...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

חזרה בתשובה

חזרה בתשובה לפני או אחרי גירושין

חזרה בתשובה מתייחסת למעבר של אדם חילוני לאמונה דתית ואורח חיים דתי. לאור הסתירה האפשרית בין ההשקפה החילונית וההשקפה הדתית, להליכי החזרה בתשובה יכולות להיות השפעות משמעותיות והם עלולים לגרום לקרע בין בני הזוג עד כדי פתיחה בהליכי גירושין.

פעמים אחרות וללא כל קשר, לאחר הגירושין אחד ההורים, האב או האם, מחליטים מסיבותיהם לחזור בתשובה.

מהלך כזה משפיע ישירות על אורח החיים של הילדים המשותפים מבחינות רבות המצריכות התייחסות במסגרת הסדרי הראייה בין הצדדים, תשלומי מזונות וקבלת החלטות לגבי אורח חייהם של הילדים – שאחד מהוריהם החליט על שינוי מהותי באורח חייו.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 052-2226699

בפסק דין הבא בית הדין הרבני הטיל על האישה לקבל גט מבעלה משום שאי חזרתה בתשובה מעוררת ביניהם מחלוקות: תיק רבני 358889-1 פלוני נ' פלונית – בני הזוג נישאו בשנת 1981 ונולדו להם שני ילדים.

בשנת 2008 הגיש האב תביעה לגירושין בבית הדין הרבני וכלל בתביעה זו את נושאי המזונות והרכוש.

הבעל טען שאשתו מפריע לו לנהל את אורח החיים הדתי שבחר לעצמו מאז שחזר בתשובה משום שהיא נעדרת מהבית בלילות ומחללת שבת.

האישה סירבה להתגרש מבעלה וביקשה להסדיר ביניהם שלום בית. שופט בית הדין הרבני הרב אחיעזר עמרני קבע שמאז תהליך החזרה בתשובה היחסים בין הצדדים נקלעו לקונפליקט ולמרות שהאישה במקרה זה אינה מכשילה את בעלה באיסורים המחייבים גט לפי ההלכה, לאור רצונו באורח חיים אחר ניתן לתת גט לאישה גם בניגוד לרצונה.

חזרה בתשובה וסוגיית המשמורת

אחת הסוגיות החשובות הנדונות במסגרת הליכי הגירושין היא המשמורת על ילדי הזוג. קביעת המשמורת נעשית כך שיוצרים הסדרי הראייה להורה שאינו המשמורן.

פעמים רבות לשם ההחלטה על המשמורת, כאשר אין הסכמה בין הצדדים נעזר בית המשפט לענייני משפחה בפקידי סעד ובתסקירים שמוגשים על ידם, כדי להכריע באשר למסוגלות של הפרט לגדל את ילדיו.

כאן המקום להדגיש כי באופן כללי גורמי הרווחה אינם יכולים להחליט איזו מבין דרכי החיים, הדתית או החילונית עדיפה לילד.

הדגש של הגורמים המטפלים מתייחס יותר לבדיקה האם שיקולי השקפת העולם הדתית מהווים חלק מהאסטרטגיה המשפטית בהליכי הגירושין שמטרתה להסיח את הדעת מהעיקר – טובת הילד ולא ההתנצחויות בין הוריו.

מסיבות אלו נדרש לפעמים בית המשפט ללכת בין הטיפות ולמצוא הסדרים יצירתיים על מנת שלא להקשות עוד יותר את מציאות חייו של הקטין.

כך בפסק הדין הבא השופטת החליטה שהבן יישאר אצל האם והבת תעבור לאביה. תמ"ש 14363/01 פלוני נ' פלונית – בני הזוג התגרשו בשנת 2002 ונקבע בתחילה כי המשמורת על הילדים, בן ובת, תהיה של האם.

בזמן הליכי הגירושין האם החלה לחזור בתשובה והוסכם שהצדדים יכבדו את השקפת העולם השונה של האם גם בזמן הביקורים של הילדים אצל האב.

לאחר שהאב הבחין בהתנהגויות של הבת שחורגות מהנורמה לגילה, הוא ביקש להעביר אליו את המשמורת עליה.

במסגרת התביעה נטען כי האם החליטה לנקוט במגוון פעולות חד צדדיות בניגוד למה שהוסכם בין הצדדים ובניגוד לטובת הילדים. לעניין הבת נטען שההידרדרות במצבה הנפשי מחייבת את העברת המשמורת לאב.

שופטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב אלה מירז קבעה שלאור תסקירי פקידת הסעד וההערכה הפסיכו-דיאגנוסטית שביצעו, המשמורת על הבת תעבור לידי האב. לענין הבן, למרות בעיות ההתנהגות שאובחנו, היא השאירה את המשמורת בידי האם אך קבעה שיקבל את התמיכה הנפשית המתאימה.

בדומה לנזכר לעיל, בפסק הדין הבא נדחה ערעור האם על קבלת המשמורת על הילד. בבקשת רשות הערעור, בר"ע 125/08 מגי נ' צחי – נדונה בקשת רשות ערעור של האם על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בקריית שמונה שהורתה על העברת הבן ממשמורת האם למשמורת האב.

הצדדים נישאו בשנת 2001 וזמן קצר אחרי לידת הבן נפרדו בני הזוג והאם החלה בהליכי חזרה בתשובה. בתקופת החזרה בתשובה, האם עברה ממקום מגוריה בצפת ליישוב בגדה המערבית, בניגוד להחלטה של בית המשפט לענייני משפחה שאסרה עליה להעתיק את מקום מגוריה עד למתן פסק דין בעניין המשמורת.

בית המשפט לענייני משפחה בקריית שמונה קבע כערכאה ראשונה שטובת הילד היא בהעברתו לידי האב וקיום הסדרי ראייה. בבקשת רשות הערעור לבית המשפט המחוזי טענה המבקשת שבית המשפט לענייני משפחה היה צריך לערוך בדיקה מעמיקה יותר.

שופט בית המשפט המחוזי בנצרת עייטף עאלבוני קבע שאין להתערב בהחלטה של הערכאה הקודמת משום שהממצאים בתסקיר פקידת הסעד מראים שטובת הילד היא להיות אצל האב.

חזרה בתשובה וחינוך הילדים המשותפים

בעיה אחרת המתעוררת כאשר מתקיימים הליכי גירושין ואחד מבני הזוג חוזר בתשובה היא רצון של אותו בן זוג לשנות את המסגרת החינוכית של הילד. שינוי זה יכול להיות מהחינוך החילוני לממלכתי דתי או אף לחרדי-תורני.

על כן חשוב מאד לקבוע בהסכם הגירושין את האופן שבו יתקבלו ההחלטות בעניין ההשכלה שיקבלו הילדים.

בן הזוג שאינו חוזר בתשובה יכול במקרה של הפרה של הסכמי הגירושין והמשמורת לפנות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיכריע בעניין החינוך ובמקביל אף לבקש את שינוי הסדרי המשמורת.

אחד העקרונות הבסיסיים המונח בראש מעייניו של בית המשפט בבואו להכריע בהחלטות אלו הוא טובת הילד. עקרון זה יכול לעיתים להתנגש ברצון ההורה ששינה את אורח חייו.

פסק הדין הבא מדגים סכסוך של הצדדים בענין חינוך הילדים אחרי חזרת אמם בתשובה, כאשר בית המשפט קבע שאין להעבירן למסגרת המחמירה של החינוך התורני.

תמ"ש 79184/98 א.א. נ' כ.ע.- תביעה של האב לשינוי בית הספר שבו לומדות בנותיו הקטינות. בני הזוג התחתנו בשנת 1995 ונולדו להן שתי בנות. אורח החיים שניהלו כזוג היה חילוני.

בשנת 1998 החליטו השניים להתגרש וחתמו על הסכם גירושין שבו נקבע שההחלטות בעניין החינוך של הבנות יתקבלו בין שני ההורים והבנות יחונכו ביסודי בבית ספר חילוני.

האם, שהחלה לחזור בתשובה עם הגירושין, ביקשה בשלב מסוים לרשום את הבנות לבית ספר מהחינוך התורני חרדי ולא מהחינוך החילוני. כל זאת ללא הסכמת אביהן.

שופט בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, שאול שוחט קבע שהילדות שאמן חזרה בתשובה לא יועברו לבית ספר של רשת חינוך חרדית.

הוא ביסס את החלטתו בין היתר על ההתרשמות שהמחלוקות בין בני הזוג גדולות יותר מאשר המסגרת החינוכית בלבד וקבע שלמרות שהבנות לא יועברו למסגרת חרדית, על האב לאפשר לילדות לשמור בעת הביקורים אצלו על אורח חייהן הדתי החדש.

לאור הבעייתיות הגדולה בנושאים אלו, חשוב לפנות לעורך דין בעל ניסיון בתחום דיני המשפחה הבקיא בחקיקה ובפסיקה על מנת שיעזור לתכנן את האסטרטגיה המשפטית הראויה ביותר בהתאם לנסיבות המקרה שלכם.

שאלות לגבי חזרה בתשובה של אחד ההורים לפני או אחרי הגירושין?
ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי ומהיר בענייני גירושין!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.