Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

צו מניעה לחשבון משותף

צו מניעה לשימוש בחשבון משותף – מתי ניתן לבקש ומהן ההשלכות

הליך גירושין בין בני זוג  מתאפיין לרוב במורכבות כלכלית לא מבוטלת.

חיי נישואין טומנים בחובם מגוון שיתופי פעולה כלכליים בין בני הזוג וכאשר אלה מבקשים  להיפרד וללכת כל אחד לדרכו, עלולות להתעורר ביניהם מחלוקות מהותיות לגבי הדרך בה יש לחלק את הרכוש שצברו ביחד ובנפרד.

חלק מהזוגות חותמים על הסכם ממון טרם הנישואין, אך ישנם שלא חותמים על הסכם כזה. במקרה כזה עשויות להתעורר מחלוקות. מחלוקות אלה יהפכו לא אחת את הליך הגירושין לכואב, מסובך ויקר.

חשבון בנק משותף בהתנהלות פיננסית פופלרית

חשבון בנק משותף של בני זוג הינו מתכונת התנהלות פיננסית פופולארית מאוד בישראל.

רבים מהזוגות הנשואים אינם מחזיקים חשבונות בנק נפרדים כלל אלא רק חשבונות בהם שני הצדדים הינם מורשי חתימה.

במהלך הנישואים מהווה חשבון בנק משותף דרך נוחה ואף חסכונית לניהול ענייניו הפיננסיים של הזוג וזוגות רבים רואים בו סמל לחיי שיתוף תקינים ובריאים ביניהם.

צד שני למטבע
בהליך גירושין, לעומת זאת, עלול חשבון הבנק המשותף לשמש כלי ניגוח בידי כל אחד מבני הזוג.

לעיתים, מהווה חשבון זה אמצעי באמצעותו מנסים הצדדים להבריח נכסים משותפים בהם קיימות זכויות לשני בני הזוג, כדי ליצור לעצמם עמדת יתרון בהתדיינות עתידית ולהפוך את הצד השני נתון ללחצים.

כדי להימנע ממצב דברים זה נתונה בידי הערכאה המשפטית אפשרות עשיית שימוש בכלי רב עוצמה, בדמות צו מניעה החוסם שימוש בחשבון המשותף על ידי אחד הצדדים, לבקשתו של הצד השני, או מתנה את השימוש בהגבלות שונות.

הבנקים מצידם, מחויבים להוראות בית המשפט בעניין וערוכים לפעול באופן מיידי להתמודדות עם תרחישים כגון חסימת כרטיסי אשראי, ביטול פנקסי צ'קים, אי-מתן מידע ושירות ועוד.

אופן השימוש בצו המניעה

על בתי המשפט חלה חובה לשימוש זהיר במתן צו מניעה, האוסר שימוש בחשבון המשותף.

לרוב, יהא על הצד המבקש לשכנעם, כי קיימת סכנה אמיתית לפיה הצד שכנגד יבחר להשתמש בחשבון המשותף שלא בתום לב וכי מתן הצו מהווה המוצא האחרון למניעת התנהגות זו.

חסימת צד משימוש במשאבים הכספיים המשותפים לבני הזוג נתפסת על ידי מערכת המשפט כצעד דרסטי ולעיתים הוא עשוי להפעילה לבקשת אחד הצדדים כנגד צד לדיון, הנתפס בעיניו כמי שפועל בחוסר תום לב בהליך המשפטי, לדוגמא מעכב אותו באופן בלתי סביר תוך ניסיון לכופף את ידו של הצד המבקש.

על בית המשפט להקפיד לוודא, כי הבקשה למתן צו מניעה אינה מהווה כלי ניגוח בידי הצד המבקש, אשר נועד להשיג עבורו יתרון בלתי הוגן בהתדיינות בין הצדדים.

כאשר הליך הגירושין עצמו נפרד מהליך חלוקת המשאבים הכלכליים בין הצדדים, כך שהראשון מתקיים בבית דין רבני בעוד האחר מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, מוקנית היכולת לתת צו מניעה לכל אחד מהמוטבים הדנים בתיק.

לדוגמא, במצב בו נידונה בקשת הגט של האישה בבית דין רבני אך לא בוצעה כריכה ושאלות רכוש נידונות בבית המשפט לענייני משפחה, רשאית האישה לפנות לבית הדין הרבני, הכפוף לרבנות, במידה והיא חוששת מפעולות חד-צדדיות של הבעל בחשבון המשותף, ולבית הדין נתונה סמכות מתן צו מניעה לאיסור שימוש בחשבון אף כי אינו דן בענייניהם הכלכליים של בני הזוג. 
 

לסיוע משפטי לחצו כאן: ייעוץ משפטי בגירושין 

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר