...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

צו הגנה

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

לא אחת מגיעים בני זוג או בני זוג לשעבר אל בית המשפט לענייני משפחה כדי לבקש צו הגנה שתכליתו הוא להפריד ולהרחיק את בני הזוג.

לעיתים אכן מדובר במקרים בהם הבעל או האישה נקטו באלימות, או חלילה איימו לנקוט באלימות.

אך מה קורה במקרה שבו אם מבקשת צו הגנה בשם ילדיה, נגד אביהם?

בכך עסק בית המשפט לענייני משפחה במסגרת הליך ה"ט (נצ') 36635-10-14 ר.ז נ' פ.ז.

משמעותו החוקית של צו הגנה

לצווי הרחקה יש שני מונחים דומים בתוכנם אך שונים בהקשרם. האחד הוא צו למניעת הטרדה מאיימת, והשני הוא צו הגנה.

צו למניעת הטרדה מאיימת הוא צו הרחקה שרלוונטי ליחסים בין אנשים שלא במסגרת משפחתית. צו הגנה הוא גם צו הרחקה, אך הוא רלוונטי למסגרת משפחתית. כגון בעל ואישה, הורים וילדים ובינם לבין עצמם.

קראו בהרחבה על: צו הרחקה בגלל הטרדה מאיימת

הפניה לבית המשפט לקבלת צו הגנה במקרה הנדון

למבקשת ולמשיב שלושה ילדים משותפים, הם אינם מתגוררים יחדיו. הם מקיימים הסדרי ראיה.

בבקשתה, טענה המבקשת כי במהלך חודש אוקטובר, ביום שבו שהו שלושת ילדיהם אצל אביהם, הוא הציג להם סרטונים המעידים על כך שהיא הכתה אותם בעבר, בעת שחיו יחדיו.

הילדים, ביקשו לצלם בעצמם את הסרטון אותו הציג להם אביהם, אך הוא בתמורה נטל מהם את מכשירי הטלפון ונהג באלימות ובתקיפות.

עקב האירוע מסרבים ילדיהם לבקר אותו או לפגוש אותו.

עקב אותו אירוע ביקשה האם להרחיק את אביהם מילדיהם המשותפים. חשוב לציין כי האם לא נכחה באירוע.

האב מנגד, הכחיש את כל המיוחס לו. הוא טען כי אכן הראה לילדים סרטונים אך לא אלימים, זאת על מנת להראות לילדיהם שלא הוא עזב את הבית.

בנוסף, טען כי אכן בתם ביקשה לצלם אך הוא ביקש ממנה לא לעשות כן, אך לא הייתה כל אלימות בסיטואציה הזו.

עוד תיאר האב כי לאחר מכן היה במסעדה עם ילדיו והם נשארו לישון אצלו. יום למחרת הוא החזיר אותם לבית אמם ללא אירוע מיוחד.

לטענת האב מדובר בעלילת שווא וניסיון של האם להסיט את ילדיהם כלפיו.

יוער כי בין בני הזוג סכסוך ארוך בנוגע לטיפול בילדים. מדובר במשפחה שמטופלת ע"י פקידי הסעד המלווים אותם.

בתחילה ניתן צו הגנה במעמד צד אחד שתוקפו היה לשבעה ימים.

תסקיר מטעם לשכת הסעד לפי הנחיית בית המשפט

במסגרת ההליך התבקשה חוות דעת מטעם פקיד סעד, ממצאיו העגומים כלפי שני ההורים היו עגומים:

"תסקיר הסעד מלמד, כי שני ההורים כושלים בתפקידם ההורי, במובן זה שאין הם ערים דיים לצרכים הרגשיים ההתפתחותיים של הילדים להיות בקשר הדוק וקרוב עם שניהם מחד גיסא אך להיות מרוחקים מהקונפליקט ההורי. מאידך גיסא, מצב הילדים הוא בכי רע, שכן ההליכים בין בני הזוג משפיעים על מצבם הרגשי" כך סיכמה קצינת הסעד את חוות דעתה.

במפגש שנערך עם הילדים התברר כי הם מעוניינים בקשר עם אביהם, אך בהדרגה.

האם בית המשפט נתן צו הגנה?

בית המשפט קבע כי לא היה מקום לעשות שימוש בצו ההגנה, שכן מדובר בסכסוך משפחתי ומתן צו הגנה בנסיבות אלו רק יעכיר את האווירה ויפגע ברגשות הילדים.

בנושא זה התבסס בית המשפט גם על הפסיקה המנחה של בית המשפט העליון.

בפסק הדין נכתב: "הלכה פסוקה היא כי אין לאפשר שימוש בצו הגנה או צו למניעת הטרדה מאיימת כדי להשיג מטרות זרות לאלה המונחות ביסודות החוק. מתן צו הגנה הינו אמצעי דרסטי וחריף ויש להרתיע מתדיינים בל ישתמשו בכלי זה שלא לצורך".

בית המשפט קבע כי צו ההגנה מיצה את עצמו. ראשית נקבע כי הילדים מעוניינים בקשר עם אביהם, ויש לאפשר כן, זאת בטרם המחלוקת האם היו גילויי אלימות כפי שטענה האם.

עוד קבע בית המשפט כי תסקיר פקידת הסעד "אינו כולל כל המלצה לעניין "התנהגות אלימה" עתידית מטעם המשיב. התסקיר מביע דאגה הרבה יותר גדולה מהמשך עצימותו הגבוהה של הקונפליקט ההורי מאשר מהתנהגות אלימה של האב כלפי הילדים אם בכלל".

באשר לאירוע האלימות נקבע כי לאחר המקרה עד למתן הכרעה זו, לא פגש האב את הילדים, כך שגם אם היה אירוע בעצימות נמוכה שנובע מריב עם בתו, האב נענש מספיק ויש לאפשר לו מפגשים הדרגתיים עם ילדיו כפי שהמליצה קצינת הסעד.

מפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ניתן להסיק כי גם ויכוחים בין הורים לילדים עשויים להיגרר לעיתים לריבים שעשויים לגרור התנהגות שיכולה להתפרש כאלימה.

על הורים להישמר מכך, אך גם ובמיוחד להישמר שלא לערב ילדים בסכסוכים. נראה כי ברמה המשפטית בית המשפט ניסה בזהירות לשמר תא משפחתי פרוד, אך בעל פוטנציאל תפקודי.

ליחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.