה מהאחר וכל תיק גירושין מורכב מנסיבות חיים שונות של בני הזוג.

לאור האמור, אל לכם להקשיב לעצותיהם של אחרים, כי עם כל הכבוד, אינם אנשי מקצוע. לפיכך, יש להתייעץ עם עורך-דין העוסק בענייני משפחה והבקיא בענייני גירושין.

במאמר דנן, אנסה להפריך מיתוסים שקשורים לגירושין, אשר אינם בהכרח אמת לאמיתה.

מיתוסים בעניין חלוקת רכוש משותף

אישה שבוגדת לא תהא זכאית לחלוקת הרכוש המשותף (קרי, לא תהא זכאית לחצי מהרכוש המשותף) לא נכון כלל וכלל.

בעבר, היתה פסיקה בביה"ד הרבני המורה על האמור, אולם בג"צ הפך את הפסיקה של ביה"ד הרבני וקבע כי למקרה של בגידה אין כל קשר בחלוקת הרכוש. מה שכן יכול להיות, זה שאישה שבגדה תפסיד את מזונותיה ואת כתובתה – אולם גם האמור תלוי בנסיבותיו של התיק הספציפי.

יודגש, כי במידה ולבן הזוג יש דירה מלפני הנישואין – יכול להיות שהיא אכן תחולק. האמור, תלוי בעובדות המקרה, כגון; אורך הנישואין, התנהלות הצדדים ביחס לרכוש ובכלל, הבטחות שניתנו, הרישום הקיים בעת מועד הפירוד, המאמץ המשותף, פערי ההשתכרות בין הצדדים וכו'.

בעל הרוצה להתגרש צריך "רק לפתוח תיק" בבית הדין הרבני, הא ותו לא

בפתח הדברים ייאמר, כי ישנה חשיבות רבה לכנות התביעה לגירושין ולעמידה במבחנים המשפטיים, שכן לולא האמור התביעה "תיפול" ולמעשה הגבר "פספס" את ההזדמנות לרכוש "יתרון" בסמכות הדיונית.

זאת ובנוסף, יש לזכור כי יש לבסס את תביעת הגירושין על עילת גירושין ספציפית שכמובן ניתן להוכיחה- במידה ואין עילת גירושין ו/או שלא ניתן להוכיחה, אזי הגבר יהא חשוף לדחיית תביעתו ואף תשלום של כתובת האישה.

יצוין, כי קיימת חשיבות לכרוך את ענייני הגירושין כדין במסגרת התביעה, לולא יעשה כך הגבר, האישה יכולה לפתוח תיק בעניין שלא נכרך בבית המשפט לענייני משפחה.

חשוב לזכור כי פנייה לעו"ד לענייני משפחה תסייע בהכנת תביעת הגירושין ע"פ הדין.

"לגבר טוב בית הדין הרבני ולאישה בית משפט לענייני משפחה"

זהו המיתוס הכי נפוץ בעניין גירושין, אך למעשה אינו נכון.

במדינת ישראל, ישנן 2 ערכאות עיקריות אשר דנות בעניין גירושין בין בני זוג; ביהמ"ש לענייני משפחה וביה"ד הרבני. כמובן, למירוץ בין הסמכויות דנא ישנה חשיבות מי מגיש ראשון את תביעותיו ולאיזו ערכאה.

במקרה אחד, יכול להיות נכון שהאישה תגיש את תביעת מזונות הילדים לביה"ד הרבני ולא לביהמ"ש לענייני משפחה, ובמקרה אחר יכול להיות ההפך. אי לכך ובהתאם לזאת, חשוב להתייעץ עם עו"ד לענייני גירושין אשר בקיא בידע האמור ובעל ניסיון עשיר בבניית האסטרטגיה הטובה ביותר לגירושין והמתאימה ביותר ללקוח הספציפי.

קראו בהרחבה: על בחירת הערכאה הנכונה לתביעת גירושין

מיתוסים על מזונות ילדים

בראשית הדברים ייאמר, כי לעיתים אנשים חושבים שגבר לא יחויב בתשלום מזונות ילדים כאשר אשתו מרוויחה יותר ממנו – האמור אינו מדויק, והתשובה לכך מצויה בין היתר בגילם של הילדים.

דהיינו, ע"פ ההלכה היהודית, על האב חלה חובה לספק את כל צרכיהם ההכרחיים של ילדיו (עד הגיעם לגיל 15 שנים) וזאת ללא קשר ליכולתה של האם.

זאת אומרת, גם אם האם משתכרת יותר מהאב, עדיין יהא האב חייב בתשלום מזונות לילדיו עד הגיעם לגיל 15.

ברם, לאחר גיל 15 שנים מדובר על מזונות מ"דין צדקה" שאז סביר כי יכולתה הכלכלית של האם תיבחן על ידי בית המשפט, ואם יש ביכולתה של האם – סביר להניח כי תחויב להשתתף במזונות הילדים, מעבר לצרכים ההכרחיים.

בעניין זה, יש לציין כי ככל שהאם מרוויחה יותר מהאב, סביר להניח שסכום מזונות הילדים יהיה קרוב יותר למינימום.

כאשר נקבעת משמורת משותפת האב לא צריך לשלם מזונות לילדים

האמור אינו מדויק. התשובה לכך תלויה בפסיקות השונות של ביהמ"ש לענייני משפחה וביה"ד הרבני, וכעת אין אחידות בין השופטים. כיום, נהוג לראות בפסיקה הפחתה של 25% משיעור המזונות אשר היה נקבע לו המשמורת הייתה בידי האם בלבד.

לא זו אף זו, גם אב מובטל, נכה או אסיר מחויב במזונות ילדיו, שכאמור החובה המוטלת על אב למזונות ילדיו מקורה בדין העברי, שכן מדובר בחובה אבסולוטית של האב לספק ולזון את ילדיו כדי צרכיהם ההכרחיים.

יודגש, כי יחייבו אב במזונות ילדיו לא רק על סמך השתכרותו בפועל, אלא גם על סמך פוטנציאל השתכרותו והאם הוא גבר בריא/צעיר וכן על סמך נכסיו ו/או רכוש שברשותו.

אישה שבוגדת, לא תהא זכאית לקבל משמורת על ילדיה

האמור אינו נכון. יצוין, כי בגידתה של האם באב אינה הסיבה שבגינה יפרידו את ילדיה ממנה. במדינת ישראל כיום, עדיין קיימת חזקת הגיל הרך – לפיה ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורתה של האם, אלא אם הוכח שהאמא אינה כשרה נפשית ומנטלית להיות משמורנית על ילדיה.

יושם אל לב, כי ההחלטה בעניין משמורת ילדים תהא תמיד ע"פ טובת הילד, כאשר עיקרון זה הינו נר לרגלי ביהמ"ש ו/או ביה"ד.

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.