...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

גירושי הייטק

הליכי גירושין של אנשי הייטק

תחום ההייטק מאופיין בהיבטים שונים המשפיעים על אופיים של חיי הנישואין וכיוצא בכך על הגירושין. ענף ההייטק מתאפיין במשכורות גבוהות, בונוסים, צבירת זכויות סוציאליות וכמובן אפשרות לסטארט-אפ שיבשיל לאקזיט.

מנגד, תחום ההייטק מתאפיין בשעות עבודה לא שגרתיות, נסיעות מרובות לחוץ לארץ וכו'.

כיצד בית המשפט יפסוק בסוגיות שונות בגירושין שאחד מבני הזוג עובד הייטק?

תג מחיר בהייטק

הבעייתיות הקשה ביותר שעומדת בפני בתי המשפט בישראל בכל הנוגע לגירושי הייטק, היא הניסיון לחשב את ערכם האמיתי של סטארט-אפים.

אחד הכללים המרכזיים בחלוקת רכוש הוא – מה שהיה לפני הנישואין הוא שלך, ומה שנהיה לאחריהם שלכם. במקרים בהם מדובר בתקופת נישואין קצרה, פחות מ-5 שנים, בתי המשפט נוטים לפסוק שלא לערוך חלוקת רכוש, קרי, לא לחלק את פירות הסארט-אפ לבן הזוג השני.

ואולם, באם מדובר בתקופת נישואין ארוכה, יזדקק בית המשפט להערכה חשבונאית מורכבת על מנת לפסוק בסוגיה זו.

באופן גס יחלק בית המשפט את ערכו הכולל של הסטארט-אפ במספר השנים מתחילתו ועד לגירושין, ויכפיל זאת במספר שנות הנישואין בפועל. בכך למעשה יבוטא הרכוש המשותף הקיים בנכס – והוא יחולק שווה בשווה בין בני הזוג.

אופציות

בתחום ההייטק חלק מההכנסות הגבוהות מגולם כמתן אופציות מהחברה לעובדים, מקובל לתת לעובדים אופציות לרכישת מניות החברה בה הם עובדים בתור תגמול על עבודתם בעבר או כתמריץ לעבודתם בעתיד.

קיים קושי בהערכת שווי האופציות שכן, לא ניתן לדעת מראש מה יהיה שווי האופציה בעת מימושה בפועל. לשם כך נהוג לקבוע במסגרת הסכם הגירושין כי העובד מתחייב להודיע לבן זוגו מבעדו מועד על מימוש האופציה ולשלם לו את חלקו על כך.

כמו כן, בתחום ההיי טק נהוג לתת אופציות סמויות, בעיקר בחברות בינלאומיות, כאשר ניתנות לעובד במסגרת הסכם סודי בינו לבין המעסיק, מדובר באופציות שלכאורה סמויות מעיניהם של מי שאינם הצדדים הנוגעים בדבר, לרבות בן הזוג של העובד.

במידה ולבן הזוג בכל זאת נודע על דבר קיומן, עדיין נותרת הבעיה של גילוי כמות האופציות, הערכת שווין וייחוס החלק השייך לתקופת הנישואין, מאחר שמועד ההבשלה באופציות הסמויות הינו תמיד בעתיד.

יתרונות וחסרונות בהיי טק

בתחום ההייטק ישנם חסרונות לא מעטים בחיי הנישואין, אנשי היי טק רבים סובלים מימי עבודה אינסופיים, שאמנם שכרם בצידם, אך הם מביאים עמם גם מעט מאד זמן פנוי.

ישנם מקרים בהם אנשי הייטק הפסידו את מקום עבודתם מסיבות שונות, שכן, ענף ההיי טק מאופיין כענף של צעירים בלבד וקיים קושי של ממש למצוא עבודה בגילאים מתקדמים, ההתפתחות הטכנולוגית מהירה ועובד מבוקש עשוי למצוא עצמו הרבה פחות מבוקש או אטרקטיבי, עקב שינויים שונים ועקב התפתחות טכנולוגיות שונות.

כמו כן, קיים מצב כי הסטארט אפ לא יבשיל לכדי אקזיט של ממש וכל הכספים שהושקעו ירדו לטמיון.

במקרה כזה המשבר הוא כמעט ובלתי נמנע שכן רמת החיים יורדת ומערכת זוגית שלא היתה טובה כנראה תוביל לגירושין ולטענות שונות כלפי בן הזוג שירד בהשתכרותו, החל מתלונות על רמת החיים שירדה משמעותית וכלה בתלונות על התנהגותו בבית ויחסו לילדים.

על פי הפסיקה הרווחת, בן או בת הזוג הנם שותפים הן לצבירות הסוציאליות (ביטוח מנהלים קרן פנסיה קופת גמל ועוד) וזכאים למחצית מכל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין.

על כן אם אחד מבני הזוג מגיעים למסקנה שאין תקנה לחיי הנישואין וכי הפתרון הנכון הוא גירושין – רצוי ונכון לתכנן צעד זה כדי לנסות ולחלוק כמה שפחות עם בן הזוג השני.

מוניטין אישי

אנשי היי טק הם "סחורה לוהטת" לא רק בישראל, אלא בעולם כולו, וחלק גדול מערכם נמדד בשמם ובמוניטין המכובד אותם צברו.

מוניטין שנצברו לבעלי מקצועות חופשיים נחשבים לזכות קניינית ומכאן מתייחסים אליהם כאל נכס כלכלי לכל דבר.

המוניטין נצבר באמצעות השקעה של מאמץ, עבודה קשה, זמן, כסף וכו', ואלה מוגדרים כנכסי שיתוף בתוך המשפחה ומכאן שגם את פירות המאמץ והמוניטין שהושגו, יש לראות כנכס משותף למשפחה.

מזונות ילדים בגירושי הייטק

כיום בבית המשפט קיים רף מינימום למזונות לילד אשר עומדים על 1250 ₪ לחודש לפני הוצאות מדור, הוצאות לימודים והוצאות רפואיות חריגות.

בית המשפט יקבע על פי רוב את סכום המזונות לפי משכורתו של הבעל המתגרש ולפי שווי נכסיו בעת הגירושין.

מזונות אשת הייטק

בהתאם להלכה היהודית הבעל חייב בפרנסת אשתו כל עוד הם לא מתגרשים ולא ניתן גט. סכומים אלה שיעביר הבעל לאשתו נקראים מזונות אישה.

הבעל מחויב לשמור על רמת חייה של האישה אליה הורגלה עוד בטרם פרץ המשבר ביניהם. כשהאישה איננה עובדת מחוץ לבית, או שמקור ההכנסה העיקרי של בני הזוג מגיע מעבודתו של הבעל, אין הוא יכול להסתפק בטענה כי "די לה במעשי ידיה".

על כן בנושא זה קיימות שאיפות וטקטיקות נוגדות בין בני הזוג. האישה המגורשת תרצה לקבל במשך תקופה ארוכה ככל הניתן את מזונות האישה, ובסכומים גבוהים ככל שתשיג, בעוד הבעל המתגרש ישאף לצמצם את הסכומים ואת התקופה.

במצב בו רמת החיים גבוהה, כיאה למשפחות היי טק רבות, קיים אינטרס ברור של האישה להשהות כמה שיותר את מתן הגט.

לבעל במקרה זה לא נותרות הרבה אופציות, אלא לפעול להשגת ראיות אשר תשמשנה אותו לטעון בפני בית הדין הרבני כי מדובר באישה מורדת שדינה להיות מגורשת, ולזרז את תהליך מתן הגט בביה"ד הרבני במהירות האפשרית.

במקרים רבים מגיש בן או בת הזוג שאינם עובדי הייטק ושהקריירה שלהם אינה צפויה להתפתח היטב – תביעה בגין מוניטין אישי או נכסי קריירה או פערי השתכרות.
 
לסיכום, מומלץ לפנות לעורך דין לענייני גירושין הבקי בתחום ההייטק, בין אם אתה עצמך איש הייטק ובין אם בן זוגך הנו כזה וזאת במטרה לתכנן מבעוד מועד ובקפידה את הליכי הגירושין וכן במטרה למצות ולשמור על זכויותייך באופן מיטבי וככל שניתן בנסיבות המקרה.

לשיחה אישית עם עו"ד שרון סגל נא להתקשר לטלפון 052-2226699 (24 שעות ביממה)

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.