Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

הדרך לגירושין בהסכמה של בני הזוג

בני זוג אשר מחליטים להתגרש ומבקשים לעשות זאת מבלי לבזבז כסף על הליכים משפטיים ארוכים ומיותרים, יעדיפו להתגרש בהסכמה ובמינימום עלויות.

זהו המסלול הבטוח והמומלץ ביותר לפירוק התא המשפחתי ללא מלחמות מיותרות ומבלי להסחף להליכים ארוכים ויקרים. הדרך לגירושין בהסכמה הנה באמצעות חתימה על הסכם מפורט שינוסח על ידי עורך דין או מגשר, ולאחר החתימה עליו יש לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

ההסכמות של בני הזוג צריכות לצפות את פני העתיד ועל ההסכם לחזות כל מחלוקת פוטנציאלית ולקבוע מנגנון לפתרונה, מבלי שיהיה צורך לפנות לבית המשפט.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 052-2226699

המבחן להסכם גירושין טוב הינו מבחן התוצאה. דהיינו: האם ההסכמות של בני הזוג אשר נחתמו במסגרת ההסכם, החזיקו מעמד ויושמו על ידם, ללא מחלוקות פרשניות וללא צורך לפנות לבית המשפט בהליכי הבהרה והכי חשוב – מבלי שבעתיד יוגשו תביעות הדדיות בנושאים המנויים בהסכם.

הסכמה על כל הנושאים החשובים!

במסגרת הסכם גירושין יכללו כל הנושאים הקשורים בהפרדת חייהם המשותפים של בני הזוג. באם יש לזוג ילדים משותפים יסדיר ההסכם את נושא משמורת הילדים.

על הצדדים להסכים מי יהיה ההורה המשמורן וכן לקבוע הסדרי ראייה מפורשים וברורים, הן לימי חול והן לשבתות, חגים וחופשות בית הספר.

לא פחות חשוב, ההסכם יכלול פרק מיוחד המוקדש לנושא המזונות, הן של הילדים ולעיתים גם של האישה.

על הצדדים לקבוע את סכום המזונות, את מועד תשלומם, את אופן תשלומם ועד מתי או עד איזה גיל ישולמו.

פרק זה יכלול גם התייחסות להוצאות המגורים של הילדים ו/או של האישה הקרויים דמי מדור, אשר בדרך כלל מחויב בהם הבעל.

בקביעת גובה דמי המזונות ודמי המדור, רצוי לקחת בחשבון גם את המציאות הכלכלית בישראל ואת אילוצי שוק העבודה ואף לקבוע מנגנון לטיפול בתוצאות קשיים כלכליים, העלולים לצוץ בעתיד ולהשפיע על גובה המזונות.  

על בני הזוג לזכור כי לילדיהם המשותפים קיימות זכויות עצמאיות, אשר אינן כפופות להסכם הגירושין עליו חותמים ההורים.

לכן בכל מקרה בעתיד הילדים זכאים או עלולים להגיש תביעת מזונות עצמאית, בטענה שזכויותיהם קופחו על ידי הסכם הגירושין וראו לעניין זה הליך ע"א 411/76, שר נגד שר.

יש לציין כי לאחרונה צמצמו בתי המשפט תופעה זו באופן ניכר, בהליך בג"ץ 4407/12, פלונים נגד פלוני משנת 2013 אך הסיכון עדיין קיים וחשוב לקחת אותו בחשבון.

בכל מקרה יש להדגיש כי בכל הנוגע להסכם הגירושין, אם אחד הצדדים מחליט לוותר לטובת בן זוגו על זכות כלכלית המגיעה לו כדין, עליו לכתוב זאת באופן מפורש בהסכם.

כך למשל, אם אישה מוותרת על מזונותיה ו/או על כתובתה, עליה לציין זאת במפורש בהסכם הגירושין.

מקרה נפוץ נוסף הוא כאשר הצדדים מוותרים האחד לשני על זכויותיהם בפנסיה של בן הזוג וכל אחד מסתפק בזכויותיו הוא. גם על וויתור שכזה יש לציין במפורש בהסכם הגירושין.

פרק חשוב נוסף שיכלול כל הסכם גירושין ראוי ידון בנושא חלוקת הרכוש המשותף.

פרק זה צריך לכלול מיפוי של כל הנכסים הנוכחיים של בני הזוג ובין היתר, את דירת המגורים המשותפת, הכספים או החובות המשותפים במידה וכאלה נצברו וכן מיפוי של כל הזכויות הכספיות העתידיות, כגון זכויות פנסיוניות שטרם התגבשו.

בדרך כלל מדובר בנושא טעון במיוחד והצדדים, אשר ממילא הגיעו לגירושין בשל מחלוקות אישיות, עשויים להיות מלאי חשדנות זה כלפי זו, מחשש שיבריחו נכסים וכספים מהרכוש המשותף.

לכן הקפדה מצד בני הזוג על התנהלות שקופה וגילוי נאות במסגרת המשא ומתן, יסייעו רבות לגישור המחלוקות בכלל כמו גם המחלוקות הכספיות בפרט.

על מנת לשכך את החשדנות, מומלץ לצדדים לתת האחד לשני גישה ולבחון בעצמם את רישומי חשבונות הבנק, כרטיסי האשראי, תלושי שכר, זכויות פנסיוניות, ביטוחים וחסכונות. יש לזכור כי מדובר במידע אשר ממילא יחשף במסגרת ההליכים המשפטיים ולכן מומלץ ויעיל יותר, לגלות את המסמכים כבר במשא ומתן – מה שייקל מאד על הגעה להסכמה בנקודה רגישה זאת ובכלל.

עורך דין, מגשר או גם וגם?

לאור ריבוי ומורכבות הנושאים עליהם צריכים בני הזוג להסכים לצורך הגירושין, חשוב להסתייע באיש מקצוע מתחום דיני המשפחה, עורך דין או מגשר, שידע להציף את כל המחלוקות הפוטנציאליות ויציע להם פתרונות מתאימים.

קיימים מקרים בהם בני הזוג מסכימים לצורך העניין על עורך דין משותף, אשר יסייע להם לערוך את המשא ומתן טרם חתימת ההסכם ולבסוף גם יערוך את הסכם הגירושין עצמו.

בדרך כלל כל אחד מבני הזוג מיוצג על ידי עורך דין משלו, המשתתף באופן פעיל במשא ומתן על כל שלביו.

רצוי, כי בני הזוג יבחרו בחוכמה את מי שייצג אותם. חשוב לקבל המלצות, להפגש ולהתרשם, לוודא כי למועמד לייצוג יש רקע וניסיון בדיני משפחה, אל לו להיות תוקפני מדי ובהחלט רצוי שיהיה קשוב וידידותי. זאת מכיוון שבדרך כלל הליך המשא ומתן הינו טעון רגשית ולכן רצוי שעורך הדין או המגשר יהיו אנשים קרי רוח ורגועים.

במהלך המשא ומתן לקראת הסכם הגירושין, יפגשו בני הזוג עם עורכי הדין ויגבשו הסכמות על הנושאים העיקריים המנויים מעלה. עורכי הדין ירשמו נקודות עיקריות שסוכמו בין הצדדים.

בהמשך, עורכי הדין יסכמו ביניהם מי מתחיל לכתוב את ההסכם והם יחליפו ביניהם טיוטות, ויתקנו את הנוסח עד שיגיעו להסכם סופי, שיהיה מקובל על הבעל והאישה.

עקרונות המשא ומתן להסכמת הצדדים

על פי פסיקת בתי המשפט, על המשא ומתן חל סעיף 12 לחוק החוזים, חלק כללי, תשל"ג-1973 המחייב את הצדדים לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

לכן אם מי מבני הזוג יתנהל בצורה לא ישרה ויבצע תחבולות כלשהן, עלול ההסכם להתבטל גם רטרואקטיבית.

על מנת שהסכם הגירושין יקבל תוקף משפטי, אין די בחתימה ויש צורך לאשרו בפני ערכאה שיפוטית. הערכאות הרלבנטיות הינן בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני, שלהם סמכות שיפוטית מקבילה בנושא זה.

הסכם הגירושין יוגש לבית המשפט במסגרת בקשה לאישור הסכם והצדדים יזומנו, תוך ימים ספורים בדרך כלל, לדיון בפני שופט.

במסגרת הדיון השופט יבחן את הסכם הגירושין ויברר עם הצדדים, האם הם מבינים את הכתוב בו והאם הם מסכימים. השופטים אינם מתערבים בתוכן ההסכם ואולם הם נוהגים להקשות מעט על הצדדים, לצורך הצפת מחלוקות נפיצות, עד שנחה דעתם שהצדדים הבינו את השלכות ההסכם עליו חתמו.

כך למשל שופט עשוי לברר עם אישה, המוותרת על מזונות אישה המגיעים לה כדין, אם היא מבינה את ההשלכות של הויתור.

על הצדדים להישאר רגועים ולהשיב לשופט בסבלנות ובכנות על השאלות הרגישות, עד שיובהר לשופט שהחתימה על הסכם הגירושין היתה תוך הסכמה מלאה ומודעת של שניהם ורק אז יתן להסכם הגירושין תוקף של פסק דין.

אישורו של בית המשפט להסכמת הצדדים מהווה הפרדה חלוטה ופירוק של קשר הנישואין, למעט הגט עצמו, שהסמכות להסדירו נתונה אך ורק בידי בית הדין הרבני.

האם ניתן לשנות תנאים למרות ההסכמה?

חשוב לזכור, שגם הסכם הגירושין הכי מדוקדק ומפורט לא יכול לחזות את כל הצפוי בעתיד שכן החיים דינאמיים ומלאי הפתעות. במקרים כאלה, כמו גם במקרים בהם כל אחד מבני הזוג מפרש את הסכם הגירושין באופן שונה, ברירת המחדל היא לפנות לבית משפט לענייני משפחה, על מנת שיכריע בנושא.

ניתן לנסות למנוע את הצורך לפנות לבית המשפט על ידי הכללת מנגנון לפתרון סכסוכים עתידיים, במסגרת הסכמות בני הזוג. כך למשל, מנגנון נפוץ הנכלל בהסכמי גירושין, הוא מתן הסכמת הצדדים מראש, שבמקרה של מחלוקת יגיעו שניהם למספר פגישות גישור לפני הגשת תביעות.

גירושין בהסכמה יכולים גם הם לעלות על שרטון, כאמור בגין נסיבות מפתיעות שהסכם הגירושין לא חזה או בשל מחלוקת פרשנית בין הצדדים, באשר לאמור בהסכם.

ברירת המחדל במקרה כזה היא לפנות לבית המשפט או בית הדין שאישר את ההסכם ולדרוש תרופה, בין אם בדרך של בקשה להבהרה או לאכיפת ההסכם ובין אם בדרך של ביטול ההסכם כולו או חלקו.

למרות שניתן להגיש תביעה, חשוב לציין שבפועל ובאופן מעשי קשה מאוד לבטל הסכם גירושין ורוב התביעות נדחות בשל התפיסה השיפוטית כי להסכמי פשרה, שקיבלו תוקף של פסק דין, יש אופי של סופיות שלא בנקל ניתן לבטל.

ראו לעניין זה הליך ע"א 2495/95 בן לולו נגד אטראש אליאס ואח', ובפרט להסכמי גירושין אשר מאופיינים בכך שחלקיהם אינם ניתנים להפרדה ושלא ניתן לבטל רק חלק מההתחייבויות המוסכמות מבלי לפגוע באיזון הכולל. דוגמא נוספת ניתן למצוא בהליך ע"א 690/88 רובין נ' רובין.

יחד עם זאת, בתי המשפט יסכימו לבטל הסכמי גירושין, במקרים חריגים בהם הוכח בפניהם שיהיה זה בלתי צודק ובלתי סביר, להותיר את תוקף ההסכם על כנו.

בפסיקה, במקרים לא מעטים שבהם בוטל הסכם גירושין באופן רטרואקטיבי, לאחר שהוכח כי ההסכם נחתם בנסיבות של עושק, כפייה, רמייה, טעות, הטעייה או חולשה שכלית, שהן עילות ביטול מקובלות לפי חוק החוזים, החולש גם הוא על הסכם מסוג זה. ראו לדוגמא בג"צ 6103/93 לוי נגד בית הדין הרבני הגדול.

על מנת לשכנע את בית המשפט, על הצד העותר לבית המשפט לכתוב בבירור מהו הסעד אותו הוא דורש ולהוכיח בראיות, מהן הנסיבות המיוחדות הקיימות שמצדיקות כי יזכה בתביעתו.

בסופו של דבר יש לזכור, כי חרף העוינות והחשדנות, הרי שהמחלוקות האמיתיות אינן עמוקות ובמקרה כזה יש לשקול בחיוב גירושין בהסכמה, על מנת לחסוך את ההליכים המשפטיים היקרים, הארוכים והמתישים רגשית, הן לבני הזוג והן לילדיהם.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי מהיר!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר