...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

יש לך משכנתא?

במדינת ישראל זוגות המבקשים לרכוש דירה לרוב נאלצים לקחת הלוואה, הקרויה משכנתא, לצורך מימון רכישת נכס מגורים.

במרבית המקרים מדובר בהתחייבות הכספית הגדולה ומורכבת ביותר, אשר עימה הזוגות יצטרכו להתמודד לאורך שנים. לאור העובדה שלרוב המכריע של הזוגות, אין די הון עצמי לרכוש דירה ללא הלוואה, עלתה באופן ניכר גם הדרישה למשכנתאות.

מנתוני בנק ישראל עולה שמחיר דירה ממוצעת כיום עומד על כ-1.4 מיליון שקל. זהו סכום הכפול ממחיר אותה דירה ממוצעת בשנת 2004 ובאותה שנה בדיוק, גובה הממוצע של המשכנתאות עמד על 350,000-400,000 ש"ח, אולם כיום הממוצע עומד על כ-800,000 ₪.

לקיחת משכנתא משותפת הינה משימה ארוכת טווח, שכן כיסוי הלוואת המשכנתא עלול לערוך בין עשרים, עשרים וחמש ואפילו שלושים וחמש שנים. לאורך התקופה הזאת ידרש מאמץ משותף מצד בני הזוג, לצורך עמידה בהחזר החודשי של ההלוואה.

כבטוחה לכיסוי המשכנתא דורשים הבנקים למשכנתאות כי בני הזוג ישעבדו את הדירה הנרכשת לטובת הבנק, כך שאם לא ישולמו להם כל ההחזרים החודשיים כסדרם, יוכלו לתפוס חזקה על הדירה ולמכרה למרבה במחיר והכסף ישמש לכיסוי חוב המשכנתא.

חשוב להדגיש, שכחלק מתנאי השיעבוד על הדירה, מתחייבים בני הזוג שלא למכור או להעביר את זכויותיהם בדירה, אפילו לא זה לזו, מבלי לקבל את רשותו המפורשת של הבנק המממן.

גורל המשכנתא שלך במקרה גירושין…

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל זוג שלישי בישראל מתגרש. חלק מהזוגות הפרודים עורכים הסכם גירושין או הסכם פרידה, המסדיר גם את נושא הדירה והמשכנתא. הסכם מעין זה, חייב לקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה או את אישור בית הדין הרבני.

יתר הזוגות נאלצים לנהל הליכים בבתי המשפט לענייני משפחה עד לפתרון המחלוקות והסגרת נושא הגירושין באמצעות פסק דין.

חשוב להדגיש כי בתי המשפט הביעו את עמדתם החד משמעית, לפיה גם כשאחד הצדדים עוזב את הדירה והשני נשאר שם לבדו, הצד העוזב אינו פטור מתשלומי המשכנתא ועל בני הזוג להסדיר זאת באופן חד משמעי, אם באמצעות הסכם גירושין ואם באמצעות פסק דין.

עד שמגיעים להכרעה משפטית או להסכמה צריך הבעל להשתתף בתשלומים או לפחות בחלק מההחזרים החודשיים של המשכנתא לפי מה שנקבע בהליך תמ"ש נצרת 22859-06-12 א.ק. נ' ר.א.ק.

דרך נוספת לפתור את חוב המשכנתא היא למכור את הדירה לצד שלישי, להשתמש בכספי התמורה כדי לכסות את חוב המשכנתא ואת העודף לחלק בין הצדדים. במצב כזה אין החזרים חודשיים ולכן אין בעיה בחלוקת הנטל.

במקרה בו בני הזוג מסוכסכים ולא הצליחו להגיע להסכם גירושין מסודר, הפתרון של מכירת הדירה הוא שאחד הצדדים יגיש תביעה לפירוק שיתוף בדירה, בהתאם לסעיף 37 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, המקנה לכל צד זכות לבקש פירוק שיתוף במקרקעין בכל עת.

במקרה כזה, יורה בית המשפט למכור את הדירה למרבה במחיר, לכסות את המשכנתא ואת יתרת הכסף לחלק בין בני הזוג, בהתאם לזכויותיהם בדירה.

אם למשל דירה רשומה בטאבו בלשכת רישום מקרקעין, על שם שני הצדדים בחלקים שווים, כל צד יקבל 50% מהעודף.

חשוב לציין, כי במסגרת פירוק השיתוף בין בני זוג ובמיוחד במקרים בהם מעורבים קטינים, המחוקק הקנה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות רחבה ביותר לפעול בדרך הצודקת ביותר, בנסיבות העניין ועל פי שיקול דעתו.

בית המשפט יכול לפעול במגוון דרכים לרבות עיכוב מכירת הדירה, עד מציאת דיור חלופי הולם לקטינים או חיוב הצד העוזב, להמשיך ולשלם את כל המשכנתא או חלקה, כדי שלילדיו יהיה איפה לגור וזאת על לפי הסעיפים הבאים:

  • סעיף 8א לחוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה-1995
  • סעיף 40א לחוק המקרקעין
  • סעיף 6 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973

בית המשפט לענייני משפחה יתן משקל רב לשיקולים משפחתיים, כגון רצון לספק יציבות לילדים שממילא סובלים מגירושי הוריהם, וזאת על פני זכויותיהם הקנייניות של הוריהם בדירה ועל פני זכות הבעלות או מיקסום שווי הדירה ומחירה. ראו לעניין זה הליך תמ"ש נצרת 9286-08-09 א.ס. נ' ד.ס.  

דרך אחרת לפתור את סוגיית הדירה בגירושין, היא שהצדדים יסכימו או שבית המשפט יורה, שצד אחד יעביר את חלקו בדירה לצד השני, בדרך של העברה אגב גירושין, לעיתים תוך קיזוז מחיר הקנייה מחלקו של הצד המקבל, מיתר הרכוש והכספים המשותפים.

רוב עורכי הדין המתמחים בענייני משפחה ממליצים על העברה אגב גירושין, שכן היא פטורה מתשלום מיסים, לרבות מס שבח והיטל השבחה ולכן אם הדבר אפשרי, הרי שמדובר לרוב בעסקה יותר משתלמת, מאשר מכירה לצד שלישי חיצוני בעסקה שאינה פטורה מתשלום מס.

בן הזוג המקבל את הבעלות באופן זה בדרך כלל מתחייב לשאת בעצמו בתשלומי המשכנתא במלואם. המשמעות היא, שיש להעביר את המשכנתא על שם הצד המקבל בלבד ולהוציא את שמו של בן הזוג הנותן מהמשכנתא ומפנקסי רישום המקרקעין בטאבו.

חשוב לציין כי בטרם מיישמים את העברת הדירה אגב גירושין והעמסת כל תשלומי המשכנתא, על הצד המקבל, רצוי לבדוק מראש שהבנק מסכים לסידור שכזה, שכן ללא אישור הבנק לא ניתן יהיה להעביר את המשכנתא ולבצע את רישום הדירה על שם הצד המקבל.

הבנק עלול להערים קשיים על בן הזוג שנשאר ולהתנות כניסת ערב, כתחליף לבן הזוג העוזב.

הסכם הגירושין ופסק הדין מחייבים את בני הזוג אבל לא את הבנק, שהוא ישות משפטית נפרדת ואינו צד להליך הגירושין.

לכן, מבחינת הבנק והחוק עד שלא ימחק שמו של הצד הנותן ממסמכי ההלוואה ומהטאבו, הוא עדיין מחוייב גם למשכנתא וגם לדירה ויישא במלוא האחריות ובהתאמה, כל חוב שעלול להיווצר בשל הדירה וההלוואה.

לאור האמור, בין אם מדובר בהסכם גירושין ובין אם בפסק דין, על הצד הנותן להקפיד ולוודא באופן מדוקדק וקפדני שבן הזוג המקבל, אכן העביר את הדירה על שמו ואכן מחק את שמו ממסמכי המשכנתא.

אחרת הצד הנותן עלול להיות מופתע לרעה כשיגלה שהוא שקוע בחובות, משום שהצד המקבל לא שילם את ההחזרים החודשיים לבנק המממן – והיו לא מעט מקרים מעולם.

מדור

מצב נפוץ אחר הוא שלבני הזוג ילדים משותפים ועד לפרידה התגוררו כולם בדירה המשותפת, שעליה מוטלת משכנתא.

הדין הכללי מטיל על ההורים את החובה לדאוג לסיפוק צרכי ילדיהם סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפטרופוסות תשכ"ב-1962. אחד מהצרכים ההכרחיים שחייבים ההורים לספק לילדים הינה קורת גג. חובה זו קרויה בשפה המשפטית מדור.

באשר להוצאות מדור, הלכה פסוקה מנחה של בית המשפט העליון קובעת בבירור כי לפי הדין האישי היהודי, תעמוד השתתפות האב בהוצאות המדור והחזקתו בהיקף של שליש מההוצאות, עבור קטין אחד, 40% מההוצאות עבור שני קטינים ו-50% עבור 3 ילדים ומעלה על פי הליך ע"א 58/87 הראל נ' הראל פד"י מג 4, 201, 205 וכן על פי הליך ע"א 764/87 אוהר נ' אוהר.

אם הצדדים מסדירים את הנושא באמצעות הסכם גירושין – מה טוב. ואולם אם בני הזוג מגיעים לבית המשפט, תהא הפסיקה בהתאם לנסיבות המקרה, בשים לב לטובת הילדים ובהתאם לעקרון המשפטי המנחה את השופט הספציפי שיפסוק בתיק ולפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

כל עוד מדובר בשכר דירה, אין בעיה מיוחדת בעריכת החישוב ואולם הבעיה מתעוררת כאשר מדובר בדירה המהווה רכוש משותף של בני הזוג וכשמוטלת על הדירה משכנתא משותפת.

שופטי בתי המשפט לענייני משפחה דנו רבות בסוגיה זו ונחלקו לשתי אסכולות עיקריות, האחת רואה את החיוב במשכנתא כחיוב בדמי מזונות ומדור, שחלקה הגדול מוטל על פי הדין האישי היהודי, על האב. כך לדוגמא בהליך ע"א 803/85 ברזילאי נ' ברזילאי.

מאידך, האסכולה השניה רואה את החיוב במזונות כחיוב הוני במישור דיני הקניין, שנחלק באופן שווה בין בני הזוג, ולכך ניתן למצוא דוגמא בהליך ע"א 864/97 שוקר נ' שוקר.

כיום הגישה המקובלת בפסיקה, היא לראות בסכום הבסיסי של המדור, כחיוב מזונות ואילו ביתרה כחיוב הוני הנחלק בין בני הזוג – ראו דוגמא לגישה שיפוטית זאת בהליך תמ"ש 22859-06-12 א.ק. נ' ר.א.ק.

יש מצבים בהם עדיף להשאיר את האב כאחד הלווים במשכנתא כדי למנוע מצב העלול לנבוע מתוך נקמנות או שישמש כאמצעי להפעלת לחץ כלכלי על האישה.

כך לדוגמא, היו מקרים בהם הפסיק האב להעביר את חלקו במדור, כי אז הבנק עלול לעקל את הדירה, לפנות את האשה וילדיה בכדי למוכרה לצד שלישי לצורך כיסוי חוב המשכנתא.  

היו מקרים בהם ניסו אבות להתנקם בגרושותיהם על ידי אי קיום חלקם בהחזר החודשי, אך בסופו של דבר גישה תוקפנית ופסולה שכזו לא השתלמה, שכן עם סילוק משפחתם מהדירה על ידי הבנק, נאלצו אותם אבות לשאת בחלק מהנטל של דיור חלופי יקר.

בנוסף ישאו אותם אבות גם בהוצאות נוספות, לצורך הליכי הוצאה לפועל ומימוש הדירה בדרך של מכירתה, אשר יתבעו או שינוכו לאחר מכן, על ידי הבנק המממן.

נוסיף ונציין כי בית המשפט העליון קבע כי אם אחד מבני הזוג נמנע מתשלום המשכנתא והשני נאלץ לשלם את חלקו של הראשון, יכול בן הזוג המשלם לתבוע השבת הכספים ששילם, גם עבור חלקו של בן זוגו, בהתאם לסעיף 4, לחוק עשיית עושר ולא במשפט תשל"ט-1979.

לאור האמור, כדאי ומומלץ לשני הצדדים, שלא למעול בחובותיהם המשפטיות, לשאת בחלקם בתשלומי ההחזרים החודשיים של המשכנתא ולהגיע להסדר על הצד הטוב ביותר.

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי בנושא פירוק שיתוף בין בני זוג!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.