...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

מדריך לניסוח הסכם

איך כותבים הסכם ממון באופן מקצועי? באילו נקודות צריך להשקיע תשומת לב ומהי הדרך הנכונה לנסח הסכם חוקי ואפקטיבי? על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במדריך הבא, שנכתב מתוך ניסיון רב שנים בעריכת הסכמים בין בני זוג לפני ובמהלך נישואים.

הסכם ממון בין בני זוג נועד להסדיר את היחסים הממוניים במהלך החיים המשותפים. בני זוג נשואים שלא יערכו הסכם ממון לפני הנישואין או אחריהם, יאלצו לפעול לפי חוק יחסי ממון שמנחה ומסדיר את חלוקת הרכוש.

מאידך, הסכם ממון שנערך בצורה מקצועית ופרטנית ויקבל תוקף של בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, הוא זה שיקבע את אופן חלוקת הרכוש במקרה של גירושין ו/או פטירה.

החיים כבר למדו אותנו בעלי הניסיון, כי מה שנסגר בהסכם כתוב בהבנה, ברגישות באמצעות מגשר או בלעדיו, מתקיים ומבוצע הרבה יותר טוב מפסק דין שנכפה על ידי בית משפט או בית דין רבני.

המבנה השלדי של הסכם ממון דומה לכל חוזה אחר. ההבדל הוא בתוכן הרלבנטי לצדדים להסכם שלכל אחד צרכים ותוכניות שונות. גם המעמד האישי יכול מאד להשפיע על תוכנו.

הסכם בין גבר לאישה הנשואים בפעם הראשונה, אינו דומה בתוכנו לבני זוג שלהם זה "פרק ב'" בעקבותיו צברו נכסים, הביאו ילדים מנישואים קודמים, מתכננים ילדים משותפים, קבלו ירושות ומתנות ולמדו את הלקח מהסיבוב הראשון והפעם מבקשים להגן על עצמם ורכושם ביתר הקפדה. בני זוג חד מיניים יערכו הסכם שונה וגם ידועים בציבור.   

בכל אחד מהמצבים האישיים והזוגיים מומלץ להכין הסכם בסיועו של עורך דין המתמחה בדיני משפחה כמובן. ככל שההסכם יסגור את כל הפינות וידע לצפות התרחשויות ונסיבות עתידיות כך יטב לצדדים.

כדי להקל ולו במעט על מי שמתכוון לערוך הסכם ממון בטרם נישואיו, אנו ממליצים לקחת בחשבון את הנקודות, הנושאים והסוגיות שכדאי לשלב בכל הסכם ממון.

כללים עיקריים להסכם ממון אפקטיבי!

מועד עריכה

בראש ההסכם לרשום את התאריך של עריכתו והחתימה על ידי הצדדים.

הצהרות הדדיות במסגרת הפרק המוכר "והואיל"

הצדדים עומדים להינשא. ברשותם נכסים שונים שצברו ורכשו. בכוונתם להסדיר את היחסים ביניהם גם בכל הנוגע לחלוקת הרכוש ויחסי הממון למקרה של פרידה, גירושין או פטירה של אחד מבני הזוג.

הצדדים מסכימים שלא לכלול בהסכם חובות, זכויות ונכסים ספציפיים שנצברו טרם הנישואין.

הגדרות

יש להגדיר בפירוט רב כל מושג בהסכם שעלול לייצר מחלוקות ואי הבנה. כך לדוגמה: חובות, נכסים, מתנות וכדומה. ההגדרות יפורטו במבוא להסכם ויהיו חלק בלתי נפרד ומחייב ממנו.

לאור האמור הצדדים יצהירו על המרכיבים הבאים של ההסכם:

נכסים

בפרק זה יש לפרט את כל האופציות המוצעות והמוסכמות הנוגעות לנכסים.

כמו למשל: מסכימים שיחול שיתוף על כל הנכסים שיצברו במהלך החיים המשותפים ולאחר הנישואין, או לחילופין, כל רכוש שהובא על ידי כל צד לפני הנישואין ישאר בבעלותו הבלעדית בלי זכות תביעה לשיתוף וחלוקה בעתיד.

המכונית שנרכשה על ידי האישה לפני הנישואין ורשומה על שמה תמשיך להיות רשומה כך, ללא אפשרות של הבעל לתבוע חזקה חלקית עליה למקרה של גירושין.

דירת מגורים – בני הזוג יתגוררו בדירה שנרכשה על ידי הבעל, למשל, עוד לפני הנישואין. הדירה תמשיך להיות רשומה רק על שמו ולאישה לא תהיה זכות קניינית בדירה.

אופציה נוספת לעניין הדירה – מוסכם שאם הנישואין יעלו יפה וילדים יבואו לעולם והמשפחה תורחב, הדירה שבבעלות הבעל תימכר, על תמורתה הכספית יוסיפו בני הזוג את החסכונות שצברו עם השנים והדירה החדשה תהייה רשומה על שניהם בחלוקה שווה של הזכויות.

הצדדים שומרים לעצמם את הזכות להחליט במועד שיתאים להם ליצור שותפות שווה בכל הנכסים והחובות שנצברו במסגרת החיים המשותפים באותו משק בית.

הצדדים יכולים גם להצהיר על הסכמתם לחלוקה שווה של כל הנכסים (כספים, מכונית, תכולת בית וכו') שירכשו במהלך החיים המשותפים.

אם הצדדים יחליטו במהלך החיים המשותפים לערוך פוליסות ביטוח חיים, הפוליסות יהיו הדדיות וכל אחד מהצדדים יהיה המוטב של השני.

במקרה של פטירת אחד הצדדים מומלץ להכין צוואה במקביל המצווה את העברת חלקו של הנפטר ברכוש לידי: ילדים, אישה, הורים וכדומה לפי בחירתו של המצווה.

הוראות מיוחדות

ישום ההסכם – במקרה של פרידה הצדדים מסכימים שלא להחיל עליהם איזון משאבים כמתחייב בחוק יחסי ממון.

חשוב לפרט שהסכם זה הוא המחייב ומבטל הסכמים בכתב ובעל פה שנעשו עם הצדדים לפני חתימתו.

לצדדים שמורה האופציה לערוך שינויים בהסכם בהתאם לנסיבות החיים המשתנות. כל תיקון ושינוי יעשו בכתב ובחתימה המאשרת את התיקון והשינוי.

התחייבות

הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ביישום ההסכם או בתיקונים הנדרשים בתום לב ובכוונה טובה לסייע ולא לגרום נזק מיותר.

את ההסכם יש לאשר בפני בית המשפט לענייני משפחה.

סמכות שיפוט – לקבוע בהסכם שבית משפט לענייני משפחה במקום המגורים של בני הזוג הוא הסמכות הבלעדית לדון ולהכריע בכל סוגיה עתידית שעליה יש מחלוקת, אכיפת ההסכם או שינוי נדרש.

על הצדדים לקרוא היטב את ההסכם. להציגו בפני עורך הדין שמייצג. לא למהר לחתום. לשקול שוב כל מילה והגדרה. אם נחה דעתכם מההסכם, זה הזמן לאשר אותו בחתימת ידכם ולקבל מבית המשפט את התוקף המשפטי.

שאלות לגבי הסכמי ממון? רוצה להתייעץ לגבי המקרה האישי שלך?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי מעורך דין מנוסה בדיני משפחה!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.