...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

הברחת נכסים

הדין הישראלי מחיל על כל זוג נשוי את המשטר הרכושי מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 או באמצעות הלכת השיתוף, אשר הונהגה על ידי מערכת המשפט טרם חקיקת חוק זה.

בהתאם לכך רשאי כל בן זוג לבצע עסקאות ולנהל את כלכלת הבית המשותף באופן עצמאי, מתוך ההבנה כי באופן טבעי המערכת הפיננסית של משק הבית אינה מתנהלת באופן משותף.

הברחת נכסים – מהי ומתי היא מתרחשת?

הליך גירושין כולל בחובו מגוון רחב של תביעות. בין היתר, ייתכן ובין בני הזוג יתגלעו מחלוקות בעניין משמורת ילדים והסדרי ראייה, אשר תתבררנה בבית המשפט. פרט לכך, הליך גירושין כולל לרוב גם תביעת מזונות, בקשות למתן צווי הגנה ועוד.

התופעה של הברחת נכסים קשורה לתביעות חלוקת רכוש אשר נידונות בהליכי גירושין, במסגרתן מנסים בני הזוג לחלק ביניהם את הרכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים.

יחד עם זאת, הברחת נכסים מתחילה בדרך כלל עוד טרם פתיחת הליכי הגירושין, כאשר היחסים בין בני זוג הנשואים עולים על שרטון.

שעה שאחד מבני הזוג צופה הליך גירושין עתידי הוא עלול להבריח נכסים שהצטברו בתקופת החיים המשותפת, במטרה להפחית ככל הניתן את הנכסים המשותפים במועד הגירושין וכפועל יוצא, להימנע מחלוקת הנכסים אותם הצליח למלט עם הגרוש או הגרושה לעתיד.

באופן זה, בן זוג החפץ בהברחת נכסים עשוי לתת לקרובי משפחתו במתנה נכסי מטלטלין, מקרקעין ואף חשבונות בנק ולהעביר את הבעלות עליהם על שם המקבל ללא תמורה.

כיצד יש לנהוג כשמתעורר חשד להברחת נכסים?

במקרים בהם עולה חשד כי בן הזוג מקדם הברחת נכסים, על בן הזוג המקופח לגשת באופן מיידי אל עורך דין גירושין, המתמחה בדיני משפחה.

בא כוח מנוסה ומיומן בתחום ינחה את בן הזוג כיצד להתנהל, ובין היתר יורה לו לבדוק את המסמכים האישיים של בן הזוג המבריח כדי לגלות מתי ובאיזה אופן מולט או הוסתר רכוש על ידו.

במידה ועבודת הבילוש הזו תוביל למסקנה כי אכן הוברחו נכסים, יפתח עורך הדין בהליכים משפטיים בשם מרשו.

במסגרת ההליכים יבקש עורך הדין להטיל צו איסור דיספוזיציה (ביצוע פעולה) בנכסים המשותפים של בני הזוג, עד אשר תתברר חלוקת הנכסים ביניהם במסגרת תביעת הרכוש.

סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה

בנוסף להגנה על הזכויות העתידיות ברכוש המשותף, אשר מוקנית במסגרת מתן צו איסור הדיספוזיציה כנגד בן הזוג, מסורה בידי בית המשפט לענייני משפחה סמכות להוצאת צווים נגד גורמים שלישיים, כגון בנקים, משרדי רואי חשבון ועוד.

סמכותו של בית המשפט עשויה להיות גם רטרואקטיבית, כך שהוא רשאי להכריז על נכס שהוברח לצד ג' כנכס אשר מחצית הבעלות עליו שייכת לבן הזוג המקופח.

בנוסף, בית המשפט יכול לחייב את המבריח להגיש לו תצהיר מחייב אודות כלל רכושו ונכסיו ואף להורות לו לדווח על כל הפעולות הפיננסיות שביצע בהקשר להליך הגירושין.

חושד בהברחת נכסים? להתייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה, לחץ כאן:
סיוע משפטי בהליכי גירושין

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר

יש לכם חברה או עסק משותף? – כיצד מחלקים בני זוג שרוצים להתגרש חברה או עסק משותף? מה קובע החוק בנושא?

טיפים להליך גירושין – לפניכם צרור רעיונות והמלצות להקלה על תקופת גירושין לא קלה, לחצו כאן למידע נוסף וסיוע…

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.