...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

אשתך הקדימה אותך?

אשתך פתחה בהליך גירושין?

במקרה שבו בני זוג הגיעו לסוף דרכם המשותפת, בין אם ההחלטה על סיום הנישואין הדדית או שאחד מהצדדים יזם את הפרידה, יתכן מצב של מרוץ סמכויות אשר חשיבותו היא לאיזו ערכאה משפטית יקדים אחד מבני הזוג את האחר בהגשת תביעת הגירושין.

הנטייה בקרב הגברים היא לפנות לבית הדין הרבני וההמלצה לנשים היא בדרך כלל לפנות לבית המשפט לענייני משפחה.

מצב בו האישה הספיקה לפנות לבית המשפט עלול לתפוס את הבעל לא מוכן, במיוחד אם הוא לא ציפה למהלך כה קיצוני, על אף ולמרות המשבר בנישואין.

יחד עם זאת, יעוץ משפטי נכון והכוונה ראויה עשויים לשפר את ההתמודדות של הבעל עם כל נושא התביעה והוא יוכל לקבל את חלקו באופן הוגן ואף לזכות בתביעה.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 052-2226699

בראש ובראשונה חשוב להפקיד את הטיפול בידיו של עורך דין מומחה לדיני משפחה המנוסה בתביעות גירושין ובפסקי דין שונים. יש לקחת בחשבון שהאישה פועלת למראית עין בשם עצמה, אך מאחורי מעשיה עומד עורך דין שרקם תכנית מסודרת.

אופי התביעה צריך להיות אקטיבי, כלומר לא כתגובה על יוזמת האישה לפתוח בהליכי גירושין אלא כהגשת תביעה ללא קשר לפניית האישה, בערכאה המשרתת את מטרות הגבר.  

חשוב להיערך לאפשרות שהאישה תיזום פגישה לגבי ניסוח וחתימה על הסכם גירושין. במצב שכזה מוטב לו לבעל שיהיה לצידו עורך דין אשר יקדם את מטרותיו וישמור על זכויותיו.

עורך דין מנוסה בתחום המשפחה אשר נתקל בתביעות שונות, יוכל לזהות ולהתמודד עם תלונות שקריות, במידה וכאלו הוכנסו למסמך התביעה של האישה.

במקרים כאלה עורך דינו של הבעל יוכל להגן עליו מפני סחטנות או הפעלת לחץ מצד האישה או מצד נציגיה, אשר ינסו לקדם מהלכים ולהחתימו על מסמכים שהוא אינו בקיא בהם.

כך למשל איום הכרוך בשימוש בילדים כקלף מיקוח כגון אם לא תסכים למסמך אמנע ממך להיפגש עם הילדים.

בהיבט המשמורת על הילדים, עדיף לבעל שיגיש תביעה בבית הדין הרבני משום שזוהי סוגיה הנחשבת לכרוכה, כלומר תביעה אליה מצורפים נושאים נוספים כגון חלוקת הרכוש ולכן הדיון נערך בערכאה זו.

טרם ההחלטה על חלוקת המשמורת בין ההורים, נוהג בית הדין למנות פקידת סעד לצורך חוות דעת על התנהלות ההורים ומסוגלותם לגדל את הילדים.

לפיכך חשוב להיות מוכן לפגישת ההתרשמות עימה, על מנת להוכיח את מחויבותיך לקחת חלק פעיל ולנקוט באחריות בכל נושא גידולם וחינוכם של ילדיך.

בנושא הרכוש ישנה ברוב המקרים עדיפות לבעל להקדים את התביעה ולהגישה אל בית הדין הרבני.

בערכאה זו על פי רוב הנטייה היא לפסוק את גובה הרכוש בהתאם לאופן בו רשום הרכוש, ללא קשר למאמצים המשותפים ולחלקה של האישה בגידול הילדים ובניהול משק הבית.

במידה ורוב הרכוש רשום על שם האישה, מוטב שהגבר יפנה אל בית משפט לענייני משפחה, הלוקח בחשבון קריטריונים נוספים בנוסף לאופן רישום הרכוש.

במקרה שבני הזוג מגיעים להסכם גירושין, על פי רוב קיים סעיף בהסכם המציין שהאישה מוותרת על כתובתה. חשוב להקפיד על הוראה זו שכן אם הויתור לא מצוין באופן מפורש בהסכם, הדבר יכול לגרום להגשת תביעה על ידי האישה בעתיד על מנת לקבל את סכום הכתובה בבית הדין הרבני.

על הגבר להיות מודע לכל הפרטים הרלוונטיים לנושא תשלום המזונות והמדור.

מבחינת תשלומי המזונות, סביר להניח שהאישה תפנה לבית המשפט לענייני משפחה, מאחר שבערכאה זו הקריטריונים לתשלום מזונות גמישים יחסית וסכום התשלום גבוה יותר מזה שנפסק בבית הדין הרבני.

יחד עם זאת, גם במידה והגבר הקדים את האישה במרוץ הסמכויות ואף הגיש לפניה תביעה בבית הדין הרבני, חשוב לקחת בחשבון כי זה לא בהכרח ימנע מהאישה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בענייין המזונות.

גם בנושא מדור ספציפי, קיים יתרון מבחינת האישה לפנות לבית הדין הרבני. על פי ההלכה היהודית, הבעל מחויב לדאוג לכך שהתשלום עבור מגורי האישה יהיה חלק מהמזונות ובסמכות בית הדין הרבני לתת לאישה היתר להמשיך לחיות בדירת המגורים של בני הזוג גם לאחר הגירושין.

שמור על כבוד אשתך!

זכור כי השפלה, עלבונות והכבדה על חייה של בת הזוג עלולים לפגוע בסיכויים לנסח הסכם מועיל לשני הצדדים ואף לפגוע בילדים. בנוסף, התנהגות זו יכולה לגרום לחיוב בכתובה גם אם האישה הקדימה בהגשת התביעה.

כמו כן קיימים מספר עניינים שמהם כדאי לבעל דווקא להימנע:
 
חשוב שלא להתעכב בבחירת עורך דין, שכן טעויות בתקופה הראשונה של המשבר עלולות להיות הרות גורל בהמשך ניהול ההליכים.

יתכן ועורך הדין ימליץ לפנות באופן מיידי בתביעה עצמאית, שכן התמהמהות בזמן התגובה לתביעת האישה, עלולה לשחק לטובת הצד השני. יחד עם זאת, במקרים מסוימים דווקא אי הפעולה היא הצעד הנכון ולכן, בדיוק מסיבה זו יש להתייעץ באופן מיידי עם עורך דין בכדי לבחור את הטקטיקה הנכונה.

מבחינת מזונות אישה, לא כדאי לבעל להקדים את התביעה לבית הדין הרבני, כי אם יתברר שהאישה אינה עובדת או שהיא עובדת אך משכורתה נמוכה כך שהיא אינה יכולה לחיות באותה רמת חיים לה הורגלה במהלך הנישואין, יפסוק בית הדין מזונות אישה לזכותה.

לעומת זאת, בית המשפט לענייני משפחה ימנע מפסיקה בנושא או שהוא עשוי לפסוק סכום מזונות אישה נמוך יותר מזה שייקבע בבית הדין הרבני.

במקרה שהצד השני או מי מטעמו מציע הסכם או מבקש חתימה על מסמך כלשהוא, לא להסכים להצעה טרם הצגת המסמך בפני עורך הדין. חשוב שמי שמייצג את הבעל יקרא, יבדוק ויוסיף הערותיו להסכם, טרם החתימה.

חשוב שהגבר לא יסכים לחתום על הסכם גישור או הסכם גירושין אשר נערך על ידי עורך הדין המייצג את הצד השני. יש להניח שמצב זה מאפשר הסכם המנוסח באופן המשרת את יעדיה של האישה.

אין להיכנע לסחיטה רגשית או איומים מכל סוג שהוא. כניעה עלולה להוביל לחתימה על עדות, תצהיר או אסמכתא שיש בהם מידע אשר יטה את הכף לטובת האישה.

למרות ועל אף כל העצות הנ"ל, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות אם אשתך הקדימה אותך בפתיחת הליכי גירושין הנו פניה מיידית לקבלת יעוץ אישי, באמצעות עורך דין מיומן ומנוסה בענייני משפחה.

זכור כי בחירה באסטרטגיה נכונה לניהול ההליכים היא המפתח לפרידה מהירה ובמינימום משאבים.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי בהליכי גירושין!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.