Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

אכיפת הסכם גירושין

אכיפת הסכם גירושין

 

פעמים רבות לאחר גירושין אחד מבני הזוג אינו ממלא את דרישות הסכם הגירושין עליו חתם.

הפרה זו עשויה לבוא לידי ביטוי בתחומים שונים, החל מאי תשלום דמי מזונות, דרך חלוקת רכוש וכלה בהפרת הסדרי ראייה של הילדים.

במקרים אלה, ניתן לפעול במספר דרכים לצורך אכיפת ההסכם, כדוגמת פניה לבית המשפט לענייני משפחה והגשת בקשה לסעדים זמניים שונים שיבטיחו את מילוי ההסכם.

הפרה ואכיפה של הסכם גירושין

לעיתים, לאחר החתימה על הסכם גירושין ולאחר אישורו, מפרים אחד מבני הזוג או שניהם את תנאי ההסכם.

בנסיבות אלה יכול כל צד להסכם הגירושין לאכוף את קיומו על הצד השני בשתי דרכים:

האחת, על ידי הגשת תביעה אל בית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם לסמכות השיפוטית, והשניה, לפתוח תיק בהוצאה לפועל.

הסמכות לטיפול באכיפת הסכם גירושין אינה מוקנית רק מכוח אישור ההסכם בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה אלא ניתנת לערכאה שיפוטית רק כאשר התנהלו כבר קודם לכן הליכים באותה ערכאה.

כלומר, במקרים בהם אושר הסכם הגירושין בבית הדין הרבני אך קודם לאישורו לא התנהלו הליכים בבית דין זה, ניתן לאכוף את הסכם הגירושין גם בבית המשפט לענייני משפחה.

את הגוף המטפל באכיפת הסכם הגירושין יש לבחור ביחס לסוג ההפרה שבוצעה ובהתאם לו ייקבעו גם הסעדים השונים, החל מצו פינוי וכלה בצו עיכוב יציאה מהארץ. 

ביטול הסכם גירושין

אחת השאלות המטרידות בתחום אכיפת הסכם גירושין היא, האם ניתן לבטל את ההסכם לאחר החתימה ולאחר האישור, כאשר אחד הצדדים מתחרט או שעה שנסיבות החיים משתנות.

ביטול הסכם גירושין לאחר אישורו הוא לרוב הליך מורכב ביותר, שכן לאחר שההסכם אושר יש לו תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין והצדדים מחויבים במילויו.

עם זאת, בנסיבות מסוימות ניתן לעתור ולבקש לשנות את ההסכם או לבטלו, לדוגמה במקרים של כפיה, הטעיה, עושק או טעות שלא מדעת כשהליך זה מומלץ לעשות בסיוע עורך דין מהתחום, הבקי בדיני משפחה.

אכיפת סעיפים שונים בהסכם גירושין 

אכיפה של תשלום דמי מזונות – במקרים בהם בן הזוג אינו עומד בחובת תשלום דמי מזונות כפי שנקבעו במסגרת הסכם הגירושין ניתן לפנות אל אחת מלשכות הוצאה לפועל, שם יפעלו לגביית דמי המזונות ובעת הצורך יפעילו גם סעדים זמניים שונים במטרה לזרז את הגביה.

אכיפה בתחום חלוקת הרכוש – כאשר אחד מבני הזוג אינו ממלא את תנאי ההסכם בכל הנוגע להסדרי הרכוש ניתן לפנות לבית המשפט. במסגרת תפקידה רשאית הערכאה המשפטית למנות כונס נכסים שיהיה אחראי על חלוקת הרכוש בין בני הזוג, כפי שנקבע בהסכם.

אכיפה של הסדרי ראיית הילדים – במקרים של הפרת תנאי ההסכם בכל הקשור להסדרי ראיית הילדים ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, ביחס ישיר לניהול הליכים קודמים באחת מערכאות אלה.

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לא ניתן לפנות להוצאה לפועל לצורך טיפול בעניין זה.

לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין מוביל בתחום דיני משפחה וגירושין, לחץ כאן:
סיוע משפטי – הליכי גירושין

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

קטגוריות

הכתבות הפופולאריות

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

רוצה לדעת עוד?

מלא את הפרטים והשאר מעודכן בכל עת

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר