...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

הגרוש לא משלם?

הגרוש לא משלם מזונות? הכירי את האפשרויות שבפניך

חיוב גרוש בתשלום דמי מזונות לאשה ו/או לילדים, יכול להיעשות בשתי דרכים: במסגרת פסק דין, אשר נפסק בתביעה למזונות שהוגשה בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, או במסגרת הסכם גירושים, אשר קיבל תוקף של פסק דין.

יחד עם זאת, התופעה של גברים גרושים אשר מפרים את חיובם בתשלום דמי מזונות, מסיבות כאלה ואחרות הנה, למרבה הצער, תופעה נפוצה למדי.

לפיכך נשאלת השאלה מהן הדרכים אשר פתוחות בפני אשה המתמודדת עם הפרת תשלום המזונות ע"י בעלה לשעבר, וכיצד ביכולתה ולאכוף עליו את חיובו לתשלום זה, במיוחד כשהמדובר בהפרה ממושכת של החיוב.

עקרונית, קיימות בפניה שתי דרכים עיקריות: פנייה למוסד לביטוח לאומי או פנייה ללשכת ההוצאה לפועל, וזאת כפי שיפורט להלן.

גביה באמצעות פנייה למוסד לביטוח לאומי

במקרה והגרוש אינו משלם מזונות, יכולה האשה לפנות למוסד לביטוח לאומי, אך זאת רק במידה והיא זכאית לכך. כלומר, רק במידה שמשכורתה אינה גבוהה מן המשכורת הקבועה בתקנות הביטוח הלאומי לצורך קבלת דמי מזונות, וכן במידה והיא אינה גרה עם החייב תחת אותה קורת גג.

במקרה כזה, הביטוח הלאומי משלם לאשה תשלום חודשי, ובמקביל מנסה לגבות מן הגרוש את הסכום המלא שהוא חויב בו, באמצעות הליכי הוצאה לפועל.

הסכום שמשלם הביטוח הלאומי לאשה הוא הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות / הסכם גירושין, או הסכום שנקבע בתקנות – לפי הסכום הנמוך מביניהם.

אשר לסכום שהביטוח הלאומי גובה מן החייב באמצעות הליכי ההוצאה לפועל:

במידה והמוסד לביטוח לאומי הצליח לגבות מהגרוש את מלוא סכום המזונות שבו הוא חוייב, וסכום זה גדול מהתשלום שהביטוח הלאומי שילם לאשה – מקבלת האשה את ההפרש. במידה והסכום נמוך יותר – על האשה לבדוק את זכאותה להשלמת הכנסה בהבטחת הכנסה.

במידה והמוסד לביטוח לאומי לא הצליח לגבות מהגרוש את מלוא סכום המזונות שבו הוא חוייב – רשאית האשה לנסות לגבות ממנו את ההפרשים בכוחות עצמה. לשם כך עלייה לקבל "אישור לגביית הפרשים" מן הביטוח הלאומי.

גביה באמצעות הליכי הוצאה לפועל

לחילופין, יכולה האשה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל, אשר תפתח בהליכים כנגד הגרוש על מנת לגבות ממנו את דמי המזונות.

כיום קיימים שני מסלולים לניהול הליכי ההוצל"פ כנגד הגרוש:

המסלול הרגיל – במסגרת מסלול זה, האשה מנהלת את תיק המזונות בעצמה או באמצעות עורך דין, והיא מחליטה על פי שיקול דעתה באילו הליכים יש לנקוט כנגד החייב.

מסלול מזונות – במסגרת מסלול זה, אשר נפתח לראשונה בשנת 2014, לשכת ההוצל"פ נוקטת מיוזמתה בהליכי ההוצל"פ כנגד הגרוש, כמעט ללא צורך בהתערבות האשה. ניתן להעביר למסלול זה תיק שהתנהל קודם לכן במסלול הרגיל ולהיפך.

בסמכותה של הלשכה להוצאה לפועל לנקוט בהליכים לעיקול נכסיו של החייב, לרבות עיקול משכורתו ועיקול חלקו בדירה, וכן התליית רישיון הנהיגה שלו, עיכוב יציאתו מן הארץ, ואף הוצאת פקודת מאסר כנגדו.

לגבי צו עיכוב יציאה מהארץ, יצויין כי ניתן להוציא צו זה גם אם לא הצטבר חוב בתיק המזונות, וזאת במקרה והדבר דרוש כדי למנוע התחמקות של האב הגרוש מתשלום מזונות באמצעות בריחה מהארץ.

בכל מקרה, אין הדבר אומר שהאב מנוע בהכרח מלצאת מהארץ מעתה ואילך, אלא שעליו להגיע להסדרים עם רשות ההוצאה לפועל ולהפקיד ערבויות מסוימות, כגון ערבות בנקאית, אשר יבטיחו את תשלום המזונות.
 
עם פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל, יעודכן חובו של הגרוש בכל חודש, באופן אוטומטי. חוב זה צובר ריבית מהגבוהות במשק, אשר גבוהה בהרבה מהריבית על חריגה מהמסגרת בבנק, למשל. במידה והגרוש משלם לאשה חלק מחובו, עליה לעדכן את לשכת ההוצל"פ על כך, כדי שחובו יופחת בהתאם.

טענת "פרעתי" – במידה והחייב שכנגדו נקטו הליכי ההוצל"פ שילם את דמי המזונות כדין, ביכולתו להתגונן כנגדם באמצעות טענת "פרעתי", ויקויים דיון בטענתו זו.

במסגרת הדיון, יהא על הגרוש להוכיח את ביצוע התשלום באמצעות חשבוניות והעברות כספים, ועל כן מומלץ לא להעביר את תשלומי המזונות במזומן ומבלי לקבל על כך אישור.

קראו בהרחבה: סעדים זמניים בהליכי גירושין

אילו הליכים ניתן לנקוט במידה והגרוש פשט את הרגל?

במידה והגרוש מוכרז כפושט רגל ע"י בית המשפט, על האשה להגיש תביעה לקבלת החוב כמו שאר הנושים.

במקרה כזה ישנה משמעות קריטית למועד היווצרות חוב המזונות ביחס למועד מתן צו הכינוס של הגרוש, אשר נועד לכנס את כלל נכסיו, ולחלקם בין נושיו.

במידה וחוב המזונות של הגרוש נוצר לפני מתן צו הכינוס שלו, תינתן לחוב זה קדימות על פני חובותיו האחרים, באופן לפיו האשה תוכל לקבל את מלוא סכום החוב לפני הנושים האחרים.  

במידה וחוב המזונות של הגרוש נוצר לאחר מתן צו הכינוס שלו, לא תינתן לחוב זה קדימות על פני חובותיו האחרים.

במקרה כזה יהא על בית המשפט להחליט איזה סכום יוקצב לתשלום חוב המזונות מכלל נכסיו של האב. לשם כך, על בית המשפט לשקול הן את צרכי הזכאים לדמי מזונות, והן את זכותם של יתר הנושים לפירעון החובות כלפיהם, כך שבהחלט ייתכן כי בית המשפט לא יפסוק את מלוא סכום חוב המזונות המלא שחייב האב.

שאלות? הגרוש מסרב לשלם מזונות?
לחצי כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.