...

Divorced

מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה
מרכז המידע להליכי גירושין ודיני משפחה

פירוק שיתוף

הנישואים מתפרקים ובעקבותיהם השותפות ומה שבתוכה. השותפות כוללת מטבע ברייתה נכסים מסוגים שונים, שנצברו במהלך החיים המשותפים.

בעקבות פירוד או הליך גירושין, הנכסים המשותפים צריכים להתחלק בין הצדדים. לפני ביצוע החלוקה ו/או ההפרדה בבעלות על הנכסים, נדרש לפרק את השותפות באותם נכסים ספציפיים.

נכסים שניתנים למימוש ומכירה לאחד מבני הזוג או לצד שלישי, כמו דירת מגורים ומכונית, ימכרו. התמורה המתקבלת תחולק ותשרת את הצרכים הנפרדים של בני הזוג. פירוק שותפות במיטלטלין ותכולה, יחולקו בעין.

בנסיבות אלו צריך להבחין בשני מצבים שמהם יכול להיגזר הצורך בפירוק שיתוף. האחד, נוגע לזוגות שנישאו לפני כניסת חוק יחסי ממון לתוקף בינואר 1974 והשני, מתייחס לזוגות שנישאו לאחריו.

מי שנישא לפני החלת החוק, חלה עליו חזקת השיתוף והוא רשאי לתבוע פירוק שיתוף בכל שלב בזמן הנישואין.

הפירוק יוצר הפרדה כלכלית אך לא בהכרח, הפרדה זוגית בעקבות גירושין, או פירוד. התביעה לפירוק תופסת לגבי כל הנכסים לרבות: דירת מגורים ונכסי מקרקעין אחרים, מכונית, ציוד הנדסי, מקרקעין מניב, קופות גמל, מניות, פנסיה, חסכונות, מוניטין ואפילו חובות שנצברו במשותף.

לעומתם, מי שנישא לאחר כניסת החוק לתוקף והנישואין פקעו בעקבות גירושין או מוות של אחד מבני הזוג יפעל לפי ההסדר בחוק של איזון משאבים.

לפי שיטה זו כל נכס שנצבר במאמץ משותף, למעט ירושות, מתנות, נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין, גמלה מהביטוח הלאומי ופיצוי על נזקי גוף, יאוזנו בין הצדדים באופן שווה. לפני חלוקתם בפועל תידרש תביעה לפירוק השיתוף בהם.

מימוש זכות הפירוק והשיקולים של בית המשפט

למימוש זכות הפירוק, על הצד המבקש לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה ולתבוע את הסעד המבוקש. שותף בבעלות על מקרקעין יכול לדרוש בכל עת את פירוק השותפות ודרישתו תיענה במצוות סעיף 37 לחוק המקרקעין, ללא אמירה ושיקול דעת של בית המשפט.

זוהי זכותו המהותית והקניינית. לעומת זאת, בתביעה לפירוק דירת מגורים, למשל, במסגרת תיק גירושין, הסיפור אחר ומורכב הרבה יותר.

לבית המשפט שיקול דעת נרחב ביותר בטרם יענה או ידחה את הבקשה לפירוק שיתוף.

מדובר בשותפים שאינם זרים זה לזה ולא נקלעו לשותפות באקראי. הם בני זוג עם ילדים ובלעדיהם. עליהם חלים דיני המשפחה.

בקשה לפירוק שיתוף דירת מגורים לצורך מכירתה וחלוקת תמורתה, תביא בחשבון את הילדים המתגוררים בדירה, מה יקרה איתם לאחר הפירוק ומכירת הדירה.

האם להורים ישאר מספיק כסף לאחר הפירוק וחלוקת התמורה כדי לרכוש קורת גג אחרת והולמת את הצרכים של הילדים.

האם קיימת אפשרות ריאלית שאחד הצדדים ירכוש את חלקו של השני בדירה וכך הדירה תישאר בבעלותו, גם לטובת הילדים שהורגלו לחיות בה ואין צורך לטלטל אותם למקום אחר, שעלול להיות צר מלהכיל אותם.

לבית המשפט שמורה גם הסמכות לעכב את ביצוע הפירוק המבוקש.

העיכוב נסמך על מערכת של שיקולים הנקשרת להסדרה או אי הסדרת העניינים הנוספים שעל סדר יומו של הזוג המצוי בהליכי גירושין.

יתכן מצב, שאם יאושר הפירוק בדירה, אחד הצדדים עלול לצאת נפגע מהחלטה לא מאוזנת.

לעומת זאת, במקרים בהם הסכסוך עמוק, מתיש ונמשך לאורך זמן, עדיף לזרז את ההחלטה על פירוק השיתוף ועל ידי כך לסלק עוד מכשול בדרך להסכם גירושין סגור.

אם הלכת השיתוף חלה על בני זוג, יכול בית המשפט לדחות את התביעה לפירוק השיתוף בדירת המגורים ומכירתה ובמקום זאת, לבדוק אם אפשר להותיר את הדירה בידי צד אחד ולאזן את ערכה עם נכסים אחרים שיועברו במסגרת חלוקת הרכוש לצד השני.

לגבי זוגות שחוק יחסי ממון חל עליהם יכול להיווצר מצב שאחד הצדדים דורש את פירוק השיתוף לצורך מכירת הדירה מכוח זכותו הקניינית וללא קשר לפקיעת הנישואין.

במידה והנישואין יפקעו בעתיד ותעלה הדרישה לאיזון משאבים, עלול צד אחד להיפגע מתוצאות בדיקת מאזן המשאבים כאשר אין לו זכויות בדירת המגורים.

איך מתבצע פירוק השיתוף בפועל?

לפי סעיף 7 לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, הליכי ביצוע בתובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לעניני משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה בית המשפט על ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין.

החלטה של בית המשפט על פירוק שיתוף בדירה למשל, מחייב את מכירתה. אם המכירה נתקלת בקשיים שמערים אחד מבני הזוג, ימונה שמאי להערכת הנכס.

בהמשך, אחד מעורכי הדין של הצדדים ימונה ככונס נכסים לדירת המחלוקת ויפעל לפרסום בכלי התקשורת של דבר מכירתה, המחיר המבוקש, הכנת הסכם מכר וקבלת אישור בית המשפט לביצוע המכירה.

לכל אחד מבני הזוג זכות קדימה לרכוש את חלקו של האחר לפני צד ג' בשוק החופשי.

אם הוגשה תביעת גירושין לבית הדין הרבני שכרכה גם את התביעה לפירוק שיתוף, בסמכות בית הדין הרבני לדון בתביעה.

מסיבות אלה ואחרות, נדרשת התערבות והכרעה שקולה ומידתית של בתי המשפט לענייני משפחה. מיותר לציין כי אנו ממליצים בחום לצדדים להיות מיוצגים על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה בהליך הפירוק.

הדקויות, תיקוני החקיקה ועדכוני פסיקה ידועים ומוכרים לעורכי הדין ולא לצדדים שאינם מיוצגים. עם המטען הזה הם נכנסים לזירה המשפטית כדי לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבור הלקוח.

כדאי לזכור עוד דבר חשוב. תביעה לפירוק שיתוף יכולה להיות רלבנטית ופרקטית רק לגבי נכסים שהמבקש יודע שיש לו עליהם זכות מכוח חזקת השיתוף או מחוק יחסי ממון.

יש לא מעט מצבים שהתובע פירוק לא מודע לכל הנכסים שאולי הוסתרו על ידי בן הזוג במהלך השנים.

לכן, אפשר להסתייע בשירותיו של חוקר פרטי לחשיפת נכסים בלתי ידועים ובלתי מוצהרים או לחילופין, לבקשת תצהיר משפטי מבן הזוג על כל מלאי הנכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים.

רוצה לדעת יותר על פירוק שיתוף במקרה האישי שלך?
ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי מהיר מעורך דין מנוסה!

צור קשר לייעוץ ופרטים נוספים:

שתף כתבה זו:

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn

מאמרים קשורים

עורך דין גירושין רעננה
עורך דין גירושין רעננה

עורך דין גירושין רעננה שרון סגל גם אדם שיוזם גירושין מתוך הבנה שאין טעם להמשיך בחיים המשותפים, וגם מי שהתהליך

צור איתנו קשר

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.