...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

עסק משותף

יש לכם חברה או עסק משותף?

לאורך שנים ניהלו האישה ובעלה חברה משפחתית מצליחה, שצברה נכסים, מוניטין וקהל לקוחות קבוע ומרוצה מאד. מערכת היחסים האישית של השניים עלתה על שרטון והם החליטו לפרק את החבילה ולהתגרש. השאלה היא: מה יעשו עם החברה המשותפת? איך מחלקים עסק במקרה כזה?

בגדול, במקרה של גירושין בין בני זוג המנהלים עסק כלכלי משותף, יכולים להתקיים 2 כללים מרכזיים.

הראשון, נוגע לזוגות אשר נישאו לאחר חודש ינואר בשנת 1974. חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973, הוא החוק שיחול על בני זוג אלו ולפיו במידה והצדדים לא ערכו ביניהם הסכם המסדיר את יחסי הממון ביניהם (הסכם ממון) הרי שיחול עליהם הסדר איזון המשאבים המעוגן בחוק.

חלוקת עסק משותף לפי חוק יחסי ממון

על פי הסדר זה, עם מות בן הזוג או במקרה של גירושין, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל הרכוש המשותף שצברו יחדיו, לרבות עסק משפחתי שהוקם על ידם.

איזון שווי המשאבים יתבצע על ידי הערכת השווי של כל נכסי הזוג, כאשר משווי זה יש לנכות את החובות הנובעים מהנכס.

כך, בני הזוג יעריכו את שווי העסק המשפחתי ויתחלקו בשווי זה שווה בשווה.

במידה והצדדים חלוקים בדעתם בנוגע להערכת שווי הנכס ולחלוקת המשאבים המשותפים, בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לנסיבות המקרה, יהיו הגוף המוסמך לביצוע החלוקה.

האפשרות השניה לחלוקת חברה או עסק עניינה בכל אותם זוגות שנישאו לפני שנת 1974 שעליהם תחול הלכת השיתוף, לפיה יכולים בני הזוג לדרוש את חלקם בעסק המשפחתי המשותף בכל עת, לאו דווקא עם מות בן הזוג או הגירושין.

זאת ועוד, בניגוד להסדר איזון המשאבים, הלכת השיתוף חלה על כל נכס שברשות אחד מבני הזוג, לרבות נכסים שלא נצברו במשותף.

קיראו בהרחבה על: בוררות בהליכי גירושין

שיקולי בית המשפט בעת חלוקת חברה משותפת

במקרים רבים בני הזוג הגרושים חלוקים בדעתם בכל הנוגע לאופן שבו יש לחלק את עסקם המשותף, בעיקר לדרך שבה הוערך שווי הנכס.

ודוק, ישנם מצבים בהם אחד מבני הזוג חפץ להמשיך לנהל את העסק המשותף לאחר הגירושין ועל פי חוק הוא נדרש לשלם את מחצית ערכו לבן זוגו הגרוש.

על רקע זה נדרשים בתי הדין ובתי המשפט לממש את זכות האיזון ולקבוע את מועד ביצועו ותנאיו, לרבות קביעת ריביות או סילוק בשיעורים.

על פי סעיף 6 לחוק יחסי הממון, בבואה של הערכאה השיפוטית לקבוע כאמור, עליה להתחשב במצבו הפיננסי של כל אחד מבני הזוג ולהביא בחשבון אף את טובת ילדיהם הקטינים.

לקביעה זו מספר שיקולים וביניהם איבוד מקור הפרנסה הסביר של מי מבני הזוג, צבירת זכויותיהם הסוציאליות ופגיעה בהמשך התפקוד של העסק המשותף או מקום עבודה אחר, על פי נסיבות העניין.

אילו נכסים משותפים ניתנים לאיזון וחלוקה?

הבאנו כדוגמא את הדיון בהליך ברע"מ 5879/04 פלוני נ' פלונית, קבע בית המשפט העליון כי בנסיבות מסוימות גם מוניטין אישי שרכש אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין יהיה ניתן לחלוקה ויובא בחשבון במסגרת איזון המשאבים המשותפים.

כך, בית המשפט סבר כי יש להביא בחשבון במסגרת איזון במשאבים את העובדה שאישה אפשרה לבעלה ללמוד ולהשקיע במקצועו, עובדה שהולידה לו מוניטין אישי.

הנה כי כן, לאור האמור לעיל נראה כי כל נכס שניתן להעריך את שוויו הכלכלי, יהיה בר חלוקה במסגרת הליכי הגירושין, עובדה שמצריכה את בני הזוג להיעזר בייעוץ משפטי צמוד שיסופק על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה.

אנו מדגישים כי במקרים רבים, במסגרת הליכי גירושין, עלולים להתגלות חילוקי דעות קשים בין בני הזוג גם לגבי המשך ניהולה של חברה עסקית, מה שבסופו של דבר עלול לפגוע בשני הצדדים.

אם יש לכם חברה או עסק משותף והחלטתם להתגרש, אין כל סיבה אמיתית לפגוע בחברה, בשמה הטוב ו/או בלקוחותיה. אין בכך כל היגיון, הגם שמערכת היחסים הבין אישית עומדת להגיע לקיצה.

אנו ממליצים לכל אחד מבני הזוג לחשוב כמה צעדים קדימה ולזכור כי החיים ממשיכים. חבל לפגוע במקור הפרנסה ותמיד ישנן דרכים אחרות: לחלק את החברה, למכור אותה או שאחד מבני הזוג ימשיך להחזיק ולהפעיל את החברה בתמורה לתשלום.

קיימת חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין בעניין, בטרם תבחרו בדרך כלשהי או שתפגעו בחברה שלא לצורך.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ אישי של עורך דין גירושין

כיצד מחלקים חברה או עסק שאותו מנהלים בני זוג שהחליטו להתגרש? מי ימשיך לנהל את העסק ומי יוותר על חלקו? מה קובע החוק ומהי עמדתו של בית המשפט לענייני משפחה בנושא זה?

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.