...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

צו הרחקה

צו הרחקה כתוצאה של הטרדה מאיימת

צו הרחקה הוא צו שיפוטי הקובע כי אדם מסוים יתרחק במרחק שייקבע מאדם אחר. מדובר בצו שאיננו מוגבל לסוג מסוים של אנשים אלא להיפך, הוא עשוי להינתן במסגרת יחסי המשפחה, לרבות בין בני זוג ואף בין הורים וילדים.

בלא מעט הליכי גירושין פונה אחד הצדדים לבית המשפט לצורך קבלת צו כאמור, בעיקר במקרים של אלימות במשפחה.

בסקירה שלפניך נסביר בדיוק אודות מהות ההליך ומשמעותו של הצו האמור.

מהי הטרדה מאיימת?

הטרדה מאיימת היא הטרדה של אדם כלפי מישהו אחר, אשר התבצעה בכל דרך שהיא, לרבות איומים, פגיעה בפרטיות, בילוש, התחקות אחר תנועותיו, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב ובכל דרך אחרת אשר יש בה הטרדה.

בישראל ישנו חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב- 2001, אשר נועד להגן על בני אדם מפגיעה בשלוות חייהם, פרטיותם, גופם, מפני מי שנקט נגדם בהטרדה, אשר עשויה להתפרש כמאיימת.

בסעיף 4 של החוק למניעת הטרדה מאיימת נקבע:

"נוכח בית המשפט כי אדם נקט הטרדה מאיימת… ואם נוכח כי ההטרדה המאיימת נעשתה בנסיבות שבהן יש חשש לפגיעה ממשית, בשלוות חייו של אדם אחר או להמשך פגיעה כאמור, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו גם להימנע מעשות מעשה. נוכח בית המשפט, כי אדם התנהג או פגע באחר, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה".

התנהגותו של האדם נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין, סמוך לפני הגשת הבקשה פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

בנוסף, נקבע כי בית המשפט רשאי לכלול איסור להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.

כאשר בית המשפט נוכח כי אכן התקיימה הטרדה מאיימת, הוא רשאי להוציא נגד אדם צו הרחקה ואף מעבר לכך.

צו הרחקה יכול לכלול הוראות המורות לאדם מסוים להתרחק, במרחק אשר יקבע על ידי בית המשפט מאדם אחר, ממקום מגוריו, ממקום עבודתו, ממקום לימודיו ומכל מקום אחר בהתאם לנסיבות המקרה.

בנוסף צו הרחקה אף יכול לכלול הוראה האוסרת על אדם, לשאת עמו נשק.

דוגמאות למקרים מציאותיים בהם יש לתת צווי הרחקה:

  • הוטל צו הרחקה נגד אדם בגיר, אשר תקף את הוריו ואף גנב מהם כספים מן הארנק.
  • צו הרחקה אשר הוטל נגד בן זוג לשעבר, אשר עקב ואף הטריד טלפונית את בת זוגו הקודמת ואת המכרים שלה.
  • צו הרחקה הוטל נגד קטין, אשר בהתפרצויות זעם שונות, הרס את רכוש הוריו, מה שהביא לחשש כי הוא עלול לנקוט באלימות קטלנית בעתיד.

יש לציין כי מאחר ומדובר בקטין, הדבר דורש התערבות גם מצד עובד סוציאלי, אשר ידאג לו למדור חלופי.

צו הרחקה אשר הוטל נגד גרוש של אישה, מאחר ותקף את ילדיו ואף איים לפגוע בהם בהזדמנויות שונות. כל אלו דוגמאות כלליות למקרים בהם יש להוציא צווי הרחקה.

הפרוצדורה לקבלת צו הרחקה

את הבקשה לצו הרחקה ניתן להגיש לבית משפט השלום ואם מדובר בבן משפחה, ניתן גם להגיש בקשה זו לבית המשפט לענייני משפחה ואף לבתי הדין הדתיים לסוגיהם. כמו כן, כאשר מדובר בבקשה המוגשת נגד קטין, ניתן להגישה גם לבית המשפט לנוער.

מה שאומר שלערכאות המתוארות יש סמכות מקבילה במקרים המדוברים.

כאשר מדובר בבקשה המוגשת על ידי הורים נגד ילדיהם, ניתן להגישה הן לבית משפט השלום והן לבית המשפט לענייני משפחה ונוער.

כאשר מבוקש צו הרחקה מהורים נגד ילדם הקטין, יש לערב כאמור עובד סוציאלי ואת אגף הסיוע של בית המשפט לענייני משפחה. הצו יכול להתבקש על ידי הנפגע עצמו, היועץ המשפטי לממשלה, תובע וכאשר מדובר בקטין אף על ידי העובד הסוציאלי.

במקרים חריגים, כאשר מתבצעת עתירה לצו הרחקה לשם הגנה מיידית, על מבקש הצו ניתן לבקש ולדון בבקשה לצו הרחקה אף במעמד צד אחד.

ככל שיינתן הצו במעמד צד אחד יתקיים דיון במעמד שני הצדדים, בתוך שבעה ימים.

על פי רוב תוקפו של הצו הוא כחצי שנה, על אף שלבית המשפט ישנה הסמכות להאריכו עד לתקופה של שנה ובמקרים חריגים אף לשנתיים.

שימו לב כי מומלץ לפעול במקרים אלה אך ורק באמצעות עורך דין המתמחה בענייני משפחה ולא באופן עצמאי.

מה צריך להוכיח כאשר מבקשים צו הרחקה?

אדם המבקש צו הרחקה צריך להוכיח בראיות סבירות, שהוא מוטרד או שעוקבים אחריו או כי הוא מאוים על ידי אדם אחר או בן משפחה.

מי שמבקש צו שכזה, רשאי אף להביא עדים אשר יתארו את המסכת, בגינה מבוקש הצו.

כמו כן לצורך הוכחת המעשים בגינם מבוקש צו, ניתן להציג בפני בית המשפט תצלומים, הקלטות וכל חומר שישמש כראיה, אשר ביכולתה להוכיח את מסכת ההטרדות.

מכיוון שצו להטרדה מאיימת מוגש לאחר הגשת תלונה, רצוי להראות לבית המשפט, העתק מן התלונה אשר הוגשה מבעוד מועד למשטרה.

אמנם מבקש הצו לא צריך לעמוד בנטל ראייתי נוקשה, אך מנגד לא יינתן צו הרחקה באופן אוטומטי ולא זו בלבד, הרי שלבית המשפט יש את הסמכות להטיל הוצאות משפט, כאשר מוגשת בקשת סרק שלא בתום לב.

דוגמאות מפסיקת בית המשפט

צו הרחקה אשר נדרש על ידי ילדים והוצא נגד אביהם, לאחר שהוא נקט באלימות מילולית ובאיומים כלפי גרושתו וכלפי ילדיו. יחד עם זאת, ניתנה לאב אפשרות לראות את ילדיו, בהתאם להסדרי המשמורת שנקבעו וזאת בליווי ובפיקוח אדם חיצוני.

לא אחת נדחו בקשות למתן צו הרחקה, כאשר הוכח כי הצו התבקש כחלק מטקטיקה של הליך גירושין אשר מטרתו הייתה על מנת לפגוע בצד השני לרעה. במקרים שכאלה, בתי משפט הטילו הוצאות משפט גבוהות על מבקש הצו.

לאחרונה ניכרת מגמתיות, להטיל צווי הרחקה כתוצאה מהשמצות בפייסבוק. מדובר במקרים אשר התרחשו גם במסגרת התא המשפחתי.

במקרה אחר, צו הרחקה הוטל רטרואקטיבית, כאשר אישה סבלה התעללות נפשית רבת שנים, על ידי הגרוש שלה, במסגרת חיי הנישואין. בנסיבות שכאלה אף ניתן צו האוסר על הגרוש להתקרב לתחומי העיר, בו התגוררה המבקשת.

צו הרחקה אשר הוטל נגד ילד, על פי בקשת הוריו, במקרה שבו הוא נקט נגדם באלימות מילולית ברמה שהפכה את חייהם לבלתי נסבלים.

במקרה אחר, בית המשפט דחה בקשה לצו הרחקה, בין הורים מבוגרים לילדם, במקרה שבו בן סובל מפיגור שכלי בינוני, זאת מאחר ולא הוכח כי התנהגותו מהווה הטרדה מאיימת כלשונה בחוק. כמו כן נקבע כי יש לפעול להעברתו למוסד, אשר יוכל לטפל בו בשים לב למצבו השכלי.

צו הרחקה אחר, ניתן במקרה בו מעורבים בני דודים, לאחר שכתוצאה מסכסוך כספי, אחד מהם איים על האחר בסכין.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי ומהיר!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.