Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

מוניטין ונכסי קריירה

מוניטין אישי ונכסי קריירה בהליך גירושין

במשך החיים אנשים צוברים נכסים, לעיתים בני זוג צוברים נכסים במשותף ובמקרים מסויימים מדובר על נכסים אשר נרכשו עוד בטרם החלו בחיים משותפים.

בדרך כלל כאשר מדובר בנכסים מתכוונים לנכסי מקרקעין ולנכסי מטלטלין, אך ישנם גם נכסים הנקראים נכסי קריירה ומוניטין, אשר עשויים להתגבש במהלך העשייה המשותפת או לחילופין כתוצאה מעשייה פרטנית נפרדת.

כלשון פסיקת בית המשפט העליון: אומדים את יכולתו של אדם להתפרנס.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 052-2226699

מוניטין אישי ונכסי קריירה בכלל נמצאים בין מכלול הנכסים של בני הזוג שיחסיהם הגיעו לכדי משבר ונמצאים בפתחם של הליכי גירושין.

מעצם היותם נכסים שאינם מוחשיים, נדרשת הערכה מיוחדת לצורך חלוקת הרכוש המשותף במקרה של גירושין ועל כך נרחיב בסקירה שלפניך.

מהם נכסי קריירה ומוניטין?

נכס קריירה יכול להיות רכוש גשמי אך לרוב מדובר בקריירה עצמה, הנתפסת כנכס השייך לבעליה, אותה פיתח בימי חייו או לאורך חייו המקצועיים והם אשר אומדים את יכולתו להשתכר בעתיד מעצם עיסוקו במקצוע וזאת תוך התייחסות לנכסיו האישיים אשר אינם מוחשיים כמו תואר אקדמאי, שליטה בשפות ועוד.

המוניטין נצבר לאורך חייו המקצועיים של האדם וביכולתו לקבוע את מעמדו המקצועי ואת ערכו של האדם כבעל מקצוע.

המוניטין הוא פועל יוצא של נכס הקריירה, שכן הינו נצבר בעת השבחתו של נכס הקריירה וכמו כל נכס, הרי שהוא שווה כסף וככל שהמוניטין של נכס הקריירה גבוה יותר, שוויו יהיה בהתאם.

כושר ההשתכרות מורכב גם מכישוריו של אדם מסוים ומאלמנטים נוספים כגון השכלה, ניסיון ומוניטין אשר נרכשו לאורך תקופת הקשר הזוגי.

לדוגמא, נכס קריירה עשוי להיות חנות מכולת אותה פתח אחד מבני הזוג בזמן חייהם המשותפים או לחלופין, קריירה מצליחה בחברה גדולה וגם כל עסק אחר שהוקם לפני תחילת הזוגיות.

נכסי קריירה מוניטין ודיני משפחה

בני זוג המתאחדים לכדי תא משפחתי, מביאים לא אחת לזוגיות עצמה גם נכסים, שהם צברו כאינדיבידואל לפני הקמת התא המשפחתי. אותם נכסים יכולים לבוא לידי ביטוי בעסק פרטי בעל מוניטין, דיור, נכסי מטלטלין שונים וכדומה.

בנוסף, נכסים הופכים לרכוש משותף בעת הזוגיות אפילו אם הם נצברו לפניה.

כלומר, אם אישה הקימה עסק משגשג ולאחר זמן מה התחתנה, העסק אותו הקימה לפני החיים המשותפים, יהפוך להיות רכוש המשותף גם לבן זוגה, אלא אם הוסכם אחרת במסגרתו של הסכם ממון בין הצדדים.

כלל זה הינו נכון גם לגבי נכסים אחרים.

הכלל המתואר נקרא הלכת השיתוף בין בני זוג, על פיה אם בני הזוג ניהלו אורח חיים תקין, בדרך המעידה על מאמץ משותף, הרי מתבקש שהרכוש שנצבר במהלך הנישואין, יחשב כרכוש ששני הצדדים התכוונו לשתף בו האחד את האחר.

זאת אומרת שבהיעדר הסכמה אחרת, נכסים אשר נצברו על ידי בני זוג, יחשבו כרכוש משותף אשר יתחלק בין בני הזוג, בעת סיום היחסים ביניהם. חשוב לציין שהלכת השיתוף מתייחסת לנכסים מוחשיים אשר ניתנים לחלוקה.

כיצד ניתן לחלק נכסי קריירה?

נכסי קריירה הם נכסים אישיים ולכן כאשר בני זוג מסיימים את מערכת היחסים ביניהם, יש לבחון האם הפער בין בני הזוג נוצר עקב תקופת הנישואין ועל ידי כך לנסות ולאזן בין השניים, כך ששני הצדדים יוכלו ליהנות מרמת חיים נאותה, כפי שהורגלו בתקופת הנישואין.

כלל זה מלווה את הערכאות המשפטיות זה שנים.

אם מדובר בנכס קריירה אשר התגבש או התפתח משמעותית טרם תקופת הנישואין, הרי שלפי הלכת השיתוף גם לבן הזוג שלא נטל חלק ישיר תהיה זכות ליהנות מפירות העסק גם לאחר סיום מערכת היחסים, וזאת בתנאי שלא היה בין בני הזוג הסכם שקובע אחרת.

יחד עם זאת, גם בנסיבות כאלו יבחן בית המשפט לענייני משפחה את התועלת, שבשיתוף נכסי הקריירה של בן זוג אחד אל מול זכותו של בן הזוג השני, אשר לא נטל חלק במימוש הקריירה. גם כאן יבוא לידי ביטוי האיזון בין בני הזוג.

כאשר מדובר בנכס קריירה אשר גובש בימי הזוגיות, בית המשפט יבחן את היתרון אשר רכש לו בעל הקריירה אל מול בן הזוג השני.

אם בן הזוג בעל הקריירה הפיק רווחים רבים ואף יפיק רווחים זהים בעתיד, אל מול בן הזוג השני אשר הקדיש את חייו לטיפול בילדיהם המשותפים, בנסיבות אלו, התגמולים אשר מהם ייהנה בן הזוג יהיו גבוהים, וזאת על מנת לאזן נאמנה בין שניהם.

לצורך הערכת שוויום של נכסי קריירה והמוניטין האישי של מי מבני הזוג, על פי רוב יעשו הצדדים שימוש בשירותיו של אקטואר, שיעריך, יבדוק ויוציא דוח ממצאים מסודר שיובא בפני בית המשפט שלפניו יגיעו הצדדים המתגרשים.

פסיקת בית המשפט לענייני משפחה

במקרה שבו שני בני הזוג הם שכירים, אך אחד מהם למד במשך שנים והחל לעבוד כמהנדס, כאשר בד בבד האישה עבדה כל חייה במקום עבודה מסודר וצברה הפרשי פנסיה גבוהים, נקבע כי בנסיבות הללו אין לבעל זכות ליהנות מחלק מדמי הפנסיה העתידיים של האישה, שכן אין בין בני הזוג פערי שכר המצדיקים פגיעה כספית עתידית במי מהם.

במקרה שבו האישה עבדה כשכירה בזמן שהבעל, רואה חשבון במקצועו, הקים עסק אשר הצליח וגדל עם השנים, הורה בית המשפט בכל הנוגע לעסקו של הבעל והמוניטין אותו צבר, על תשלומי איזון גבוהים לטובת האישה.

בנסיבות הללו נקבע כי היא הייתה זו שתמכה בו רגשית, טיפלה בילדיהם ובכך סייעה לו, בזמן שהוא הקים את העסק המשפחתי.

במקרה בו אישה ניהלה משרד פרסום מצליח עוד בטרם תחילתה של הזוגיות, נקבע כי גם בן זוגה יהנה מהקריירה שלה, לאור חייהם המשותפים הארוכים ולאור העובדה כי בין השניים לא היה הסכם ממון.

נקבע כי אפילו שהעסק התגבש לפני קיומה של מערכת היחסים המשותפת, עדיין, בן הזוג נהנה מן הפירות בתקופת היחסים ובהיעדר הסכם ממון הרי שמן הצדק לאפשר לו המשך שמירה על רמת חיים בסטנדרטים בהם הורגל.

במקרים בהם נחתם הסכם ממון בין בני זוג, אשר החריג במפורש את נכסי הקריירה והמוניטין, קבעו בתי המשפט כי בהיעדר ראיות לאי כשרות לחתום על חוזים, הרי שלא ניתן להפוך את הקערה בדיעבד.

יש לך שאלות לגבי נכסי קריירה ומוניטין אישי?
לחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי בנושא חלוקת רכוש!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר