...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

כוונת שיתוף בדירה

בני זוג קיימו יחדיו משק בית משותף במשך 19 שנים. הם מעולם לא התחתנו אלא הוכרו כידועים בציבור.

הם חיו בדירת מגורים שהייתה רשומה על שם האישה, אך לאחר כל כך הרבה שנים שגרו בה יחדיו, טען עתה הגבר כי יש לחלק אותה שווה בשווה מכוח הלכת השיתוף בין בני זוג.

הגבר עתר בפני בית המשפט גם להורות על פירוק השיתוף באותה הדירה, ואף למנות כונס נכסים לצורך מכירת הנכס וחלוקת התגמול שיתקבל ממכירתו באופן שווה.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 052-2226699

בית המשפט לענייני משפחה נדרש להכריע בשתי שאלות, שהאחת משליכה על השנייה.

ראשית הם בני הזוג הם ידועים בציבור? בהנחה והם ידועים בציבור, האם הייתה כוונה שיתוף בין בני הזוג בדירה בה הם גרו לצורך חלוקת הרכוש באופן שווה?

מה קבע בית המשפט לענייני משפחה בדיון בהליך תמ"ש (ת"א) 21311-02-10 א. ר נ' נ . ב וכיצד פסק בשאלות הנ"ל?

טענת האישה הנתבעת

הנתבעת טענה בחריפות כי התובע מנצל הליכי משפט לרעה באומרה כי שהתובע מנסה לעשות שימוש נלוז בבית המשפט ובהלכות לעניין ידועים בציבור על מנת להוציא את הנתבעת מביתה ולהשליכה לרחוב ככלי ריק וזאת לאחר שבמשך שנים עשה הוא בה שימוש, חי על חשבונה עד אשר מצא לו אישה אחרת במקומה.

הדירה נרכשה על ידה כאשר היא הייתה בת זוגו, אך הגבר סירב לחתום על החוזה מחשש למחויבות.

על כן, כבר בחוזה הרכישה משנת 1992 היא הייתה החתומה והיא למעשה זו שרכשה את הנכס. במשך כל החיים המשותפים המשכנתא שולמה ע"י האישה בלבד.

יש לציין כי בין בני הזוג היה הסכם ממון, אך זה לא אושר ע"י בית משפט לענייני משפחה, מה שמחליש את תוקפו.

ההלכה לגבי רכוש של ידועים בציבור

ידועים בציבור הוא מונח משפטי. מדובר בבני זוג החיים במשותף והמקיימים משק בית משותף ללא נישואים. כדי להכריע האם זוג הוא ידוע בציבור יש לבחון מגורים משותפים, חשבון משותף, מחייה משותפת וכו'.

הלכת שיתוף

כאשר בני זוג הם ידועים בציבור ההלכה המשפטית היא (בהנחה ולא נחתם ביניהם הסכם ממון) כי רכושם יחולק שווה בשווה. החריג להלכה זו הוא כאשר מדובר בנכס או ברכוש מסוים שלא הייתה בו כוונת שיתוף.

דוגמא לכך, הוא כאשר לאישה יש תכשיטים יקרים והיא הבהירה כבר בתחילת הקשר כי אלו תכשיטים השייכים לה בלבד ואלו לא יהוו מושא לחלוקת רכוש בכל שלב בעתיד.

כדי לבחון האם הייתה כוונת שיתוף יש לבחון את חיי היומיום של בני הזוג, ואת התמונה הכוללת.

כדי לחסוך בהליכים משפטיים, מומלץ לחתום על הסכם ממון אשר יקבע בדיוק מהו הרכוש המשותף, וכיצד הוא יחולק במקרה של גירושין או פרידה – אם וכאשר יהיה צורך בכך.

מיותר לציין כי גם זוגות רבים של ידועים בציבור פונים לעורך דין לצורך עריכת הסכם ממון, וזה משמש אותם בעת הצורך.

הכרעת בית המשפט לגבי כוונת השיתוף וחלוקת הדירה

בית המשפט קבע כי העובדה שהדירה הייתה רשומה על שם האישה, היא בעלת משמעות קניינית חשובה מאוד, מכוח חוק המקרקעין.

כמו כן, בית המשפט קבע כי מדובר בבני זוג שהם ידועים בציבור לכל דבר ועניין, הואיל והם קיימו במשך 17 שנים משק בית משותף וקיימו יחדיו חיי משפחה.

עם זאת, כפי שצוין לעיל אין בכך בהכרח כדי להראות כוונת שיתוף ברכוש.

כך פסק ביהמ"ש:

"אולם, לא בכל מקרה בו בני זוג מקיימים משק בית משותף ואורח חיים תקין נאמר כי אלו ידועים בצבור אשר מבקשים להחיל עליהם זכויות וחובות כזוג נשוי. יש בני זוג הרואים בקיום קשר שכזה אך כשלב ביניים …ישות נפרדת ומוגדרת של חיים משותפים, אלטרנטיבה להיותם נשואים תוך כוונה משותפת, גלויה וידועה ולא אך כשלב טרם וטרום נשואים".

מכאן, שבית המשפט פנה לבחון את משטר השיתופיות בין אותם בני זוג, כדי להכריע האם יש מקום לחלק את הדירה שווה בשווה.

בית המשפט קבע כי הסכם הממון בין בני הזוג אינו הסכם ממון, אלא יותר הסכם חיים משותפים. על כן הוא לא התבסס על תוכנו בהכרעה.

בית המשפט קבע עובדתית:

"שהצדדים אף לא נישאו זה לזו והתובע לא השתתף בתשלום המשכנתא. נכון הוא כי הצדדים המשיכו לחיות יחדיו והתובע אף סייע בכלכלת התא המשפחתי ביצע שיפורים בנכס, אולם לא קיים התניות שבהסכם – הצדדים לא נישאו, ההסכם לא אושר בבית המשפט והתובע לא השתתף בתשלומי המשכנתא".

מי שצריך להוכיח את כוונת השיתוף הוא הגבר בנסיבות התובע, והוא לא עמד בנטל. מה גם, שהוא נמנע מלהביא עדים חשובים שיכלו לתמוך בטענתו.

בית המשפט דחה את תביעת הגבר, וקבע כי אין לחלק את הדירה שווה בשווה. כמו כן, הוא חייב את הגבר בהוצאות שכר טרחת עורך דין בסך 25,000 ₪.

לחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ בנושא פירוק שיתוף בין בני זוג!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.