...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

חוק יחסי ממון

להכיר את חוק יחסי ממון

עד לחקיקת חוק יחסי ממון חלה חזקת השיתוף התקפה עבור בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974 וקובעת כי בהנחה שמהלך הנישואין היה תקין ובני הזוג השקיעו מאמץ משותף בקיום התא המשפחתי, כוונתם הייתה לחלוק באופן מלא בנכסיהם, ולכן במקרה פרידה יש לחלק ביניהם את הנכסים באופן שווה.

אם אחד מהצדדים דורש חלק גדול יותר מהנכסים יהא עליו להוכיח כי לגבי חלק מסוים או כל הנכסים לא הייתה כוונה לבצע שיתוף. חזקת השיתוף חלה על נכסים כמו דירת מגורים, חשבונות בנק, זכויות סוציאליות ונכסים עסקיים.

לאורך השנים עסקו בתי המשפט לענייני משפחה בניתוח החוק, במקרים שונים ומשונים שבהם פרצו סכסוכים שהובילו להליכי ג\ירושין.

הבנת החוק והחלתו אינם פשוטים, ולכן מומלץ בחום להתייעץ עם עורך דין מיומן לפני שמקבלים החלטות כלשהן.

לדעת יותר על החוק ותחולתו…

חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973 חל על זוגות שנישאו החל מתאריך 1.1.1974 ומטרתו הינה להסדיר את חלוקת הרכוש של בני הזוג במהלך הנישואין ובמועד פקיעתם.

הוא כולל שלושה נושאים עיקריים:

איזון משאבים: לפי החוק, במקרה של פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מהנכסים שצברו. הנכסים כוללים גם זכויות סוציאליות, חסכונות ונכסים הרשומים על שם אחד מבני הזוג, אך אינם כוללים נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין או כאלו שנתקבלו במתנה או בירושה על ידי אחד מבני הזוג במהלך הנישואין, וכמו כן גמלה שמקבל אחד מבני הזוג בגלל נזק גוף או מוות.

איזון המשאבים בפועל הוא איזון השווי הכספי של הזכויות לאחר הפחתת החובות; ראשית משלמים את החובות לגופים כמו בנקים וחברות ולאחר מכן מחלקים את הנותר.

מכירת דירת מגורים: אם איזון המשאבים כולל מכירת דירה המשמשת עדיין למגורי הזוג או ילדיהם המכירה לא תמומש כל עוד אין להם סידור מגורים אחר.

הסכם ממון: בני הזוג יכולים להסדיר לפני או במהלך נישואיהם את חלוקת הרכוש במסגרת הסכם כתוב ובעל תוקף משפטי מבית משפט או בית הדין (על הסכם שנערך לפני הנישואין יכולים לחתום גם נוטריון או רושם הנישואין).

תנאי נוסף הוא שבני הזוג ערכו את ההסכם בהסכמה מלאה ותוך כדי הבנת משמעותו.

קיראו בהרחבה על: הסכם ממון

דוגמא מתוך החלטת בית המשפט

הבאנו מתוך המאגר המשפטי דוגמא מפסק דין בעניין חוק יחסי ממון, שעסק בדירה הרשומה על שם הבעל שהאישה תבעה בה זכויות לאחר הגירושין.

הרקע למקרה הוא בני זוג שהתגרשו לאחר 24 שנות נישואין. לטענת האישה, בית הדין הרבני שקבע את חלוקת הרכוש טעה בכך שקבע כי לא נוצר שיתוף בדירה אשר הייתה רשומה על שם הבעל בלבד והיה עליו להורות על איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון התשל"ג.

הדירה – נרכשה על ידי הגבר ואביו טרם הנישואין ונרשמה על שם הבעל שלושה חודשים לאחר החתונה.

האישה טענה לשיתוף בנכס בהתבסס על שתי טענות: ראשית, נערך לטענתה הסכם בין הורי הצדדים לפיו הוריה ישאו בהוצאות החתונה והציוד והורי הבעל ירכשו דירה. שנית, ניתן להכיר בשיתוף בנכס גם כאשר איזון משאבים אינו חל עליו.

בית הדין הרבני קבע כי לא הייתה עדות להסכם המדובר פרט לעדות אמה של האישה שלא הייתה משכנעת בגלל הקרבה המשפחתית. בנוסף, במהלך הנישואין האישה לא הזכירה את ההסכם או ביקשה זכויות בדירה.

האישה טענה כי בית הדין היה צריך להגדיר מכוח סמכותו שיתוף בנכס גם אם זה היה בבעלותו הבלעדית של אחד מבני הזוג, וכמו כן הבעל הבטיח לה כי יעביר את הרישום על הדירה על שם שניהם.
בית הדין דחה את טענות האישה בקבעו כי לא הוכחה כוונת שיתוף מצד הבעל.

האישה ערערה לבית המשפט העליון, אך גם בערכאה זו קיבלו את פסיקות בתי הדין הרבניים; השופטים קבעו כי מאחר שטענות האישה מעלות עובדות ולא סוגיות משפטיות אין להתערב בסמכות בתי הדין ולכן הערעור נדחה.

פסקי דין מעניינים שעוסקים בניתוח החוק:

  • פסק דין של בית המשפט העליון בהליך עא 1915/91 אסתר יעקובי נ' עזרא יעקובי
  • פסק דין של בימ"ש העליון בעניין עא 2199/91 סימנטוב נפיסי נ' ויקטוריה נפיסי
  • פס"ד של בימ"ש לענייני משפחה בטבריה בהליך תמש  860-09-09 ס.א נ' מ.א
  • פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בהליך  תמש (תל-אביב) 65441/98 ו' ט. נ' א' ט.

ליחצו כאן לפניה אל עורך דין לצורך קבלת יעוץ משפטי!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.